ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    teab, mis selle päeva nimi on
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Tieab mis selle pääva nime oo, ku sie ükskord tuleb.
levikuala:
    Tor
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0