ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kes pagan
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Kes pagan ta ometi siia juhatas!

  Nii tuttava näuga oli, aga mette es tule meele, kis pagan sii vöib olla.
levikuala:
  Khk, Kalmu
  Pöi, Jõe
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0