Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

Folkloristika osakond (FO) alustas tööd 1947. aastal Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi alluvuses kui rahvaluule alusuuringute ja publitseerimiskeskus. Alates 2000. aastast kuulume Eesti Kirjandusmuuseumi koosseisu. 2001-2007 oli FO Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskuse staatuses.

FO töö eesmärk on eesti folkloori ja folkloristika tutvustamine nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel areenil. Meie põhitegevus seisneb mitmete rahvaluuleliikide ja -žanride nagu kujundkõne, rahvajuttude ja -usundi uurimises. Analüüsime folkloori väljendusviise ja kontekste uues meedias, huumori olemust ja toimet kultuuris ning rahvapäraseid teadmisi astronoomiast, botaanikast ja meditsiinist. Interdistsiplinaarne lähenemine on teadlik suundumus osakonna arengus. Uurimisküsimustele otsivad vastuseid teadurid, kellel on folkloristika, lingvistika, arheoloogia, semiootika, astronoomia ja botaanika alane ettevalmistus. Tänapäevaste nähtuste tõlgendamiseks vajame kaasaegseid uurimisallikaid, mida kogume välitööde käigus. Eesti arhiivides leiduvate materjalide põhjal oleme teadurite, toimetajate ja assistentide ühiste jõupingutustega koostanud rahvajuttude, lühivormide, uskumusteadete ja ajaloolise traditsiooni andmebaase, mis pakuvad võrdlusainet nüüdisaegsele folkloorile ning avardavad käsitluste ajalist ulatuvust. FO osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja ühisprojektides.

FO toimetab ja publitseerib kahte erialalist ajakirja – 1.1 Folklore. Electronic Journal of Folklore ja 1.2 Mäetagused. Regulaarselt ilmuvad rahvaluule lühivormiuurimuste väljaanne Reetor, rahvausundile pühendatud aastaraamat Sator, artiklikogumike sari Tänapäeva folkloorist, Contemporary Folklore jm trükised ning e-väljaanded.

Teisipäeviti toimuvad seminarid, millest võivad osa võtta kõik huvilised.

Informatsiooni FO korraldatavate konverentside kohta pakub uudiste rubriik. Toimunud konverentside kohta vt siit.

Folkloristika osakonna juhataja on Mare Kõiva, vastuvõtt teisipäeviti kell 12-14 Kirjandusmuuseumi toas 235.

Osakonda kuulub neli töörühma:

parömioloogia töörühm
rahvausundi töörühm
rahvajuttude töörühm
meedia töörühm

Postiaadress:
EKM FO
Vanemuise 42
51003 Tartu

Osakonna teisipäevased seminarid (kell 12, Vanemuise 42-234) on huvilistele avatud, samuti uuurijaseminarid, mille kohta leiab informatsiooni kodulehelt.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!