Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Kristi Salve raamatu "Üleaedsed" esitlus

Neljapäeval, 8. oktoobril kell 17.00 toimub Tartu Kirjanduse Majas (Vanemuise 19) Kristi Salve raamatu "Üleaedsed" esitlus.
Kristi Salve teadlasetee sai alguse 1968. a., mil ta asus tööle toonase Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektoris Tallinnas, aastast 1971 töötab Salve Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas Tartus.
Eesti folkloori ning meie lähemate keelesugulaste, vepslaste ja liivlaste omakeelse pärimuse käsitlemise kõrval on Salvel jagunud huvi ja teadmisi ka muude naabrite ja naabrusprobleemide suhtes. Nimetagem meie lõunanaabreid lätlasi ja nende folkloori ning sellesse suunda jäävaid ajaloolisi eesti keelesaari.
Ta on pööranud tähelepanu paljudele folkloorižanritele: rahvaluule lühivormidele oma mitmekesisuses, vanematele ja uuematele rahvalauludele, itkudele, muinasjuttudele, tema huvi on pälvinud muistendid ja memoraadid, kalendripärimus ning kõik usundi ja kombestikuga haakuv. Samuti on Kristi Salve tegelnud arhiveeritud pärimusega (korrespondentide saadetised, välitööpäevikud).
Kogu sellest mahukast uurimistööst annabki väikese ülevaate kirjastuses Ilmamaa ilmunud raamat.
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Mõtteloo Sihtkapital, EV Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

Rahvusvahelise Tänapäeva Muistendite Uurimise Seltsi 34. konverentsi eelteade

28. juunist 2. juulini 2016. aastal toimub Tallinnas EELK Konsistooriumi Usuteaduste Instituudis (Pühavaimu 6) Rahvusvahelise Tänapäeva Muistendite Uurimise Seltsi 34. konverents "Perspectives on Contemporary Legend". Ettekannete teesid (250-300 sõna) ja ettepanekud eripaneelide kohta palume saata 1. veebruariks 2016 Eda Kalmrele eda@folklore.ee ja Mare Kaldale kalda@folklore.ee.
Rohkem infot konverentsi kohta vt http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2016/legend.

8. oktoobril seminar soolistest eelarvamustest

8. oktoobril toimub Kirjandusmuuseumis ingliskeelne seminar teemal “Soolised stereotüübid ja eelarvamused sloveeni naljaküsimustes”. Esineb Saša Babič Sloveenia etnoloogia instituudist.
Naljaküsimused moodustavad mõistatuste alamkategooria, olles kõige levinumaks mõistatuste liigiks tänapäeva Sloveenias. Funktsioonilt anekdoodid, kuuluvad nad kahe žanri – mõistatuste ja anekdootide piirialale. Kõnealune žanr katab laia argieluteemade ringi ning on esindatud kõigis sotsiaalsetes rühmades ning enamikus vanusegruppides.
Mitmed stereotüübid ja eelarvamused on maskeeritud humoorikasse, see-on-lihtsalt-nali vormi, näiteks sooprobleemid, rassism, intelligentsus jne.
Kõneleja keskendub soolisuse pihta käivatele naljaküsimustele, mis on kogutud internetifoorumitest ning e-kirjadest – seega ainestikule selle esitamiskohas, kultuurilisel taustal ning loomismotiivide keskkonnas.
Seminar algab 8. oktoobril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

6. oktoobri teisipäevaseminar Eesti Kirjandusmuuseumis

6. oktoobril toimub Kirjandusmuuseumis ingliskeelne seminar teemal "Jutustamine ja žestid stand-up-komöödias"
Esineb Turu Ülikooli doktorant Antti Lindfors, kes uurib refleksiivsust püstijalakomöödias – popkultuuri suulises esitusžanris.
Refleksiivsus kui silmatorkav omadus seostub siin äärmiselt kontekstualiseeritud avatud suhtlusega. Ta vaatleb lähemalt, kuidas narratiivsest diskursusest koordineeritud žestid aitavad näha, kuidas komödiant žanrikonventsioone kinnistades, aga ka neist eemaldudes ohjab oma esitust ruumis ja osalejatevahelises suhtluses.
Antti Lindfors koosttab väitekirja teemal “Tekstuaalsus ja esitus püstijalakomöödias”. Tema uurijahuvid hõlmavad ka parallelismi küsimusi, žanri- ja refleksiivsuse teooriat, samuti huumorit ja irooniat laias tähenduses. Oma metoodika poolest on ta orienteeritud lingvistilise antropoloogia ja esituskeskse folkloristika suunas. Ta on üks ajakirja Elore (www.elore.fi) toimetajatest ning väljaande The European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org) tehniline toimetaja.
Seminar algab 6. oktoobril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Teadlaste Öö Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 25. septembril toimuvad Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Teadlaste Öö üritused
18.00 Reet Hiiemäe. Loeng-töötuba valuravist eesti rahvameditsiinis. Lektor räägib valu põhjustest (näiteks võisid uskumuste kohaselt valu ja haigusi tekitada nii energiapuudus, traumad, üleloomulikud olendid kui maagilised manipulatsioonid) ning ravivõtetest. Soovijad saavad valmistada endale ise rahvapärase retsepti järgi valuravimi.
19.00 Renata Sõukand. Loeng-töötuba "Muutused eestlaste ravimtaimede kasutuses". Võimalusel pakutakse ravimtaimeteesid.
20.00 Mare Kõiva. Loeng "Kas unenäod, haigused ja saatus on seotud?" Lektor räägib unenägude rollist rahvameditsiinis, samuti rituaalidest, mida kasutati haiguse avaldumist või püsimist ettekuulutavate unenägude tühistamiseks.
21.00 Ringkäik Lilla Daamiga. Muuseumikummitus tutvustab põnevamaid paiku Eesti Kirjandusmuuseumi majas.

