Folkloristika osakonna töötajad

Rahvausundi töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Reet Hiiemäe reet@folklore.ee Vanemteadur; usund ja usundilised jutud, tänapäeva folkloor (2020. aastal seotud järeldoktorantuuri kaudu Turu Ülikooliga) Tartu 737 7743
Tõnno Jonuks tonno@folklore.ee Juhtivteadur; religiooni materialism, Eesti usundilugu, loomasümbolism minevikus Tartu 7377 744
Andres Kuperjanov cps@folklore.ee Teadur; etnoastronoomia, puufolkloor, internet Tartu 737 7740
Mare Kõiva mare@folklore.ee Juhtivteadur; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juht, ajakirjade Folklore: EJF (asutatud 1996) ja Mäetagused jm väljaannete toimetaja, Välitööde peamine ala Eesti ja Bulgaaria. Peamised uuirmisvaldkonnad usundilised jutud ja mütoloogia, sh loitsud ja meediumid ning rituaalse aasta problemaatika, etnoastronoomia, digitaalsed võimalused humanitaarias, Hetkkel töötab veteolendite ja eestivene muistenditega. Tartu 737 7740

Rahvajuttude töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Mare Kalda kalda@folklore.ee Vanemteadur; aardemuistendid Tartu 737 7741
Eda Kalmre eda@folklore.ee Vanemteadur; tänapäeva folkloor, rahvajuttude sotsiaal-poliitilised aspektid, kogukonnauuringud Tartu 737 7741
Katre Kikas katreki@folklore.ee Teadur; muistendid; identiteet Tartu 737 7741

Huumoriuuringud

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Anastasiya Fiadotava anastasiya.fiadotava@folklore.ee Nooremteadur; kaasaegne huumor Tartu 737 7744
Liisi Laineste liisi@folklore.ee Vanemteadur; kaasaegne huumor Tartu 737 7744

Kujundkõne, lühivormid

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Piret Voolaid piret@folklore.ee Vanemteadur; folkloori lühivormid (mõistatuste liigiline mitmekesisus ja sotsiokultuurilised kontekstid, vanasõnade kaasaegsed kasutuskontekstid), laste- ja noortefolkloor kui ühiskondlike muutuste ja hoiakute indikaator, meediafolkloor, sh interneti sotsiaalmeedia ilmingud, multimodaalsed ja visuaalsed folkloorivormid (nt paröömiline grafiti, piltmõistatused, arvutimängud) kui nüüdisühiskonna sünkreetlised kultuurinähtused, spordifolkloor kui kogukonna sidustraditsioon Tartu 737 7742

Soome-ugri kultuuriuuringud

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Nikolai Anisimov nikolai.anisimov@folklore.ee Teadur; udmurdi usund ja folkloor Tartu 737 7746
Nikolai Kuznetsov kolja@folklore.ee Teadur; komi keel ja folkloor Tartu 737 7746

Väljaanded

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Diana Kahre diana@folklore.ee Multimeediatoimetaja Tartu 737 7709
Tiina Mällo tiina@folklore.ee Multimeediatoimetaja, tõlkija Tartu 737 7709
Asta Niinemets asta@folklore.ee Toimetaja Tartu 737 7709

EFITA, teadusarhiiv

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Maris Kuperjanov maris@folklore.ee Arhivaar-referent Tartu 737 7745

Tippkeskus, vaata lähemalt https://www.folklore.ee/CEES/

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Kristina Muhu kristina.muhu@folklore.ee Statistik Tartu 737 7746
Anne Ostrak anne.ostrak@folklore.ee Projektijuht Tartu 737 7746

Eriprojektide täitjad

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Salle Kajak salle@folklore.ee Digiteerija-tehniline toimetaja; muistendid. Tartu 737 7745
Liisa Vesik liisa@folklore.ee EKM ASTRA Tartu 737 7740