Liisi Laineste, PhD

27.01.1978

Liisi Laineste

Folkloristika osakonna vanemteadur
E-post: liisi@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Etniline huumor, kultuuripsühholoogia, huumoriteooriad, internet

Kaitstud kraaditööd

Doktoritöö "Post-socialist Jokes in Estonia: Continuity and Change". Juhendaja akad. A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2008

Magistritöö "Tegelased eesti etnilises huumoris". Juhendaja akad. A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2004

Projektid

01.01.10-31.12.13 ETF8149 - Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris (grandihoidja)

01.01.09-31.12.13 EKKM09-175 - Eesti ja Ida-Euroopa huumor ja mõistatused: globaliseerumine, lokaliseerumine ja žanriuuendused

01.01.08-31.12.13 SF0030181s08 - Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine

2001–2004 grant nr 4935 Eesti kaasaegne rahvahuumor

Tunnustused

Teaduste Akadeemia noorteadlase stipendium 2011

Lennart Meri nimeline teadustöö auhind 2009

Rahvusvahelise huumoriuurimise seltsi noorteadlasi tunnustav autasu 2008

II auhind Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde võistlusel 2005

Olulisemad publikatsioonid

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

II E-andmebaasid

L. Laineste (koost.). Eesti kaasaegsed anekdoodid. http://www.folklore.ee/~liisi/o2/

L.Laineste, D. Brzozowska (koost.). Ida-Euroopa kolme rahva naljad http://huumor.nutiteq.ee/Main_Page

Viimati muudetud:17.01.2012