Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

31. mai teisipäevaseminar Eesti Kirjandusmuuseumis

31. mail töötab teisipäevaseminari filosoofiakool.
Teema: 1696. Dramaatiline tähendusekadu Londonis ja Dublinis.
Sisu: Taustatundlik arutelu selle üle, kuidas vabamõtleja John Toland (1670-1722) sealpoolseid saladusi avaldavad sõnad tähendusest ilma jättis ning mõni alalhoidlikum mõtleja noile sõnadele tähendust tagasi anda püüdis.
Õpetab TÜ filosoofia ajaloo vanemteadur Roomet Jakapi.
Seminar toimub 31. mail kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja tähendusi tagasi tooma.

2016. aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Andreas Kalkun

26. mail kuulutati Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul välja 2016. aasta Eesti folkloristika preemia saaja.
Eesti folkloristika aastapreemia 2016 pälvis Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Andreas Kalkun.
2015. aastal ilmus täiendatud väljaanne Andrease doktoritööst „Setu laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole“, tema koostatud Feodor Vanahundi rahvajuttude kogumik “Ilosa’ ja pogana’ jutu’” ning teadusartiklid setude usundist ja väheharitud kirjutajate sõjakirjadest.

Folkloristika eriala magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmised Tartu Ülikoolis

Folkloristika eriala magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 31. mail 2016 algusega kl 10.15 von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) ruumis 214.
Tööde pdf-e näeb siit: http://www.ut.ee/folk/index.php/syndmused/508-folkloristikama-ja-bakaitsmised-3152016?lang=et
Kaitsmisele tulevad tööd:
MA
Kl 10.15
Lona Päll – Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel
Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: nooremteadur/doktorant Kristel Kivari
Kl 11.15
Kaija Rumm – Vene-Türgi sõda: andmete folkloristlik võrdlev analüüs
Juhendaja: dotsent Tiiu Jaago; oponent: ERA vanemteadur Taive Särg
Kl 12.15
Liis-Marii Roosnupp – Naise kujutamine imemuinasjutus «Imeline põgenemine» (ATU 313)
Juhendaja: dotsent Risto Järv; oponent: doktorant Kärri Toomeos-Orglaan
Kl 13.15–14.15 Lõunapaus
BA
Kl 14.15
Kadi Raal – Lastehirmutiste kasutamine rahvapedagoogikas kolme Pärnu kooli näitel: võrdlev-ajalooline käsitlus
Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: ERA teadur/doktorant Astrid Tuisk
Kl 14.45
Keidi Kald – Loovmängud: viiekümnendad, üheksakümnendad ja tänapäev
Juhendaja: vanemteadur Merili Metsvahi; oponent: magister Liis Reha
Kl 15.15
Triin Sepp – Saunaga seotud uskumusolendite kujutamine eri folkloorižanrites
Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: doktorant Katre Kikas

Kristel Kivari doktoriväitekirja kaitsmine Tartu Ülikoolis

Reedel, 10. juunil kell 12.15 kaitseb Kristel Kivari TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudis doktoritööd "Dowsing as a link between natural and supernatural. Folkloristic reflections on water veins, Earth radiation and dowsing practice" (Nõiavits loomuliku ja üleloomuliku vahel: veesooned ja maakiirgus folkloristika uurimisainena) folkloristika erialal. Toimumiskoht: TÜ senati saal.
Kristel Kivari juhendaja on TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, oponendid dr James Kapalo (University College Cork) dr Mare Kalda (Eesti Kirjandusmuuseum).
Väitekirja PDF-vormingus faili on võimalik alla laadida aadressilt http://dspace.ut.ee/handle/10062/51501

2016. aasta Eesti folkloristika preemia üleandmine

26. mail kell 16.15 kuulutatakse Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) toimuval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul välja 2016. aasta Eesti folkloristika preemia saaja.
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna juhataja ja juhtivteadur Mare Kõiva.
Sel aastal esitati preemiale neli kandidaati: Reet Hiiemäe, Andreas Kalkun, Merili Metsvahi ja Ingrid Rüütel. Kõigi mainitute 2015. aasta oli tegus ja laiahaardeline – valminud on nii teadusartikleid, allikapublikatsioone, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka heliplaate.
Reet Hiiemäel ilmusid möödunud aastal artiklid mitte verbaalsest kommunikatsioonist ja painajakogemusest tänapäevastes veebifoorumites; raamat armastusest eesti folklooris ning tõlge L. Petzoldti raamatust „Maagia. Tekkelugu, maailmapilt, uskumused, rituaalid“, millele Hiiemäe lisas eesti kultuuri puudutava lisapeatüki.
Andreas Kalkunil ilmus täiendatud väljaanne tema doktoritööst „Setu laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole“, arhiivitekstidel põhinev rahvajuttude kogumik “Ilosa’ ja pogana’ jutu’” ning artiklid Setude usundist ning väheharitud kirjutajate sõjakirjadest.
Merili Metsvahil ilmusid artiklid libahundi pärimusest, venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistendist ning A. W. Hupeli kirjeldustele tuginev käsitlus eesti talurahva seksuaalelust – kõiki neid uurimusi seob huvi eestlaste varasema perekonnaloo vastu.
Ingrid Rüütlil ilmusid eelmisel aastal kolm rahvamuusikale ja –tantsudele keskenduvat kogumikku: raamat Saarema 20. sajandi alguse laulukultuurist, CD ja DVD muhu laulu- ja tantsutraditsioonist ning koostöös Sille Kapperiga koostatud ülevaateteos Kihnu tantsudest.
Preemia väljakuulutamisele eelneb eelmise aasta laureaadi Mare Kõiva ettekanne. Järgneb Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek.
Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee

Konverents „Suur maalritöö: keelest ja meelest“ Eesti Kirjandusmuuseumis

Teisipäeval, 7. juunil kell 13 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis konverents "Suur maalritöö: keelest ja meelest".
Jumala kontseptsioon ulatub aegade hämarusse, ent missugused on keele ja meele võimalused selle väljendamiseks? Kutsume teid kaasa mõtlema ja arutlema, milline on sõna jumal etümoloogia, keelelised kasutusalad ja erinevad kommunikatiivsed eesmärgid eesti keeles ja selle murretes.
Värvide tajumine ja selle väljendamine kannab sümboolseid ja sotsiaalseid tähendusi, mida vaatleme eesti folkloori näitel. Värvikeelt mõtestab käsitlus kognitiivsetest trendidest värvide nimetamisel erinevates keeltes ja missugused semantilised kaardid neist moodustuvad. Konverentsil küsitakse, kuidas mõjutavad meid lemmikmuinasjutud, mis on ühist värvidel, Tarapital ja Bertrand Russellil ning küsitakse olulistest olulisim küsimus - kes vastautab keelepoliitika eest.
Konverentsiga tähistatakse Urmas Sutropi 60. sünnipäeva.
Kava:
I osa. “Kui maailm oleks värvimata, siis ilmetu näiks pealt ja seest...”
13.00 – 13.10 Konverentsi avamine
13.10 – 13.35 Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum), „Loitsude värvimaailm“
13.35 – 14.00 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum), „Hallist härjast Musta mereni: värvileksika mõistatuste alaliikides“
14.00 – 14.25 Risto Järv (Eesti Kirjandusmuuseum), „Lemmikmuinasjutt ja mõnda“
14.25 – 14.50 Liina Paales (Tartu Ülikool), „Eesti viipekeel, pulmavaip ja Suur Sõlmija“
15.00 – 15.30 Kohvipaus
II osa. Mis keelel, see meelel.
15.30 – 15.55 Anni Jürine, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Ilona Tragel, Ann Veismann (Tartu Ülikool), „Jumal eesti keeles“
15.55 – 16.20 Jüri Allik (Tartu Ülikool), „Värvinimed, Taarapita ja Bertrand Russell“
16.20 – 16.45 Mari Uusküla (Tallinna Ülikool), „Loetelukatsest semantiliste kaartideni: kognitiivseid trende värvide nimetamisel“
16.45 – 17.10 Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus), „Kelle ülesanne on keelepoliitika? “
17.30 Muinasjutuaineline sünnipäevapidu
Ettekanne: Urmas Sutrop (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool), „Odaotsalill, Lumivalguke ja Cymbeline” Raamatuesitlus
Õnnitlused
Bankett
Ürituse korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ja Eesti Keele Instituut.
Lähem informatsioon konverentsi veebilehel: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2016/suurmaalritoo/
Kontakt: Anne Ostrak (anne@kirmus.ee), tel: 7377700; Meelis Roll (meelis.roll@folklore.ee)

24. mai teisipäevaseminar

24. mai teisipäevaseminari teemaks on “Metsik Mikita”.
Berk Vaher keskendub peamiselt Valdur Mikita varasemale, triloogia-eelsele loomingule ja arutleb ka selle üle, kuidas selle varasema loominguga kursis olemine võib muuta tema hiljutiste menuraamatute mõtestamist.
Seminar algab 24. mail kell 12.00 Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis (Vanemuise 42).
Kuulama ja arutlema on oodatud kõik folkloristid, kirjandusteadlased, semiootikud, Valdur Mikita loomingu huvilised jt kogukonnad.

Ilmunud on eesti rahvamuusika veebiantoloogia

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus avaldas veebiversiooni populaarsest heliväljaandest, Herbert Tampere, Erna Tampere ja Ottilie Kõiva koostatud "Eesti rahvamuusika antoloogiast". Esmakordselt 1970. aastal vinüülplaatidel ning teist korda 2003. aastal CD-formaadis ilmunud antoloogia on rahvamuusika sümbolväljaanne, millest paljud tänapäeva pärimusmuusikud on oma populaarseks saanud loomingule aluse ammutanud. Antoloogia teeb Eesti Rahvaluule Arhiivi salvestised kättesaadavaks nii teadlastele kui praktikutele, nii pärimusmuusikutele kui muusikaõpetajatele.
Eesti Kirjandusmuuseumi koosseisu kuuluvasse Eesti Rahvaluule Arhiivi koondati selle loomisel (1927) kõik olulisemad eesti rahvaluule, sh. muusikalise pärimuse kogud ning arhiivi on selle loomisest alates järjepidevalt täiendatud uute andmete, salvestuste ja üleskirjutustega. Antoloogia aluseks olnud CD-kogumiku toimetasid Janika Oras, Vaike Sarv ning Ergo-Hart Västrik, veebiväljaande toimetasid Janika Oras ja Kadi Sarv, kujundas Andrus Kalkun. Väljaande avaldamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4), Kultuuriministeeriumi programm "Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded" ning Eesti Kultuurkapital.
Eesti rahvamuusika veebiantoloogiat esitletakse täna kell 19 Viljandis Eesti Pärimusmuusika Keskuses toimuval kontserdil Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Kontserdil esinevad paljud pärimusmuusikud, kes on saanud inspiratsiooni meie rahvamuusikast rahvaluulearhiivi vahendusel, samuti sõlmitakse ühiste kavatsuste lepe Eesti Pärimusmuusika Keskuse ning Eesti Kirjandusmuuseumi vahel.
Väljaanne on kättesaadav aadressilt http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/
Lisainfo: Janika Oras 58 116 793, Risto Järv, 51 904 371.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 26. mail 2016

Neljapäeval, 26. mail 2016, kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Kavas:
Mare Kõiva "Kuidas portreteerida koera (ja inimest)?"
Eesti folkloristika aastapreemia saaja välja kuulutamine
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek
Kõik on oodatud!
ARSi juhatus

Muuseumiöö Eesti Kirjandusmuuseumis

14. mail toimub järjekordne Muuseumiöö, mis sellel aastal kannab pealkirja „Öös on laineid“. Mõistagi seob Kirjandusmuuseum meretemaatika kirjanduse ning kirjanikega. Näha saab mereteemalist slaidiprogrammi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogudest, mille taustaks kostub audioprogramm Ingrid Rüütli koostatud Kihnu, Saaremaa ja Muhu muusikaväljaannetest. Avatakse näitus „Kirjanik ja meri“. Kultuuriloolise Arhiivi fotokogu põhjal toimub mäng, kus tuleb foto põhjal ära tunda tänapäeva kirjanikke ning Tartus elanud kirjandus- ja kultuuritegelaste elukohti. Õhtu lõpeb Kirjandusmuuseumi kummituse Lilla Daami ringkäiguga, kes tutvustab meie maja kõige põnevamaid ruume ja lugusid!
Ajakava:
18.00–22.00
- Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete müük
- merekultuuri teemaline slaidiprogramm Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogudest
- Audioprogramm Ingrid Rüütli koostatud Kihnu, Saaremaa ja Muhu muusikaväljaannetest
- näitus „Kirjanik ja meri“
18.00 esineb mäluasutuste segakoor MaSk
19.00 äratundmismäng
20.00 Tartu kummitusjutte vestavad folkloristid Reeli Reinaus ja Liis Reha
21.00 ringkäik Lilla Daamiga

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO