Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi hooaja lõpukoosolek

Neljapäeval, 28. mail 2015 kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi hooaja viimane koosolek.
Kavas:
EDA KALMRE "Heale jutule ei ole tõde takistuseks: linnalegendid ja kuulujutud 35 aastat hiljem"
EESTI FOLKLORISTIKA AASTAPREEMIA SAAJA VÄLJAKUULUTAMINE
ARSi juhatuse 2014. aasta TEGEVUS- JA FINANTSARUANNE NING UUE JUHATUSE VALIMINE
Kõik on oodatud!
ARSi juhatus
PS. Kohapeal on võimalik maksta liikmemaksu (5 eurot; tudengitele, pensionäridele 3 eurot). Soovi korral on võimalik liikmemaksu maksta ka ülekandega Akadeemilise Rahvaluule Seltsi arveldusarvele SEB pangas (IBAN EE771010220023690018). Täpsem info liikmemaksu seisu kohta katreki@folklore.ee

Muusikaline Muuseumiöö Eesti Kirjandusmuuseumis

Laupäeval, 16. mail 2015 on Eesti Kirjandusmuuseum külastajatele avatud kl 16.00–22.00.
18:00 Rahvalikud lustilaulud muuseumi peasissekäigu ees. Sõnu seab Lauri Õunapuu ja lõõtsa tõmbab Jaan Sarv.
19:00 Koorikontsert muuseumi õuelaval. Häältel laseb ühte kõlada
Mäluasutuste segakoor MaSk dirigent Henri Kääriku juhatusel.
Üllatusesinejad!
20:00 Rahvalik jalakeerutus elava rahvamuusika saatel kogu perele muuseumi saalis. Samme seavad ja pille mängivad folklooriklubi „Maatasa“ noored juhendaja Halliki Pihlapi innustusel.
21:00 Salapärane ringkäik kirjandusmuuseumi legendidest tulvil saalides ja tagakambrites koos igavesti noore muuseumivaimu Lilla Daamiga.
16:00 – 18:00 on rahvamuusikahuvilistel võimalus tutvuda Eesti Rahvaluule Arhiivi digitaalse heliarhiiviga ja Lilla Daami soosingu korral leida üles oma esivanemate laule ja pillilugusid.
Lisateave: Helen Kõmmus, helen@folklore.ee, 56 504 126

Igor Mikeshini loeng sõltuvuse antropoloogiast

14. mail algusega kell 14.15 peab Helsingi ülikooli doktorant Igor Mikeshin Tartu Ülikoolis loengu "The spirit is willing, but the flesh is weak: Biblical Rehabilitation of Addicted People". Loeng toimub von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) auditooriumis 215.
Kõik on oodatud kuulama!
Soovituslik lugemismaterjal:
http://www.ut.ee/folk/index.php/et/syndmused/457-igor-mikeshin-lecture
Raikhel, Eugene and William Garriott. 2013. Introduction: Tracing New Paths in the Anthropology of Addiction. – Addiction Trajectories, edited by Eugene Raikhel and William Garriott. Durham: Duke University Press, 1–35. (pdf)
Bielo, James S. 2008. On the Failure of 'Meaning': Bible Reading in the Anthropology of Christianity. – Culture and Religion 9 (1): 1–21. (pdf)
Mikeshin, Igor. 2015. Russian Evangelicalism Glocalized. – AnthroCyBib. http://www.blogs.hss.ed.ac.uk/anthrocybib/2015/03/06/occasional-paper-mikeshin-russian-evangelicalism-glocaliz

Usundiseminar "Religious expression in contemporary Europe" 11. mail Eesti Kirjandusmuuseumis

Esmaspäeval, 11. mail kl 14.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis usundiseminar "Religious expression in contemporary Europe".
Seminari ettekanded vaatlevad tänaseid religioosseid suundumusi. Käsitletakse mittekohtade (non-places) muutumist pühapaigaks või vaimseks ruumiks; arutletakse lemmikloomadega seotud rituaalide üle; vaadeldakse diasporaa kogukonna õigeusklike pöördumist Valge Vennaskonna liikmeks ning analüüsitakse Nepaali Tengboche kloostri Mani Rimdu festivali tähendusi.
Lähem informatsioon ja teesid: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2015/blgpr

Seminar 8. mail 2015 Kirjandusmuuseumis

Järgmine teisipäevaseminar toimub reedel, 8. mail kell 12 Eesti Kirjandusmuuseumi 4. korruse seminariruumis.
Nõukogude ajast ja postkolonialistlikust lähenemisviisist kõneleb Epp Annus.
Ettekandes arutleb esineja, kas ja mil määral võiks nõukogude perioodi Eestis (ja teistes NSVLi äärealadel ja NSVLi mõjupiirkondades) käsitleda kolonialistlikuna. Epp Annus alustab konkreetsetest näidetest, siis liigub teoreetilise raamistiku juurde. Käsitlusele tulevad mõisted nagu koloniseerimine vs kolonialism, koloniaalne võimumaatriks, koloniaaldiskursus, koloniaalpraktikad, koloniaalsed subjektipositsioonid, hiliskolonialismi eripära, sotskolonialism jpt.
Annus väidab, et ühiskonna kõigi sfääride traumaatiline ümberorganiseerimine, mis on ühiskonnale pealesurutud väljaspoolt, on mõistetav püüdena kehtestada koloniaalne võimumaatriks. NSVLi läänepoolsetes ääremaades, kus sotskolonialistlikud manöövrid põrkusid rahvuslike huvidega, ei õnnestunud koloniaalsete alluvussuhete kehtestamine kunagi täielikult ning vabamatel perioodidel eelistas ka keskvõim anda ääremaadele suuremat tegutsemisvabadust. Koloniseerimis- ja dekoloniseerimisprotsessid arenesid paralleelset, kord oli Vestman all ja Piibeleht peal, siis jälle Piibeleht all ja Vestman peal.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

