Piret Voolaid, PhD

23.04.1971

Piret Voolaid

Folkloristika osakonna vanemteadur
Tel: +372 737 7742
E-post: piret@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Folkloori lühivormid, mõistatuste alaliigid, lasteaia- ja koolipärimus, sporditeemaline folkloor

Kaitstud kraaditööd

Doktoritöö "Eesti mõistatused kui pärimusliik muutuvas kultuurikontekstis". Juhendajad A. Krikmann ja T. Jaago. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, 30. juuni 2011

Magistritöö "Eesti mõistatuste perifeerne aines: Elektroonilised andmebaasid internetis". Juhendaja prof A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 7. juuni 2005

Bakalaureusetöö "Keerdküsimused eesti traditsioonis". Juhendaja prof A. Krikmann. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 1996

Projektid

01.01.14-31.12.19 IUT22-5 - Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid

01.01.10-31.12.13 ETF8149 - Kultuuriprotsessid muutuvas ühiskonnas: Traditsioon ja loovus postsotsialistlikus huumoris

01.01.10-31.12.13 ETF8137 - Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome

01.01.08-31.12.13 SF0030181s08 - Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine

01.01.09-31.12.13 EKKM09-170 - Eelretsenseeritava humanitaarajakirja "Folklore: Electronic Journal of Folklore" publitseerimine

Projekt "Eesti mõistatuste perifeeria digitaalsete andmebaaside rajamine":

Andmebaas "Eesti piltmõistatused"

Andmebaas "Estonian Droodles"

Andmebaas "Eesti liitsõnamängud"

Andmebaas "Eesti keerdküsimused"

Andmebaas Eesti valemmõistatused

Andmebaas "Eesti lühendmõistatused"

Kuuluvus erialaühingutesse

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige

Eesti Olümpiaakadeemia liige

NEFA TARTU Rühma toetajaliige

Tunnustused

II auhind Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde võistlusel 2005

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2000

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Olulisemad publikatsioonid

I Kogumikud

A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid (koost.), A. Krikmann, R. Saukas (toim.). Eesti mõistatused II, 1351-2800. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 877 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)

A. Hussar, A. Krikmann, R. Saukas, P. Voolaid (koost.), A. Krikmann, R. Saukas (toim.). Eesti mõistatused I, 1-1350. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 892 lk (Monumenta Estoniae Antiquae)

II Artiklid

Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel. - Mäetagused 35, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2007, lk 155-170. - http://www.folklore.ee/tagused/nr35/kogumine.pdf

Elevernas folktradition på de före detta kustsvenska områdena i Estland - på Nuckö och på Ormsö - våren. Nina Smeds (toim.) - Det var en ko och det var poängen. Mariehamn: Nordens Institut på Åland, 2006. lk 188-195.

Mõistatuste perifeeria digitaalsed andmebaasid aastal 2006. Vahefiniš. - Võim ja kultuur II, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 2006, lk 125-161.

Hundi, kitse ja kapsapea üle jõe viimine. ATU 1579 metamorfoosid. - Mäetagused 28, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2005, lk 77-98. - http://www.folklore.ee/tagused/nr28/voolaid.pdf

Liitsõnamängud - põnev nähtus folkloori ja keele piirimailt. - Oma Keel 2, Tallinn : Emakeele Selts, 2004, lk 27-34

Constructing Digital Databases of the Periphery of Estonian Riddles. Database Estonian Droodles. - Folklore vol. 25. Tartu : Estonian Literary Museum, 2003, lk 87-92

Jaanuar, veerpalu, märts, aprill, mae ... Pilk spordimaailma läbi folklooriprisma - Mäetagused 21, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, lk 193-221 - http://www.folklore.ee/tagused/nr21/spordifolkloor.pdf

Traditsioonid ja improvisatsioon eesti piltmõistatustes. Elektrooniline andmebaas http://www.folklore.ee/Reebus - Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002, lk 141-156

Piltmõistatused kui vaimukas koolifolkloor. Traditsioonid ja improvisatsioon. - Oma Keel 1, Tallinn : Emakeele Selts, 2002, lk 21-28

Keerdküsimusest nii ja teisiti. - Mäetagused 7, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1998, lk. 70-97. - http://www.folklore.ee/tagused

III E-andmebaasid

P. Voolaid (koost.). Eesti lühendmõistatused http://www.folklore.ee/Lyhendid (ISBN 9985-867-99-8) - digitaalne võrguversioon Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud lühendmõistatuste paberkartoteegist. Tartu, 2004

P. Voolaid (koost.). Eesti keerdküsimused http://www.folklore.ee/Keerdkys (ISBN 9985-867-88-2) - digitaalne võrguversioon Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud keerdküsimuste paberkartoteegist. Tartu, 2004

P. Voolaid (compiler). Estonian Droodles http://www.folklore.ee/Droodles (ISBN 9985-867-74-2) - ingliskeelne digitaalne võrguversioon Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud piltmõistatuste paberkartoteegist. Tartu, 2003

P. Voolaid (koost.). Eesti liitsõnamängud http://www.folklore.ee/Sonamang (ISBN 9985-867-75-0) - digitaalne võrguversioon Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud liitsõnamängude paberkartoteegist. Tartu, 2003

P. Voolaid (koost.). Eesti piltmõistatused http://www.folklore.ee/Reebus (ISBN 9985-867-36-X) - digitaalne võrguversioon Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud piltmõistatuste paberkartoteegist. Tartu, 2002

IV Populaarteaduslikud publikatsioonid

P. Voolaid (koost.), M. Kangur (toim.). Kaelkirjak akna taga. Põimik piltmõistatusi. Tallinn : Koolibri, 2003. 80 lk

P. Voolaid (koost.), K. Õim (toim.). Kotisuu ei räägi. Liitsõnamänge. Tallinn : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002. 68 lk

P. Voolaid (koost.), A. Õim (toim.). Elevant voodi all, voodi lae all. Keerdküsimusi loomadest. Tallinn : Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 62 lk

P. Voolaid (koost.), M. Kangur (toim.). Elevant külmkapis. Kimbuke keerdküsimusi eesti koolilaste suust. Tallinn : Koolibri, 1998. 158 lk

Ettekanded ja esinemised seminaridel ja konverentsidel

Narrative Droodles as Humorous Miniature Fairy Tales? - Rahvusvahelisel huumorisümpoosionil "Humor and Linguistics/Folklore" Ungaris, Szekszardis (Illyés Gyula College of Education, University of Pécs) 14.-16.09.2007

Mõned mõtted koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsil 2006. aasta kevadel. - Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverentsil 2006 "Kogumistöö mõtestamine" 26.10.2006

Constructing Digital Databases of the Periphery of Estonian Riddles. Database Estonian Droodles (http://www.folklore.ee/Droodles ) for English-Speaking Users. - Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudi ühisseminaril "Innovations and Traditions in Contemporary Society" Leedu Vabariigis, Vilniuses 17.-19.10.2006

Koolipärimus Noarootsis ja Vormsil 2006. aasta kevadel. Linnulennul Eesti-Rootsi koostööprojektist "Skrattar bäst som skrattar mest" – Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna seminaril „Keelest meeleni“ Vormsil 26.-28.06.2006

Zoofolkloorseid aspekte eesti mõistatuste perifeerses aineses. - Stendiettekanne interdistsiplinaarsel seminaril "Inimene ja (lemmik)loomad III" Eesti Kirjandusmuuseumis 27.-28.02.2006.

Case Study: Development of Visual Database Estonian Droodles. - Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Nõukogu korraldatud seminaril "Pan-Baltic Images: Reaching Out To The World" Riias Läti Televisioonis 15.10.2005.

Carrying a Wolf, a Goat, and a Cabbage across the Stream. Metamorphoses of ATU 1579. - ISFNR-i 14. kongressil "Folk Narrative Theories and Contemporary Practices" Tartus 30.07.2005

Mõistatuste piirialade andmebaasid. - EKM folkloristika osakonna talveseminaril Kantsis 04.01.2005

Constructing Digital Databases of the Periphery of Estonian Riddles. – Seminaril "Folklore Archives and Cultural Dynamics" Helsingis Soome Kirjanduse Seltsis 20.11.2004

Mõistatuste perifeeria andmebaasid vahefinišis. - Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul 25.03.2004

Eesti piltmõistatuste traditsioonid ja improvisatsioon. Elektrooniline andmebaas http://www.folklore.ee/Reebus. - Noorte folkloristide konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis 23.04.2002

Sport folklooris ja folkloor spordis. - Eesti ja Soome olümpiaakadeemiate ühisseminaril "International Experience in Olympic Education" Kreekas, Olympias 08.-15.09.2002

Keerdküsimusest nii ja teisiti. - Kreutzwaldi päevade teaduslikul konverentsil 12.1996

Lisaks esinemised koolides emakeelepäevadel

Korraldatud seminarid ja konverentsid

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2006 "Tsensuur ja enesetsensuur" Rõuge vallas Koke Külalistemajas 1.-2.11.2006

Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10" Marguse Puhkekeskuses Nüplis 15.-16.12.2005

Fraseoloogia konverents Eesti Kirjandusmuuseumis 24.11.2003

Folkloristika- ja etnomusikoloogia osakonna 55. aastapäevale pühendatud "Folkloristide talvekool" Pühajärvel 04.–05.12.2002, konverents "Folkloristide tänaseid uurimissuundi" Pühajärvel 04.12.2002

Viimati muudetud:10.09.2014