Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühma II seminar

Reedel, 13. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühma II seminar.
Saša Babič peab sissejuhatava ettekande "Truth about blondes: how funny is it?"
Ainet kõneluseks on andnud blondiiniteemalised keerdküsimused Sloveenias ja Eestis. Käsitlus paigutub ühtlasi laiemasse huumori ja folkloori lühivormide analüüsi konteksti.
Seminar 13. X 2017 kell 11.00 Kirjandusmuuseumi IV korruseseminariruumis.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.
Toetajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri IUT 22-5

Eesti akadeemilises usundiloo seltsi ettekandekoosolek

Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 17.00 peab TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik Eesti akadeemilises usundiloo seltsis ettekande “Kas religioosne mõtlemine on olemas?” Ettekandekoosolek toimub Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis nr. 139.
Oma ettekande tutvustuseks ütleb Jüri Allik: Psühholoogias on tavaline pakkuda välja mõtlemise erinevaid esinemisvorme ühe või teise nähtuse seletamiseks. Samas, leida mingi eriline tunnus, mis eristab religioosset mõtlemist kõigist teistest, näib üsna lootusetu ülesanne. Religiooni eristab teistest elu vormidest, milles inimene saab eksiteerida, mitte niivõrd mõtlemine, kuivõrd uskumused, arvamused, emotsioonid ja väärtused, mis ei pruugi alluda ratsionaalsele analüüsile.
Olete oodatud kuulama!
Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee

10. oktoobri teisipäevaseminar pärimusest ja looduskaitsest

Teisipäeval, 10. oktoobril 2017 kell 12.00 toimub Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas seminar teemal "Pärimusteadmiste olulisus looduskaitses ja ökoloogias".
Euroopa loodus on kujunenud aastatuhandete vältel inimese ja looduse koostöös. Maastike kasutamine põllumajanduseks ja materjalide tootmiseks on kujundanud ka ökosüsteeme nii, et suur osa Euroopa liigirikkusest sõltub mõõdukast inimmõjust. Looduskaitses ja ka ökoloogiliste seoste uurimisel on ajaloolise maakasutuse ning töövõtete arvestamine hädavajalik.
Aveliina Helm annab ülevaate uurimustest, mis on sidunud inimese ajaloolist tegevust koosluste ökoloogia ja kaitsega ning arutleb koos kuulajatega pärimusteadmise rakendamise võimalustest looduse uurimisel ja kaitsel
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Toetajad: Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri IUT 22-5

Noorte folkloristide konverents „Kuulumise ja eristumise praktikad“ Narvas

4.-6. oktoobril toimub Narvas noorte folkloristide konverents „Kuulumise ja eristumise praktikad“, kus kohtuvad üle 60 teadlase 14 riigist.
Seitsmes rahvusvaheline noorte folkloristide konverents „Negotiations of Belonging“ jätkab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ja Leedu kirjanduse ja folkloori instituudi ellu kutsutud ürituste sarja. Konverentsil osalevad noored uurijad ja kraadiõppurid, et tutvustada oma uurimistööd rahvusvahelisele publikule ning sõlmida erialaseid kontakte.
„Kuuluvus on eluline ja emotsionaalne teema, sest me kõik teeme iga päev asju, mis meid ühtedega liidavad ja teistest lahutavad,“ sõnab teemavaliku kohta konverentsi korraldustoimkonna liige Elo-Hanna Seljamaa. „Tänapäeval rännatakse varasemast rohkem, nii vabatahtlikult kui ka sunnitult, ja see mõjutab ka paigalejääjaid.
Folkloristika osakonnas on käsil mitu uurimisprojekti kuulumise ja mittekuulumise loomisest ja kogemisest Eestis. Konverents aitab asetada siin toimuva rahvusvahelisse konteksti, võrrelda tänast eilsega ning mõista argielus peituvaid võimalusi erinevustega toimetulekuks.“
Ettekannete kõrval on ürituse kavas kohtumised ja töötoad, kus käsitletakse Narva ja eesti-vene kogemuste näitel kuulumise temaatika erinevaid tahke ning võimalusi nende käsitlemiseks. Programmis on ka kaks plenaarloengut, milles kõnelevad rahvusvahelised eksperdid: Suurbritannia professor Nira Yuval-Davis ning „Soome 100” programmi raames, dotsent Tuulikki Kurki Soomest.
Ettekandeid kuulama ja töötubades osalema oodatakse kõiki huvilisi. Programmi ja teesivihiku leiab ürituse kodulehelt.
Konverentsi toetavad Eesti kultuurkapital, Eesti teadusagentuur (projekti „Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused“ vahendusel), Euroopa Liidu regionaalarengu fond (Tartu ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA), Hasartmängumaksu nõukogu, Peipsi koostöö keskus, TÜ rahvusteaduste baasfinantseerimise grant („Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis“) ja Soome instituut Eestis.
Konverentsi korraldab Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös TÜ kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli, TÜ Narva kolledži, Tartu NEFA rühma ja Leedu kirjanduse ja folkloori instituudiga.
Lisainfo: Elo-Hanna Seljamaa, korraldustoimkonna liige, elo-hanna.seljamaa@ut.ee

3. oktoobri teisipäevaseminar metafooridest argikõnes

Teisipäeval, 3. oktoobril kl 13.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi neljanda korruse seminariruumis Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühma seminar. Liisi Laineste peab ettekande teemal "Big noses and small rams: Metaphor use in Estonian conversations".
Juttu tuleb metafooride kasutusest igapäevakõnelustes. Arutluse all on näited Eesti Keeleressursside Keskuse eesti kõnekeele korpuses koos paralleelidega online-suhtluses ja kirjalikus keeles.
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teadusagentuuri IUT 22-5.

Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubelit 25.–28. septembril rahvusvahelise konverentsiga

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma 90. juubelit 25.–28.09.2017 rahvusvahelise konverentsiga „Arhiivid kui teadmiste teejaamad: mõtteid ja mõjusid“ („Archives as Knowledge Hubs: Initiatives and Influences“)
Oskar Loorits, kelle eestvedamisel Eesti Rahvaluule Arhiiv 1927. aastal loodi, on toonitanud: „ERA ei taha põrmugi olla ainult endisaja vaimukultuuri panipaik, vaid taotleb tihedat kontakti ka tänapäeva maailmaga ja tahab teadlikult rakendada end elu teenistusse."
Sama põhimõtet järgib arhiiv tänaselgi päeval, rahvaluule kogumise ja säilitamise kõrval on arhiivi eesmärgiks kogutud teadmiste vahendamine, uurimine ning tagasipeegeldamine. Arhiiv ei ole pelgalt rahvusliku identiteedi ning minevikupärandi hoidla, vaid kõigile avatud teadmiste kogum. Nii saab Jakob Hurda rahvaluulekogu lehitseda internetist ning tabavate ERA- teradega tutvuda Facebooki ja Instagrami vahendusel.
Juubelikonverentsi keskmes ongi arhiivide roll nüüdismaailmas, erinevate kultuuriliste ning ühiskondlike protsesside jäädvustamisel ja uurimisel. Kõne alla tuleb rahvaluulekogude kujunemise lugu, kogumist mõjutanud ideoloogiad ning ühiskondlikud ootused, minevikupärandi uus elu ning avardunud uurimisväli. Konverentsi raames toimub folklooriarhiivide tulevikku käsitlev ümarlaud. Peale Eesti teadlaste saavad konverentsil sõna ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Soome, Venemaa ja teiste maade uurijad.
Vaata konverentsi kava ja teese: http://www.folklore.ee/era/conference2017/.
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis peetavaid ettekandeid saab jälgida veebis.
Esmaspäeval kell 16.15 esitletakse Helen Kõmmuse Hiiumaa rahvalaulude, pillilugude ja tantsude plaati ning ajakirjade Folklore ja Mäetagused uusi numbreid. Trepigaleriis avatakse Aivo Põlluääre koostatud näitus Fototerad, mis tugineb rahvaluule arhiivi Facebooki-lehel ja Instagramis ilmunud postitustele ehk erateradele. Esimese korruse galeriis saab vaadata näitust arhiivimaterjalide tsenseerimisest.
Konverentsi korraldavad EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv, Põhja- ja Baltimaade Pärimusarhiivide koostöövõrgustik ja Eesti-uuringute Tippkeskus.
Lähem info: Ave Goršič 51 76 643, Risto Järv 51 904 371, Mari Sarv 56 456 699 või era@folklore.ee.

Seminar rahvalikust värsiloomest Valgevenes

Reedel, 22. septembril kell 12.00 algab Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, IV korruse seminaritoas) seminar rahvalikust värsiloomest Valgevenes.
Juras Paciupa peab venekeelse ettekande "Kuidas on moodustatud rahvalik värss? Mõningaid teoreetilisi, metodoloogilisi ja tekstoloogilisi probleeme valgevene materjali põhjal".
Ettekandes vaadeldakse rahvaliku värsi moodustumise, funktsioneerimise ning kasutamise aluseid.
Tulge kuulama ja arutlema.
Teadusvahetuse koostööprojekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teadusagentuuri IUT 22-5.

Prof. Dr. Sadhana Naithani loeng Tartu Ülikoolis

22. septembril kell 12.15 peab Prof. Dr. Sadhana Naithani (Jawaharlal Nehru Ülikool, New Delhi) loengu teemal "Magic, Wonder & Ethics".
Loeng toimub von Bocki majas (Ülikooli 16) ruumis 109. Kõik on oodatud!

19. septembri teisipäevaseminar nüüdiskultuuri uurimisest

19. septembril kl 12 koguneb seminarile Eesti-Uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühm, mida sellest sügisest koordineerib Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Saša Babič.
Kokkusaamine on pühendatud nii korralduslikele kui sisulistele küsimustele: missuguste teemadega uurijad tegelevad, missugustele tänapäevastele ühiskondlik-kultuurilistele ilmingutele tuleks veel tähelepanu pöörata.
Nüüdiskultuuri uurimise töörühma seminar 19. septembril 2017 kell 12.00 Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.
Toetajad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teadusagentuuri uurimisprojekt IUT 22-5.

Teadlaste Öö Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 29. septembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Teadlaste Öö teemal "Moraal, eetika ja tulevik kummitus- ja hirmuolendite pilgu läbi"
Kava
18.00-19.30 Juturing moraalist, eetikast ja tulevikust vaimolendite pilgu läbi. Otsime vastust küsimustele, millised eetilised normid kehtivad kodukäijale, kas vanade heade muinasjuttude tegelased käituvad eetiliselt, miks peavad tulnukad oluliseks isikuandmete kaitset, kuivõrd oskavad endeolendid ette näha iseenda tulevikku.
19.30-21.00 tutvustab muuseumikummitus Lilla Daam põnevamaid paiku Eesti kirjandusmuuseumi keldrites ja muudes harva ligipääsetavates soppides.
Kogu nädala jooksul on fuajees avatud näitus käsikirjade tsenseerimisest läbi aegade (kell 9-17, reedel kuni 21.00).
Info: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO