Katre Kikas, MA

05.03.1981

Katre Kikas

Folkloristika osakonna teadur, Tartu Ülikooli kirjanduse ja kultuuriteaduste doktorant
Tel: 5814 4118
E-post: katreki@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Rahvalik kirjalikkus, suulisus ja kirjalikkus, 1890ndate rahvaluule kogumise aktsioon, rahvuslus

Doktoritöö teema

"Rahvaluulekogumine kui kohtumine avalikus kirjaruumis: Jakob Hurt, Matthias Johann Eisen ja nende rahvaluulekorrespondendid privaatse ja avaliku kommunikatsiooni piiril" (juhendaja Risto Järv)

Kaitstud kraaditööd

Magistritöö "Hans Anton Schults ja kadunud käsikirjad :rahvalik kirjalikkus rahvaluulearhiivis", Tartu: Tartu Ülikool, 2010[/P2]

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Viimati muudetud:04.01.2013