Tõnno Jonuks, FO juhtivteadur

Tõnno Jonuks

Tel: 737 7744
E-post: tonno@folklore.ee

Haridus

Pärast Rakvere I Keskkooli lõpetamist 1992. aastal alustas Tõnno Jonuks õpinguid Tartu Ülikooli vastavatud usuteaduskonnas, kuid lõpetas ülikooli 2000. aastal arheoloogina (BA). Samas kaitses oma magistri (2003) ja doktori väitekirjad (2009). Kõikides kraaditöödes uuris Eesti muinasaegse religiooni kujunemist ja selle uurimismetoodika probleeme. Jonuks on ennast täiendanud Reykjaviki, Aarhusi, Manchesteri, Bonni ülikoolides ja Schleswigi ZBSA keskuses.

Töö

2000. aastal alustas arheoloogina Rakvere muuseumis, alates 2001. aastast liitus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga, algul teaduri, hiljem vanemteaduri ja alates 2019 juhtivteaduri ametikohal. Alates 2020 on osaline Tallinna ülikooli uurimisprojektis „Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil“. Lisaks akadeemilisele uurimistööle on ta ka tegutsev väliarheoloog, viib igal aastal läbi arheoloogilisi uuringuid erinevatel objektidel Eestis, aga on olnud seotud arheoloogiliste uurimisprojektidega ka Inglismaal ja Islandil.

Jonuks on Muinsuskaitseameti arheoloogia eksperdinõukogu ja looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige.

Uurimisvaldkonnad

Jonuksi põhiliseks uurimisvaldkonnaks on mineviku religioon ja religiooni materiaalsus. Suurem osa tema uurimustest on tegelenud muinasaegse religiooniga alates inimasustuse algusest Eestis kuni 13. sajandini. Viimastel aastatel on tähelepanu all ka kesk-, uus- ja ka kaasaegse religiooni materiaalsus. Lisaks religiooni teemale on tähelepanu pälvinud ka sellega seonduvad valdkonnad, näiteks kiviaegne kunst, rahvusnarratiivid või religiooniteemaline huumor. Jonuks on esinenud arvukatel konverentsidel ja teadusüritustel, lisaks akadeemilistele uurimustele on avaldanud ka populaarteaduslikke raamatuid ja artikleid.


CV ja publikatsioonide loend: Tõnno Jonuks

Viimati muudetud:11.03.2022