Rakenduslik teadusarhiiv (EFITA)

Arhiivi lühitutvustus


Teadusarhiiv on 1947. aastal rajatud KKI (EKI) rahvaluule osakonna kogude järjepidevuse ja missiooni kandja ja jätkaja, taasasutatud 2016. aastal.

Teadusarhiiv koondab ja varundab kultuuri arengut iseloomustavat ja uurimisprofiilile vastavat materjali, ennekõike folkloristika ja rahvausundi alal. Mitmes valdkonnas ollakse vastavat ainestiku (etnobioloogia ja etnobotaanika, etnoastronoomia, rahvameditsiin, fraseoloogia ja kujundkeele vormid, religiooni materiaalsus, huumor jm) ainukoguja. Ühtlasi on tegemist esimese suure sotsiaalmeediast pärimuskultuuri andmeid koondava kollektsiooniga.

Osa ainestikust on kogutud rahvusvaheliste ühisprojektide raames või diasporaa rühmasid küsitledes ning erinevatelt rahvusrühmadelt kogutud ainestiku kõrval on tähtsal kohal kultuuriliste, religioossete või muude tingimuste alusel eristuvate rühmade teave.

Arhiivi koondatakse ka folkloristika ja lähedaste alade teadusloolist materjali.

Arhiivi on soovijatel võimalik lisada oma teadmisi, vastates osakonna välitööde lehel avaldatud küsitluslehtedele.

   Põhikiri   

   Kasutusjuhend   

IUT 22-5; EKKM14-344; EKM FO; © 'cps 16