Folkloristika osakonna loenguteemad ja õppekursused

Folkloristika osakonna uurijatelt on võimalik tellida üksikloenguid või terve loengute seeria mingil kindlal teemal. Abistame ka temaatilise päeva (nt emakeelepäeva), (kooli)konverentsi, õppepäeva vmt. sisustamisel. Loengud on mõeldud erineva tasemega õppuritele või täienduskursustele.

Kokkulepped telefonil 7737 730 või e-maili aadressil: piret@folklore.ee

EKM Folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse avalikud videoloengud


Viited meie koostööpartnerite filmidele ja loengutele


EKM Folkloristika osakonna tellitavad loengud


Narratiivist rahvajutuni Eesti rahvausundist Eesti ja teiste rahvaste huumor Folkloori lühivormidest Komi kultuurilugu