Eda Kalmre, FO vanemteadur

Eda Kalmre

Folkloristika osakonna vanemteadur
Tel: 7377 741
E-post: eda@folklore.ee

Haridus

Eda Kalmre lõpetas 1984. aastal TÜ filoloogiateaduskonna. Tema 2000. aastal kaitstud magistritöö oli teemal „Tänapäeva muistendite temaatika, geneesi ja leviku tunnusjooni“, 2007. aastal kaitstud doktoritöö käsitles peale mälestuste ning arhiividokumentide Eestis esimest korda kuulujutte ja linnalegende uurimisainesena. Uurimistöö „The Human Sausage Factory. A Study of Post-War Rumour in Tartu“ avaldati rahvusvahelises kirjastuses Rodopi eraldi raamatuna 2013.

Teenistuskäik

Eda Kalmre töötab Eesti Kirjandusmuuseumis alates 1978. aastast, alates 1984. aastast kuni 2007. aastani teadurina Eesti Rahvaluule Arhiivis, 2007. aastast Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas vanemteadurina.

Töötades rahvaluule arhiivis on ta olnud 1991–2007. aastani arhiivi kogumistöö juhendaja, juhendanud üliõpilaste arhiivipraktikat, organiseerinud ja läbi viinud rahvaluule kogumise võistlusi, osalenud välitöödel paljudes Eesti kihelkondades, organiseerinud pärimuse kogumist Sõrve poolsaarel jm. Peale selle on ta aastaid kogunud ja salvestanud tänapäeva pärimust, tudengifolkloori, mälestusi Tartu sõjajärgsest ajast jpm. Ta on arhiivi albumitekogu hea tundja, koostanud näituse rahvaluule arhiivi albumite kogudest ja Sõrve materjalidest arhiivis, pidanud loenguid ja kirjutanud populaarseid raamatuid ning entsüklopeediaartikleid tänapäeva folkloorist, sh laste- ja noortefolkloorist jm.

Uurimisteemad ja teadustegevus

Folkloristika osakonnas on Eda Kalmre põhilisteks uurimisteemadeks tänapäeva meediakeskne rahvajutt, tänapäeva muistendid ja kuulujutud (ka vandenõuteooriad) – nende ideed ja praktikad, kontekst ja mudelid, mis levivad nt uudisfolkloorina, valeuudistena ja igasugustes muudes kommunikatsioonivormides. Ta on kirjutanud neil teemadel artikleid ja monograafiaid, koostanud ja toimetanud ajakirjade erinumbreid, juhendanud ja oponeerinud üliõpilase teadustöid. Ta kuulub paljudesse erialaühingutesse, on organiseerinud mitmeid rahvusvahelisi konverentse (sh Rahvusvahelise Tänapäeva Muistendite Uurijate konverentsi Tallinnas 2016). Ta osaleb mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste väljaannete ja ajakirjade kolleegiumide töös (nt Keel ja Kirjandus, Contemporary Legend (USA), Sphairos (Leedu) jmt). Eda Kalmre on seeriaväljaande „Tänapäeva folkloorist“ peatoimetaja.

Oma töö eest on ta pälvinud kodumaiseid tunnustusi (populariseerimise preemia, kahel korral parima artikli preemia Keeles ja Kirjanduses, folkloristika aastapreemia jm) ning oma monograafia eest rahvusvahelise Brian McConnelli preemia. Juba alates 1990. aastate keskpaigast on Kalmre osalenud ja ka juhtinud mitmeid tänapäeva folkloori ja jutu-uurimise teadusprojekte. Eda Kalmre osaleb Eesti külaliikumises oma koduküla Kriimani esindajana.


Eda Kalmre teadustegevus, sh projektid (alates 2003. aastast) ja publikatsioonid vt etis.ee: Eda Kalmre

Viimati muudetud:11.03.2022