Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Veebikonverents „Jüripäev on suvetooja. Keelest meeleni VIII“ 26. aprillil 2021

26. aprillil 2021 toimub keskkonnas Microsoft Teams konverents „Jüripäev on suvetooja“. Tegemist on sarja „Keelest meeleni“ kaheksanda sündmusega.
Rahvusvaheline veebikonverents vaatleb kevadise murdepunktiga seotud problemaatikat erinevatest aspektidest ja keskendub ühtlasi nüüdisühiskonna sünkreetilistele kultuurinähtustele.
Sündmus on pühendatud EKM folkloristika osakonna vanemteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi, mitmekülgsete akadeemiliste huvidega rahvaluule ja kultuuriuurija Piret Voolaiu 50. sünnipäevale. P. Voolaid on käsitlenud rahvaluule lühivormide sotsiokultuurilisi ja kaasaegseid kasutuskontekste, laste- ja noorte ning meediafolkloori muutusi, multimodaalseid ja visuaalseid folkloorivorme, lisaks on ta viimastel aastatel tegelenud olulise uue suuna, spordifolkloristika arendamisega. Ta on eesti folkloristika akadeemilise uurimistraditsiooni jätkaja, uute suundade juurutaja ja arendaja.
Kava
10:00–11:20 Juhatab Tõnno Jonuks
Władysław Chłopicki, Krakow Graffiti: Local and Glocal
Saša Babič, There is no place like home: place in Slovenian paremiological units
Liisa Granbom-Herranen, What comes with singing, it goes with whistling
Anastasiya Fiadotava, „So much for Yuri's Day, Granny”: From ritual to a proverb and jokes
11:20–12:00 Kohvipaus
12:00-13:15 Juhatab Eda Kalmre
Mare Kõiva, Magusad (väikesed) sõnad
Astrid Tuisk, Kasvamine tüdrukuna. Littlest Pet Shopi mänguloomakeste videod Youtube’i keskkonnas.
Mare Kalda, Piret Saaremaal ja Hiiumaal. Tugev naine hiiumuistendites.
Asta Õim, “Müts maha!” Autundest eesti kõnekäändudes
13.15-14.15 Lõunapaus
14:15-15:30 Juhatab Mare Kalda
Katre Kikas, Püha Jüri, jüripäev ja Püha Jüri kutsikad Hans Anton Schultsi rahvusmütoloogilistes kirjutistes
Tiiu Jaago, Jürist jüripäeval
Reet Hiiemäe, Jüripäevast indi-jaanipäevani: eestlased kui indiaanirahvas
Piret Voolaid, “Jüripäävast saab johukuhugi” ehk mis on jüripäeval pistmist eesti vanasõnadega?
Lõpetamine

Ettekannete lühikokkuvõtted leiate kodulehelt http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/piret
Ühinemiseks kasutage linki Join MS Teams Meeting
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: Maris Kuperjanov, maris.kuperjanov; Mare Kõiva, mare.koiva@folklore.ee

Seminar erootikast udmurdi kultuuris

Kirjandusmuuseumi järgmine, folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nädalaseminar toimub reedel, 23. aprillil 2021 kell 11.00 TEAMSis.
Nikolai Anissimov ja Galina Gluhhova peavad venekeelse ettekande teemal „Seksuaalsus ja erootika udmurdi kultuuris”.
Seksuaalsus ja erootika kuuluvad Udmurdimaal endiselt delikaatsesse, intiimsesse, isegi tabude sfääri. Traditsioonilises folklooris ning kombestikus tajutakse kõnealust valdkonda koomilises ning groteskses võtmes, ka n-ö ettantud rituaalse käitumise osana. Ent kontekstist välja tõstetuna kutsub teema esile teravat vastukaja, hämmeldust ning pahameelt. Anissimovi ja Gluhhova analüüs aitab heita valgust seni uurimata jäänud traditsiooni iseloomustamiseks ja defineerimiseks.
Toetab teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee
Link seminariks:
Join Microsoft Teams Meeting

Noorte kultuuriuurijate veebikonverents “Noorte hääled” 21.-22. aprillil 2021

21. ja 22. aprillil toimub veebikeskkonas Zoom noorte kultuuriuurijate veebikonverents “Noorte hääled”.
Kultuurinähtuste uurimisega tegelevad noorteadlased, tudengid ja gümnaasiumiõpilased saavad kokku, et arutleda traditsioonilise ja digitaalse ühiskonna kultuuriliste eripärade ning kokkupuutepunktide üle. Analüüsitakse kultuurikogemusi ning nende vahendamist tekstis, helis ja pildis, teemadeks inimene ja tähtpäevad, argielu, kogukonnad, loodus, käsitöö, tervis, sugu ja palju muud. Konverentsi eesmärgiks on ärgitada erineva taustaga noorte uurijate mõttevahetust ning pakkuda kuulajatele võimalust avastada kultuuri uurimise põnevamaid aspekte. Konverents toimub eesti ja inglise keeles.
Konverentsi ajakava, teesid ja ligipääsu konverentsi toimumisplatvormile leiab Eesti Rahvaluule Arhiivi kodulehelt: http://www.folklore.ee/era/nt
Liitu Zoomi koosolekuga siin:
https://ut-ee.zoom.us/j/97291553266?pwd=M1RaSTZMM3EvdmxWWjlDRlBaQ3J4QT09
Meeting ID: 972 9155 3266
Passcode: 519082
Ootame kõiki kuulama ja vestluses osalema!