Ilmnud on ajakirja Folklore: EJF 60. number

Aprillis ilmus trükist ja on veebis loetav ajakirja Folklore: EJF 60. number (http://www.folklore.ee/folklore/vol60/).
Seekordsed artiklid käsitlevad rituaalse aasta arengujooni Euroopa erinevates riikides, sh on vaatluse all erinevate poliitiliste diskursuste mõjud 20. ja 21. sajandi pühitsemisvõimalustele. Numbri valmistasid ette külalistoimetajad Laurent Sébastien Fournier ja Irina Sedakova.

5. mai teisipäevaseminar

Teisipäeval, 5. mail kl 12.00 toimub Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis järjekordne teisipäevaseminar.
Folkloristid hoiavad silma peal ja kätt pulsil igasugustel uudisväärtusega sündmustel, olles valmis kontekstualiseerima meedia ja meediakasutajate reaktsioone nii tegelikele kui fabritseeritud olukordadele.
Kõneleb Liisi Laineste, teemaks "#WhereIsPutin ja #PutinUmer: Kuulujutud ja huumor".
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Dr Matt Cheesemani loengud Tartu ülikoolis

Dr Matt Cheeseman (Sheffieldi ülikool, Ühendkuningriigid) peab kaks loengut:
4. mail, kell 16.15 'The Pleasures of Being a Student at the University of Sheffield' Pärast loengut näidatakse filmi, info täpsustub (Ülikooli 16 - 215)
5. mail, kell 12. 15 'Folklore, Marx, and Neoliberalism' (Ülikooli 16 - 215).
Kõik on oodatud osalema!

Tartus jätkub igakevadine noorte folkloristide ja etnoloogide konverents „Noorte hääled“

Tartus jätkub igakevadine noorte folkloristide ja etnoloogide konverents „Noorte hääled“. Konverentsi esimese päeva ettekanded peeti Eesti Rahva Muuseumis, teise päeva ettekanded leiavad aset 30. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis.
Seekordse konverentsi ettekannetes analüüsitakse erinevate välitööde materjale, pärimuse ja loomingu suhteid, pärimuse visualiseerimist, cosplay-kultuuri Eestis, teejoomisrituaali nüansse. Samuti arutletakse uutest meetoditest ruumi uurimisel, misjonitöö, merelise folkloori, laste mängude ja mänguasjade teemadel.
Juba kümnendat korda toimuv ühiskonverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.
Konverentsi lõpetab Eesti Kirjandusmuuseumis toimuv ümarlaud, milles arutletakse noorteadlaste konverentside sisu ja tuleviku üle.
Konverentsi toetab Eesti Kultuurkapital.
Konverentsi kava ja ettekannete teesid on tutvumiseks veebis:
http://www.erm.ee/UserFiles/Noorte_teesid2015_trykki.pdf ning http://www.folklore.ee/era/nt/NTkava2015.htm
Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!
Lisainfo:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur piret.koosa@erm.ee
Ave Goršič, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur avegorsic@folklore.ee

Ajakirja Mäetagused 59. numbris on vaatluse all tervis ja toit

Mäetaguste 59. numbris avaldatud artiklite aluseks on Medica IX interdistsiplinaarse konverentsi “Tervis, linn ja loodus” ettekanded. Artiklites käsitletakse keha tähendust uue vaimsuse õpetustes ja nende õpetuste järgijate seas (Marko Uibu), samuti arutletakse, mida tähendab loomulikkus, eriti kui tantsijaile öeldakse, et tantsida tuleb loomulikult (Sille Kapper).
Reet Hiiemäe on võtnud vaatluse alla internetifoorumid, täpsemalt painajakogemustest rääkimise neis.
Intrigeeriv on Eda Kalmre käsitlus kaubandusega seotud kuulujuttudest tänapäeval. Ta keskendub kahele Eestis levinud kuulujututsüklile, uurides nende teket ja algupära. 2006. aastal suhtlusvõrgustikes ja ajakirjanduses tähelepanu äratanud kuulujutt salatipesust ning tõenäoliselt USAst alguse saanud kettkirjana levinud hoiatusjutt beebiporgandite kahjulikkuse kohta, mis tekitas Eestis elevust 2013. aastal.
Raivo Kalle, Ester Bardone ja Renata Sõukand on võtnud vaatluse alla kolm levinud taime (sibul, kadakas ja küüslauk), analüüsides nende toel, kuidas saab üks piirkond määratleda end konkreetse taime kaudu nii kultuuriliselt kui ka majanduslikult.
Anu Korb käsitleb Krasnojarski krai Minussinski piirkonna eestlaste toidukultuuri, keskendudes piirkonna Siberi eestlaste suhtumisele oma toitu.
Ajakiri annab ülevaate vahepealsetest konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted. Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://folklore.ee/tagused/nr59/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO