Andres Kuperjanov, FO teadur

Haridus

Andres Kuperjanov lõpetas Tartu 10 Keskkooli ja asus õppima Tartu Ülikoolis füüsikat, etnoastronoomia alal kaitses Eesti Maaülikoolis maasotsioloogia teaduskonnas MPhil kraadi.

Tegevus

Pärast ülikooli lõpetamist töötas Tõraveres Astronoomia ja Atmosfäärifüüsika Instituudis vaneminsenerina ja 1996–2000 Eesti Keele Instituudi rahvausundi ja meedia töörühmas Aastast 2000 on tööl Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas teadurina. Tema välitööd on seotud Bulgaaria usundiliste liikumiste ja sakraalsete paikadega.

Oluline tegevus on olnud seotud ajakirjade Folklore. Electronic Journal of Folklore (82 numbrit 597 teadusartiklit) ja Mäetagused (79 numbrit 599 teadusartiklit), mille juures abistas tehnilise toimetajana 1996–2021. Arendas folkloristide veebikeskkondasid ja töövahendit Skriptoorium.

Andres Kuperjanov kuulub ajakirja The Yearbook of Balkan and Baltic Studies (YBBS) kolleegiumisse, Tartu Tähetorni Astronoomiaringi juhatusse ja on Eesti Muinastaide Seltsi liige; samuti kuulub rahvusvahelistesse ühendustesse SIEF, The Ritual Year ja SIEF, Ethnology of Religion

Uurimisteemad: etnoastronoomia, komparatiivne astraalmütoloogia, kalendrikombestik, puudega seotud usundilised motiivid.

Projektide ja publikatsioonide kohta vaata lähemalt etis.ee: Andres Kuperjanov

Viimati muudetud:11.03.2022