Folkloristika osakonna välitööd

Folkloristika osakonna välitööd algasid uurimiskeskuse rajamisega 1947. aastal. Alguses koguti linnafolkloori, täpsustati Põhja-Eesti laulualasid, koguti teavet vene-eesti rahvaluule suhete kohta Ida-Eestis. Läänemeresoome aladelt koguti erinevat pärimust.

Hiljem on välitööd olnud seotud folkloristide uurimisteemade, huvide ja aladega Eestis ja mujal. Kogumisretkedel on käidud üksinda ja rühmiti, osakonna töötajad on liitunud ERA frontaalvälitöödega. Viimase kolmekümne aasta jooksul on käidud kogumismatkadel Vepsas. 1981. aastast on jäädvustatud rahvaarste, 1996. aastast läänepoolse diasporaa esindajaid. 1990. aastatel osaleti kooli- ja üliõpilasfolkloori kogumisel ja analüüsimisel.

Viimastel aastatel on keskendutud loomeinimeste ja teadlaste pärimuse jäädvustamisele, kuivõrd seda isikuteringi on vähe küsitletud. Ulatuslikke välitöid on tehtud küberruumis. Korrapäraselt jäädvustatakse valiküritusi: Viljandi Pärimusmuusika festival, BBSummer, SF 2001, astronoomiahuviliste ja alternatiivmeedikute kokkutulekud jm.

Välitööde uudised:

Arhiiv