Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahav Muuseumis

3.-4. detsembril 2015. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar "Üki, kaki, kommi, nommi …".
Kuuendat korda toimuva keeleseminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna kirjanikud, teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel ja arvumaailm, tutvustatakse arvude-numbrite temaatikat keeles, kultuuripärandis ja folklooris laiemalt. Kuulatakse ettekandeid arvumaailmast eesti regilaulus, muinasjuttudes, vanasõnades, mõistatustes ja usundis ning kõneldakse numbrite tähendusest kultuurinähtustes laiemalt. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse arvu- ja numbrimaailmaga seonduvaid praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on ühtlasi toetada eesti keele õpetamist.
KAVA
Neljapäev, 3. detsember Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
11.15 Merit Hallap: Kõne areng ja arendamine – võtmeisik lasteaiaõpetaja?
12.15 Urmas Nemvalts: Pildikeel ja keelepilt lasteraamatutes
12.45–13.45 Lõuna
13.45 Mare Kõiva: Numbrimaagia eesti rahvausundis
14.15 Kärri Toomeos-Orglaan: Kolmest põrsakesest seitsme pöialpoisini: Muinasjutud ja arvud
14.45 Tiiu Jaago: Kolm on asja …: arvud regilaulus
15.15 Piret Voolaid: Vanasõnade ja mõistatuste arvukirev maailm
16.00 Pille Arnek: Uued tööraamatud lasteaialapsele (Kirjastus Avita raamatuesitlus)
16.30–17.30 Kolme Põrsakese teadusetendus
Reede, 4. detsember Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas (Kuperjanovi 9, Tartu)
9.00 Astrid Tuisk: Eesti Rahvaluule Arhiivi mängude andmebaasi tutvustus
9.30–11.30 Praktilised töötoad
Janika Oras: Ringmängu mõnu
VirveTuubel: Kui tütarlaps põlvepikkune, siis veimevakk vaksakõrgune
11.30–12.00 Numbrimängud kolleegilt kolleegile
12.00 Lõuna
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
Koolitusseminari koduleht http://folklore.ee/kp/lp/2015/index.html
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Rahva Muuseum. Seminar toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Kadri Sõrmus, kadri.sormus@ut.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee

1. detsembri teisipäevaseminar - folkloori t6ttu vangi

1. detsembri teisipäevaseminari teemaks on 'Folkloori eest vangi': anekdoodid, laulud ja kuuldused kohtuliku uurimise all Nõukogude Liidus ja tänapäeva Venemaal.
Ingliskeelse ettekande peab Alexandra Arkhipova.
Vaatlus keskendub folkloori ja võimu vahelistele suhetele 1922–2015: kuidas KGB jäädvustas poliitilist folkloori 1929. aastal, mis toimus tsenseerimata pärimusega suure terrori perioodil ja hiljem, kuidas olukord muutus pärast Stalini surma, ja sellele, mis toimub nüüdisajal. Nimelt on mitmed inimesed sattunud tagakiusamise alla pildilise folkloori postitamise eest Internetis.
Seminar algab 1. detsembril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Raamatu "Roosi Siberi lood. Eesti asundused VII" esitlus

Raamatuesitlus 2. detsembril, kell 15.00 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
Roosi Siberi lood. Eesti asundused VII.
Koostanud ja toimetanud Anu Korb
EKM Teaduskirjastus 2015, 304 lk
Sarjas „Eesti asundused“ avaldatakse diasporaa eestlaste pärimusmaterjali põhjal koostatud uurimusi ning uurimusliku sissejuhatuse, kommentaaride ja akadeemiliste registritega varustatud piirkondlikke antoloogiaid.
Sarja „Eesti asundused“ VII raamat annab värvika üldpildi kahe Ida-Siberi Krasnojarski krai lõunaosas asuva küla – Ülem-Bulanka ja Ülem-Suetuki eluolust, asustusloost, traditsioonidest ja kommetest. Ülem-Suetuk rajati sundasumisele saadetud luteriusuliste kolooniana 1850. aastatel. 1861. a. asutatud Ülem-Bulanka oli esimene puht-eesti asundus Ida-Siberis.
Lugude kirjapanija, suurepärase mäluga Rosalie Ottesson ehk Ottessoni Roosi (1899–1979) oli pärit vanapäraste traditsioonidega Siberi külast Ülem-Bulankast. Roosi mälestused toetuvad pärimuslikele juttudele, lauludele, loitsudele, mis olid osa toonasest igapäevaelust.
Roosi noorusaastad jäid enamlaste võimuletuleku ja sellele järgnenud radikaalsete muutuste aega, kus tuli tegutseda nõukogude võimu ideoloogilise surve all. R. Ottesson lootis ehitada üles uut inimväärset ühiskonda. Nii oli tal kahetine positsioon – külaelanikega sarnane pärimuslik taust, ent samas ennastsalgav töö nõukogude võimu teenistuses. See väljendub selgesti ka tema kirjapanekutes, mis on saadetud Eesti Rahvaluule Arhiivi.
Lähem info: Anu Korb, korb@folklore.ee

Ettekandepäev “Etnilisus riikluse rüpes: Läänemersoome rahvad Loode-Venemaal”

27. novembril 2015 Tartus Ingeri Majas (Veski tn 35)
Kava
10.10 Avasõnad
10.15 Heinike Heinsoo “Riiklus, etnilisus ja kirjakeel (vadja keele näitel)”
10.45 Andreas Haunmann “Isurid ja kolhoos “Baltika”: isuri etnilise identiteedi kujunemine pärast Teist maailmasõda”
11.15 Madis Tuuder “Isur Nikolai Põder kui Eesti-Ingeri Vanaküla keele- ja mäluhoidja”
Kohvi- ja teepaus
12.15 Juha-Matti Aronen “Kellele kuulub Ingeri tants? Kohalik ja rahvuslik Ingeri tantsupärimuse jäädvustuses”
12.45 Taisto-Kalevi Raudalainen “Kes sa oled “ingerlane”? Kaasaja ingerisoomlase enesekuvandeid põlvkondlikust vaatepunktist”
Lõuna
14.15 Indrek Jääts “Rahvas, mitte rahvus! Vepsa identiteedi registreerimisest nõukogude passides ja rahvaloendustel”
14.45 Madis Arukask “Vepsa eepos rahvusluse märgina”
15.15 Svetlana Karm “Etnilise kultuuri esitamise strateegiad ja praktikad tänapäeva muuseumiruumis (soome-ugri rahvusmuuseumite püsiekspositsioonide näitel)”
Kohvi- ja teepaus
16.15 Ergo-Hart Västrik “Etnilisuse esitlusi isuri, vadja ja vepsa muuseumides”
16.45 Jekaterina Kuznetsova “Votian ethnic activism in recent years”
17.30 Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolek
Ettekandepäeva korraldab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ingerisoomlaste Liiduga projekti “Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel” (ETF9271) raames.
Lähem info: Ergo-Hart Västrik, TÜ eesti ja võrldeva rahvaluule osakonna dotsent, tel. 7376214, e-post ergo-hart.vastrik@ut.ee
Kava internetis http://www.ut.ee/folk/index.php/et/syndmused/483-etnilisus-riikluse-rypes-2015

Seminar kadripäeval

25. novembri seminaris tuleb tutvustamisele Peter Jan Margry ja Cristina Sánchez-Carretero toimetatud kogumik Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing Traumatic Death (2011, Berghahn Books).
Raamatus analüüsitakse maailma eri paigust valitud näidete toel ajutisi mälestusmärke, mis on sündinud vastusena traagilistele sündmustele ning väljendavad nii leina kui ka rahulolematust valitseva süsteemiga.
Kogumikku refereerib ja oma 9. mai teemalistest välitöödest Tallinnas kõneleb Elo-Hanna Seljamaa.
Seminar algab KOLMAPÄEVAL, 25. novembril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Üheteistkümnes folkloristide talvekonverents „Omad ja võõrad"