Eesti folkloristika aastapreemia 2021 - oodatakse avaldusi

Oodatakse avaldusi eesti folkloristika aastapreemia väljaandmiseks. Kandidaate saab esitada 30. aprillini.
Eesti folkloristika aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel.
Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi publikatsioonide kõrget taset, teema ja tulemuste tähtsust ja uudsust ning olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale.
Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, uurimisrühmad ja üksikisikud.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada ARSi juhatusele kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi teadustegevust 2020. aastal.
Ettepanekud palume saata meiliaadressile karri.toomeos-orglaan@folklore.ee
Esialgse plaani kohaselt kuulutatakse laureaat välja 27. mail (infot täpsustatakse mais).
Eesti folkloristika aastapreemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatus

Eesti-uuringute Tippkeskuse seminar etnilistest naljadest (tšuktši anekdootidest)

12. aprillil 2021 kell 11.00 toimub järjekordne folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse seminar. Guillem Castañar peab ettekande etnilistest naljadest (peamiselt tšuktši anekdootidest).
1970. aastatel kujunesid toonases Nõukogude Liidus etniliste naljade tegelasteks millegipärast tšuktšid. Anekdoodid olid jätkuvalt populaarsed ka pärast NL lagunemist. Eesti Kirjandusmuuseumi doktorandina on Guillem uurinud niisuguseid anekdoote Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud andmete põhjal. Ettekandes tehakse sissevaade vene anekdoodipärimuse arengusse väljaspool Venemaad ning esitatakse üldisemaid tähelepanekuid Nõukogude perioodi järgse sõnalise huumori kohta.
Seminar Teamsis: Join Microsoft Teams Meeting
Seminari toetab teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: Mare Kalda mare.kalda@folklore.ee

Koroonapärimuse meemikogu Vanalinna Päevade näitusele

Tallinna Vanalinna Päevad ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsuvad kõiki üles jagama oma koroonalugusid, fotosid ning meeme 39. Tallinna Vanalinna Päevade ajal toimuva näituse jaoks.
Oodatud on folkloor juba aasta kestvast pandeemiast – koroonapärimus (jutud, uskumused, naljad, tähtpäevad, muutunud igapäevaelu), fotod ja meemid.
Eesti Kirjandusmuuseum on koroonapärimuse ning mälestuste kogumisega tegelenud terve viimase aasta, talletades nii ühe erilise ajajärgu meeleolusid, muutuseid kui ka kohanemisi, ütles Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Ave Goršic.
„Sellise ainulaadse materjali kogumine võimaldab teadvustada ja tõlgendada nihkeid inimeste mõtlemises ja erinevates kriisiolukorra lahendustes – miks mõeldakse ja käitutakse just nii nagu seda tehakse. Materjal on ühtlasi allikaks mitmekihilistele humanitaaruuringutele. Ootame praeguse üleskutsega väga tallinlaste panust,“ lisas Goršic.
Huvilistel on kaastöid võimalik teha veel ERA kogumisvõistlusele "Tähtpäevad ja muutuvad tavad koroonakriisi ajal" (9.01.2022) http://www.folklore.ee/era/kysitlus/ ning EKLA mälestuste kogumisele "Koroonaviiruse mõju minule ja minu perele" (1.09.2021) https://www.kirmus.ee/et/uudised/kutsume-jatkama-koroonaviiruse-moju-dokumenteerimist.
„Praegune koroona ajastu on meid kõiki ära kurnanud, aga samas on see aeg pakkunud võimalusi loovuseks ja kastist välja mõtlemiseks. Juba koroona alguses hakkasid sotsiaalmeedias ja mujal levima erinevad humoorikad fotod ja üleskutsed. Huumor on alati rasketes olukordades inimesi aidanud ning teeb seda ka sel korral. Kõike seda toredat, mis selle viimase aasta jooksul aga loodud oleks vaja säilitada ka tulevastele põlvedele. Ning kindlasti on palju põnevat inimestel veel sahtlites tallel. Nüüd on aeg meid sellel rusuval ajal oma loominguga taas rõõmustada“, kommenteeris Vanalinna Päevade juht Anne Velt.
Oma lood ning meemid ja fotod koos kommentaaridega palume postitada hiljemalt 14. juuniks Facebooki gruppi aadressil https://www.facebook.com/groups/502182500785886/.
Tööde postitajatega sõlmitakse Eesti Rahvaluule Arhiiviga materjalide kasutusleping.
Lisainfo: info@vanalinnapaevad.ee
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Ave Goršic ave.gorsic@folklore.ee

Seminar keldi tähtpäevadest vana reisiraamatu põhjal

5. aprillil 2021 algusega kell 11.00 toimub SIEFi rituaalse aasta töörühma, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ning Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi- ja müüdiuuringute töörühma ühine online seminar.
Anna Muradova peab ettekande “Breton Christmas and other holidays in Ekaterina Balobanova’s traveler’s notes”.
Seminar Teamsis: Join Microsoft Teams Meeting
Toetavad teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus TK-145)

Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri uuringute töörühma veebiseminar folkloorist ja kollektiivsest mälust

29. märtsil kell 11.00 algab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri uuringute töörühma online-seminar folkloorist ja kollektiivsest mälust.
Ettekande „The folklore research and collective memory at Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences” peab Eva Šipöczová.
Folkloor on kollektiivse mälu osa mitte ainult ajaloo või pärandi tähenduses, vaid osutub viisiks, kuidas omandada mineviku teadmisi ning möödanikust kõnelda. Folkloor täidab aktiivset rolli kollektiivse mälu loomises, vahendamises ja tõlgendamises.
Tšehhi Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituudi mälu-uuringute osakonnas uuritakse muuhulgas tänapäevase folkloori kaudu vahendatavat kollektiivset mälu. Eva Šipöczová tutvustab seminaril nimetatud asutuse tööd. Seejärel analüüsib ta lähemalt valitsusevastaseid anekdoote XX sajandi teisest poolest. Eva Šipöczová postdoktorandi-projekt keskendub aga poliitiliste liidrite kuvandile anekdootides, mis levivad postsotsialistlike riikide kollektiivses mälus.
Join Microsoft Teams Meeting
Seminari toetab teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: Mare Kalda mare.kalda@folklore.ee

Eesti folkloristide 15. (talve)konverents „Loodus-keskkond-kultuur"

Olete oodatud selleaastasele Eesti folkloristide talvekonverentsile „Loodus-keskkond-kultuur“.
Konverents toimub 24.-25. märtsil 2021 MS Teams keskkonnas. Liitumislink: Join Microsoft Teams Meeting
Konverentsi kava:
24. märts
9.45 Konverentsi avamine
10.00–11.30
Madis Arukask: Looduse probleem eesti rahvaluule käsitlemisel
Merili Metsvahi: Animism ja analogism kui abivahendid eesti talupoja rahvapärase ontoloogia mõistmiseks
Atko Remmel: Vaateid religiooni ja looduse kokkupuutepunktidele
12.00–13.00
Liisa Granbom-Herranen: Miks loodus sai vanasõnade kogumisel oluliseks
Ulrike Plath: Kliimamälu: igapäev ja katastroofid pikal 19. sajandil
13.30–15.00
Kadri Tüür: Heeringas regilaulus: mis ta seal teeb?
Katre Kikas: Loodusest kahe 19. sajandi keskpaigas sündinud mehe omaeluloolistes tekstides
Ene-Reet Soovik: Metsamuinasjutud ökokodanikele? „Metsavaimu heategu“ ökokriitilisest vaatevinklist
25. märts
9.00–10.30
Eva Šipöczová: Collective memory and public anti-government demonstration in Czech Republic in 2019
Guillem Castañar: Chukchi without Borders: Fortunes and Misfortunes of a Russian Joke Cycle outside Russia
Anastasiya Fiadotava: “When you try to tell people about climate change, and they start making memes about you”: Greta Thunberg memes in the context of her climate change activism
11.00-12.30
Mall Hiiemäe: Folkloor kui inimese ja keskkonna suhte ning selle muutumise kajastaja
Piret Pungas-Kohv, Lona Päll: Kohapärimuse roll looduskaitseliste tegevuste vahendamisel: soode taastamise näide
13.30–15.00
Mare Kõiva: Tuhat aastat lõputut malemängu männipuu all (Zuriaake)
Kalle Voolaid, Piret Voolaid: Loomariik Eesti spordiorganisatsioonide nimede inspiratsiooniallikana: kultuuriline vaade
Mare Kalda: Geopeitjad kui loodusrahvas. Looduse representatsioonist harrastusrühmas
15.30–17.00
Ümarlaud: Postkolonialism ja postsotsialism – kas neid saab ühendada?
Aimar Ventsel, Elo-Hanna Seljamaa, Keiu Telve, Mare Kõiva, Andreas Kalkun
Konverentsi kava, teesid ja liitumislink on peagi leitavad ka konverentsi kodulehelt: www.kirmus.ee/loodus-keskkond-kultuur
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Konverentsi läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti-uuringute Tippkeskus (TK-145).

Presidendi rahvaluulepreemiad pälvisid Adik Sepp, Urve Vares ja Aino Liivik

Emakeelepäeval kuulutas president Kersti Kaljulaid välja presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaadid 2021. Adik Sepp pälvis elutööpreemia silmapaistvate kaastööde eest aastail 1960–2020, Urve Vares preemia väljapaistvate tööde eest 2020. aasta kogumisvõistlustel ning koostöö eest aastatel 2011–2020 ning Aino Liivik järjekindla kogumisvõistlustest osavõtu ja esile tõstetud tööde eest aastail 2013–2020. ERA kaastööliste päev toimus seekord veebiüritusena, ürituse klipid on järelvaadatavad ERA Youtube'i kanalil https://www.youtube.com/eestirahvaluulearhiiv

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO