ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  elame, näeme
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kui elame, näeme.

  Kui elläme, küll näeme.
levikuala:
  As
  Rap v. Mär
  Rkv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0