Toimumisaeg 4.-5. veebruar 2016
Toimumispaik: Tartust väljaspool
Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud igatalviseid konverentse, mille eesmärgiks on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.
Üheteistkümnes talvekonverents kutsub kaasa mõtlema oma ja võõra piiride ja nende omavahelise dialoogisuhte üle.
Oma ja võõra kategooriad on paljudes kultuurides väga olulised, kuid nende piirid ja tähendused on siiski hajusad ja ajas muutuvad. Kui varasemal ajal sai kogukonda pidada eelkõige territooriumi, usulise ja etnilise kuuluvusega seotud nähtuseks, siis liikumisvabaduse suurenemise, asustuse tihenemise ja üleüldise globaliseerumise tingimustes on toimunud kogukonnaruumi avardumine. Sünnipärane kogukonda kuuluvus pole enam ainumäärav ja võib asenduda vabatahtliku/isevalitud kuuluvusega.
Folkloristide uurimisfookus on tänapäeval järjest enam suunatud kaasaegse ühiskonna vaatlusele. Erinevate sotsiaalsete rühmade/kihtide folkloorse kommunikatsiooni analüüsimiseks kasutatakse üha enam kogukonnapõhiseid uuringuid. Vastukaaluks globaliseeruva maailma ilmingutele vajab inimene oma identiteedi-tunnetuse tugevdamist.
Globaliseerumisprotsessi kiirenedes, sh Euroopat tabanud põgenikekriisi tingimustes, on oma identiteedi ja omapära säilimise pärast mures mitmekultuurilises keskkonnas elavad inimesed, kuid ootamatult on ärevil ka suhteliselt monokultuursed kogukonnad. Ähvardavana tajutud muutused on põhjustanud radikaalseidki püüdeid oma ja võõra piiri fikseerimiseks.
Üksikisiku ja pärimusrühma identiteediloomes on folklooril oluline roll.
Vaateid, uskumusi ja teadmisi jagatakse oma kultuurilise kogukonna raames, kuid need on ajas muutuvad ja sõltuvad inimeste uutest kogemustest.
Folkloori identiteeti loov ja toetav toime tõuseb eriti esile kogukonna ja selle põhiväärtuste säilimise suhtes tajutava ohu, ebastabiilsuse, rahulolematuse jms tingimustes.
Kutsume teid arutlema teemadel, mis käsitlevad erinevatest aspektidest oma ja võõra suhteid, diasporaad ja rändeid, kohanemise ja sulandumise, identiteedivahetuse ja kultuurimustrite segunemisega seonduvat.
Ettekannete teese (kuni 5000 tähemärki) ja registreerumist ootame hiljemalt 11. jaanuariks 2016 Anu Korbi (korb@folklore.ee) e-posti aadressile.
Konverentsi osavõtumaks on 15 eurot. Folkloristide üheteistkümnenda talvekonverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga.

Teaduslik-praktiline seminar "Folkloori uurimise perspektiivid" Eesti Kirjandusmuuseumis

19. novembril kl 10 - 14 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis teaduslik-praktiline seminar "Folkloori uurimise perspektiivid". Seminar on vene keeles, esinevad Valgevene kultuuriuurijate delegatsiooni liikmed Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudist ning Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnast. Seminar on kõigile avatud. Lisaks ettekannetele saab vaadata kahte Valgevene etnograafilist filmi. Neist pikemal on inglis- ja venekeelsed subtiitrid. Venekeelne seminari kava:
10.00 – 10.05 – Вступительная речь. – Маре Кыйва. Эстонский Литературный Музей
10.05 – 10.30 – О Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. – С.П. Витязь
10.30 – 10.55 – Этнические различия и межкультурное взаимодействие в белорусско-литовском пограничье. – Ю.И. Внукович. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы.
10.55 – 11.20 – Обряд «Вождения Стрелы/Сулы» в Посожье. - И.Ю. Смирнова. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы.
11.20 – 11.50 – Глубина человеческой памяти в фольклорном измерении. – И.А. Васильева. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы.
11.50 – 12.15 – Картина мира в белоруских необрядовых лирических песнях. – Я.И. Гриневич. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
12.15 – 12.35 Кофейный перерыв.
12.35 – 13.00 – Цепные посты в сети Фейсбук и раннеподростковый идентитет. – Пирет Воолайд. Эстонский Литературный Музей.
13.00 – 14.00 Просмотр фильмов: «Брацкая свяча» и Каменныя «дзевачкі».
Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning toetab ka Eesti Teaduste Akadeemia.
Lisainfo: Renata Sõukand, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, e-post: renata@folklore.ee

Valgevene kultuuriuurijad soovivad Eesti Kirjandusmuuseumi abil jõuda euroopalikku teadusruumi

