ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  mine võta kinni
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Mene võtta kinni, kuda sie asi neil õiete oli.

  Mine võtta kinni, kellel vai kus see õigus on.

  Võta kinni, kust see tulnud.

  Mine võta kinni, kes (kana) viis, rebase süüks ikka saab aetud.

  Mine võta sa kinni, kus õige, kus kõver.

  Üks mees olnd ahjus, mine vöta kinni.

  Ah, võta kinni nende juttu, mis na aave!

  Võta kinni temä tegemist, kudas temä tege.

  Mine võta kinni, kes jänes, kes kaelkirjak!

  Ma tahtsi temast seda asja nõuda, ent tema heit vipsõna ette. Võtta nüüd kinni.
levikuala:
  Iis, Uhe
  Juu, Junnküla
  Khk, Atla
  Krk, Vakiste
  Pöi, Viltina
  Räp
  Trt
  Võn
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0