ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    näeb ja kuuleb
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Jo nääb-kuuleb, mis edaspidi saab.
levikuala:
    Khk, Kalmu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0