Mare Kalda, Folkloristika osakonna vanemteadur

Mare Kalda


Tel: 737 7741
E-post: kalda@folklore.ee

Haridus

Mare Kalda on pärit Tartumaalt. Oma kooliteed alustas ta Sillaotsa koolis, keskhariduse omandas Tartu 12. Keskkoolis. Järgnesid õpingud Tartu Ülikoolis filoloogiateaduskonnas, eesti keele ja kirjanduse erialal. Stuudiumi jooksul spetsialiseerus ta rahvaluulele. Aastatel 1989–1991 oli Eesti Teaduste Akadeemia aspirant. Pärast aastaid tegevfolkloristina ja seoses muutustega teaduspoliitikas jätkas ta õpinguid magistrantuuris 2000/2001 (magistritöö "Jutud peidetud varandustest: tõsieluteade, muistend, muinasjutt") ning Tartu Ülikooli doktorantuuris 2004-2011 (kaitstud doktoritöö "Rahvajutud peidetud varandustest: tegude saamine lugudeks" 2011).

Teenistuskäik

1987. aasta sügisel asus ta tööle Keele ja Kirjanduse Instituudis folkloristika osakonna vanemlaborandina. 1989–1991 oli ta Eesti TA aspirant sama instituudi juures, seejärel teadur Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonnas (1991–1993). Pärast lastepuhkusi naases folkloristikasse, olles 2000–2001 assistent Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas ning 2002–2014 teadur, alates 2014. aastast vanemteadur samas asutuses.

Peamised uurimisvaldkonnad

Eesti rahvajutud: muistendid jt narratiivid peidetud varandustest lähtudes diakroonilisest ja sünkroonilisest perspektiivist;

kohamuistendid ning kohalugude lokaliseerimise viisid, regionaalne jutupärimus;

rahvajuttude digitaliseerimine ja süstemaatika; muistendite kasutamine võrgusuhtluses toimuvas eneseesitluses;

aareteteema ilmnemise vormid kultuuris (nt “must arheoloogia”, varanduse otsimise mängud), nende refleksioon meedias ning vastavatel internetilehekülgedel; tänapäevased raha ja varandustega seotud uskumused ja kombed ning väljendumine inimestevahelises suhtluses;

uued digitaalse folkloori žanrid – meemid, internetikasutajate omaloodud videod, fiktsionaalsed stsenaariumid sotsiaalmeedias.

Ta on korraldanud teadusüritusi: 1990. aastal Tartus toimunud konverentsi "Traditional Folk Belief Today", 2002 folklorist Kristi Salve sünnipäevasümpoosioni "Rahvaluule lummuses", 2011 rahvusvahelise sümpoosioni "Kalevipoeg 150" ja 2016 Rahvusvahelise Tänapäevamuistendite Uurijate Seltsi aastakonverentsi. Alates 2006. aastast koordineerib ta iganädalast folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute tippkeskuse uurijaseminari (Kirjandusmuuseumi seminarid).

Ta on 2007. aastast usundi- ja kombeloo alaseid artikleid avaldava ajakirja Sator ja 2008. aastast akadeemilise teadusantoloogia "Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti muistendid / Estonian legends" toimetuskolleegiumi liige. Kalda kuulub Akadeemilisse Rahvaluule Seltsi (ARS; juhatuse liige alates 2019) ja Rahvusvahelisse Tänapäevamuistendite Uurimise Seltsi (ISCLR).

Uurimisprojektides osalemine

1996–2000 Avatud Eesti Fondi projekt “Archaeological Sites and their Connections to the Folk Tradition in Estonia and Finland”;

2001–2004 “Tänapäeva folkloori teooria: protsessid, müüdid, hoiakud, globaliseerimine versus lokaalsus” (ETF grant nr 5117);

2003 interaktiivne kultuurilooline andmekogu “RADAR” (Simuna kihelkonna pärimustekstide koondamine ning välitööd andmete täpsustamiseks ja kaardistamiseks);

2003–2007 Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine (ETF SF0032472s03);

2006–2009 Internet. Narratiivide, väärtushinnagute ja identiteetide loomise, reprodutseerimise ja transformeerumise protsessid (uurimisgrant ETF 6824);

2004–2008; 2009–2018 Monumenta Antiquae muistendiköited (EKRM04-28 ja EKKM09-159);

2008–2013 Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine (teadusteema SF0030181s08);

2010–2013 Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome (uurimisgrant ETF8137);

2014–2019 Kultuuriuuringute institutsionaalse uurimistoetuse projekt IUT22-5 Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid; põhitäitja;

2015-2023 TK145 Eesti-uuringute Tippkeskus


Teadustööd jt publikatsioonid teadusportaalis etis.ee: Mare Kalda

Viimati muudetud:11.03.2022