Nikolai Anisimov, FO teadur


on Kijassovo rajoonis Udmurtias sündinud udmurdi päritolu folklorist, udmurdi rahvakultuuri uurija. Anisimov lõpetas Iževskis Udmurdi Riiklikus Ülikoolis udmurdi filoloogia eriala 2012. Ta jätkas õpinguid Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna doktorantuuris ja kaitses doktorikraadi 2017. aastal väitekirjaga "Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatriksis". Alates 2017. aasta juunikuust töötab ta teadurina Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas ja 2020. aastast on ta ühtlasi Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna Udmurdi Föderaalse Uurimiskeskuse Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi filoloogiauuringute osakonna teadur.

Uurimisvaldkonnad

N. Anisimovi uurimistöö põhineb välitööde ainestikul, mida ta on kogunud Udmurtias, samuti udmurtide alualadel Baškortostanis, Tatarstanis ja muudel udmurdi diasporaa asualadel. Tema peamised uurimisteemad on Kaama-taguste udmurtide tänapäevane usupraktika, matusekultuur, palvused, nüüdisfolkloor ja laulukultuur. Ta on kolme udmurdi kultuuri puudutava kogumiku toimetaja, mitme laulukultuuri puudutava käsitluse koostaja ja autor, arvukate artiklite autor, koostanud dokumenteerivaid DVDsid usundi ja kombestiku teemal. Ta on esinenud on paljudel rahvusvahelistel folkloori- ja usundiuuringute üritustel.

Valiku videoloengutest leiab aadressidel: www.folklore.ee/l/fo/loeng/ ja YouTube kanalis: FOMeedia

Udmurdi kultuuri tutvustamisest ja lauljateest vaata lähemalt https://et.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Anissimov


Teadustööd jt publikatsioonid teadusportaalis etis.ee: Nikolai Anisimov

Viimati muudetud:11.03.2022