ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kas üks suur või kaks väikest
süntaktiline struktuur:
  omadussõnafraas
näited:
  Midagi ikka saab, üks suur ehk kaks väikest.

  Mis nüüd tuleb, kas üks suur või kaks väikest.

  Tuleb kumb tuleb, kas üks suur või kaks väikest.

  Üks suur ehk kaks vekest.

  Saab mis saab, üks suur või kaks veikest.

  Saa nätta, mis saa, kas üits suur vai kaits väikest.

  Tä ei hooli, kas üits suur vai kaits väikest.

  Noh, mis siis nüid saab pääle paksu pudru soolatses, kas üits suur või kaits vähikest.

  Jumal tääb mis saab, kas saab kaits suurt või üits tilluke.

  Noh nüüd ikka midagi tuleb - kas üks suur või kaks pisikest.

  Tulgu mis tuleb, saagu mis saab, üks hea ehk kaks paha.
levikuala:
  Amb
  Amb, Tapa
  Hää
  Kam
  Krj, Leisi
  Krk
  Kõp, Tässa
  Phl
  Saa, Voltveti
  Trm, Avinurme
  VNg
vanasõnaseosed:
  EV 14983: Ükskõik, kas üks suur ehk kaks veikest.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0