William Westermani loeng muuseumidest, pagulastest ja multikultuursusega seotud väljakutsetest

6. oktoobril algusega kell 14.15 peab prof. William Westerman (New Jersey Linna Ülikool, USA) TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas loengu "Museums as a Space for the Inclusion of Refugees, and Other Experiments in Multiculturalism". Loeng on inglise keeles ja toimub von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) auditooriumis 212.
Prof. William Westerman on tunnustatud folklorist, kelle mitmete uurimishuvide hulka kuuluvad ka rahvakunst, kodanikualgatused ja migratsioon. Ta on teinud ulatuslikku koostööd sisserändajate ja pagulate kogukondadega Ameerika Ühendriikides ja Euroopas ning kureerinud näitusi erinevates muuseumides.
Dr. Westermani visiiti Eestisse toetab Ameerika hendriikide suursaatkond Tallinnas.
Kõik on oodatud kuulama!

Viies rahvusvaheline noorte folkloristide konverents "Kontaktide ja konfliktide folkloor" Viljandis

TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond korraldavad 7.-9. oktoobril 2015 koostöös etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi koondava Tartu Nefa rühma ning Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudiga arvult viienda noortele uurijatele suunatud konverentsi "Folklore of Connections, Folklore of Conflict" ("Kontaktide ja konfliktide folkloor"). Kui varasematel aastatel on kokku saadud Tartus (2011, 2013) ja Vilniuses (2012, 2014), siis seekordne konverent toimub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Foorumi eesmärk on pakkuda edasijõudnud tudengitele ja noorteadlastele võimalust tutvustada oma uurimusi ning luua ja arendada koostöösidemeid.
Kolmel konverentsipäeval astub üles ligi 50 ettekandjat 17 riigist Aasias, Euroopas ning Lõuna- ja Põhja-Ameerikas. Plenaarloengutega esinevad dr. Aleksander Panchenko (Venemaa Teaduste Akadeemia vene kirjanduse instituut/ Peterburi Riiklik Ülikool) ja dr. William Westerman (New Jersey Linna Ülikool).
Konverentsi teema "Kontaktide ja konfliktide folkloor" keskendub folkloori rollile inimeste ja kogukondade ühendaja ja lahutajana ning hoiakute kujundajana. Ettekandjad analüüsivad folkloori kaudu toimuvat etnilist, rahvuslikku, paikkondlikku ja riiklikku identiteediloomet tänapäeval ja minevikus, aga ka suhteid võimulolijate ja rahva vahel.
Samuti leidub programmist folkloristika ajaloole, välitöödele, rahvajuttudele, erinevatele usundilistele teemadele ning materiaalse kultuuri uurimisele pühendatud sessioone.
Konverentsi korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu, Ameerika Ühendriikide suursaatkond Tallinnas ja Eesti Teadusagentuuri projekt "Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused" (IUT2-43).
Konverentsi programm on kättesaadav TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna kodulehel: http://www.ut.ee/folk/index.php/et/syndmused/436-young-folklorists-2015
Kõik on oodatud kuulama ettekandeid; õhtused üritused on registreeritud osalejatele.
Info: youngfolklorists@gmail.com, tel. 737 6256

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 24. septembril

Neljapäeval, 24. septembril 2015, kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kavas:
Kristi Salve "Pikk, pikk jutus, las ma alosta otsast."
Ettekandes puudutatakse muinasjuttude uurimise ja avaldamise probleeme üldiselt, pisut lähemalt vaadeldakse aga Lutsi muinasjuttude publikatsioone.
***
Raamatuesitlused:
Ajakirja "Keel ja Kirjandus" rahvajututeemaline erinumber 8-9/2015, erinumbri koostaja Risto Järv.
Ingrid Rüütel, Sille Kapper "Kihnu tantsud" (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2015)
Koosolek toimub koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga
Kõik on oodatud!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO