ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  ei seda ei tea keegi, Viiu ega lapsed
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Ei seda meest tea Viiu ega lapsed, ei juudi kiri lehm ega matsi must vasikas.

  Ei tää ma ega moo naine Madli ka.

  Teä mette mea ega mede vana koa.
levikuala:
  Hää, Orajõe
  Hää, Rannametsa
  Khn
  Kul, Koluvere-Kalju
  Pöi, Laimjala, Pahavalla
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0