16.-20. novembrini 2015 viibib Eesti Kirjandusmuuseumis koolitusreisil Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi kultuuriuurijate viieliikmeline delegatsioon. Eesti-Valgevene arengukoostöö programmi raames õpitakse viie päeva jooksul tundma Eesti Kirjandusmuuseumi digiarhiive, heli- ja fotokogusid, tutvutakse teadusajakirjade ja muude teaduspublikatsioonide indekseerimise ning metodoloogilise lähenemisega ingliskeelses teadusruumis publitseerimisele.
Valgevene teadlased on pannud rohkem rõhku SRÜ riikide venekeelses kultuuriruumis avaldamisele ja teinud seda kõrgel tasemel. Nad tahaksid, et nende töö oleks kättesaadav kogu maailmas. Samas, kuna humanitaarteaduses on kommunikatsioon väga oluline (selle baasil luuakse uut teadmist) on Valgevene teadlaste saavutuste kättesaadavaks tegemine läbi interneti ja andmebaasides indekseerimise väga oluline ka Euroopa humanitaarteaduse seisukohalt. Vastastikusest vajadusest kasvab välja tugev teaduskoostöö.
„Valgevene kultuuriuurijad on viimase poole aastaga teinud suure hüppe IT vallas“ rääkis Siarhej Vitsiaz, Valgevene Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi vastne innovatsioonidirektor. „Meil on nüüd olemas kõigil lauaarvutid, hangitud on ka digi-arhiveerimiseks vajalikud serverid ning ja skännerid ja ning palgatud uus IT eest vastutav töötaja. Siiski on see kõik alles algusjärgus ja Eesti abi on hetkel väga ajakohane ja vajalik. Oleme tänulikud kõige eest, mida te meile õpetada suudate.“
Järgnevad koolitused viiakse läbi Valgevenes internetiandmebaaside loomise ja haldamise teemadel ning kevadel korraldatakse interdistsiplinaarne välitööde kool, kus õpitakse uusi meetodeid.
Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudile soetatakse välisministeeriumi arengukoostöö projekti kaudu ka välitöödeks vajalik aparatuur.
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop tervitas külalisi ja tutvustas muuseumi kui teadusasutuse ajalugu, struktuuri ja arengut.
Folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva viib läbi praktilisi koolitusi. Eelretsenseeritavate rahvusvaheliste elektrooniliste väljaannete valmimisetappe, registreerimist andmebaasides ja DOI-numbritega varustamist tutvustab ajakirjade Folklore: EJF ja Mäetagused toimetajaskond: Tiina Mällo, Diana Kahre, Asta Niinemets ja Liisa Vesik; andmebaasialast koolitust viib läbi vanemteadur Piret Voolaid. Koolitusse on kaasatud ka Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad Kadri Tamm, Olga Ivaškevitš, Jaan Tamm ja Janno Simm, kes tutvustavad arhiivi traditsioonilisi ja digikogusid.
Koolitusse panustavad ka Tartu Ülikooli Keeletehnoloogia õppetooli teadurid Olga Gerassimenko ja Neeme Kahusk, kes tutvustavad Eesti digihumanitaaria võimalusi. Esimesel päeval tutvusid külalised Tartu linna ja Eesti teadusajalooga Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektori Ken Kallingu vahendusel ja Tartu Mänguasjamuuseumi ainulaadse etnograafilise koguga arendusdirektor Marge Pärnitsa abiga.
Koolitusreisi koordineerib arengukoostööprojekti juht, folkloristika osakonna teadur Renata Sõukand, kes ühtlasi vahendab oma kogemusi teadusajakirjades avaldamisest ja retsenseerimisest.
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnal on pikaaegne interdistsiplinaarse koostöö ja publitseerimise kogemus ning tugev baas folklooriandmebaaside loomisel. Arengukoostöö on Eesti Teaduste Akadeemia toel kestnud juba üle aasta. Sõlmitud on koostööleping Eesti Kirjandusmuuseumi ja Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi vahel, kokku on lepitud pikaajaline koostöö perspektiiv. Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning toetab ka Eesti Teaduste Akadeemia.
Ühtlasi võtavad Valgevene teadlased osa 19. novembril Kirjandusmuuseumis toimuvast teaduslik-praktilisest seminarist „Folkloori uurimise perspektiivid“. Seminar on vene keeles ja kõigile avatud. Lisaks ettekannetele saab vaadata kahte Valgevene etnograafilist filmi. Neist pikemal on inglis- ja venekeelsed subtiitrid.
Lisainfo: Renata Sõukand, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, e-post: renata@folklore.ee

17. novembri teisipäevaseminar

17. novembri teisipäevaseminari ettekande teema on “Maskeerimine ja sandikskäimine talviste pühade perioodil”. Vaatluse all on taas udmurtide kombed ja uskumused, vaatame filmi.
Kõneleb Jelena Popova. Ettekanne täiendab tema huvitavat artiklit ajakirjas Mäetagused 57. Põhisõnavõtt on vene keeles.
Seminar algab 17. novembril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO