Rahvusvaheline koostöö

In English

Koostöölepped seeriast Tradition and innovation

EKM folkloristika osakonna ja Valgevene TA kultuuri, keele ja kirjanduse uurimise keskuse vaheline koostööprojekt Folklore, Religiosity, Language.Transcultural and vernacular aspects 20.12.2018-20.12.2023. Leaders: Mare Kõiva, Tadziana Valodzina.

Eesti-Bulgaaria koostööprojekt Religious Notions. Traditional Beliefs and the Oppsition of Nature and Culture: New Realities, Theoretical Approaches and Interpretations 2021-2023

Eesti-Poola CREATIVITY AND TRADITION IN POLISH AND ESTONIAN CULTURAL COMMUNICATION

Koostööprojekt Changing Traditions, Changing School Lore: Comparative Folklore Research in Belarus, Estonia, Hungary, Slovenia

Eesti-Udmurtia projekt Mütoloogilised tegelased läänemeresoome (eesti) ja permi (udmurdi) traditsioonide näitel: ajalugu ja tänapäev

Mythologia Uralica (Eesti-Ungari-Soome-Venemaa)

Tavira Vanasõnauurijate rühmRahvusvahelised koostöölepped 2014-2020 folkloori ja etnoloogia, sh usundi ja mütoloogia ja/või lühivormide uurimise alal

Komi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi etnoloogia / folkloori osakond - ;

Karjala Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi etnoloogia osakond – usund ja mütoloogia;

Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi etnoloogia osakond – Sotsialistlike, postsotsialistlike traditsioonid;

Valgevene Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituut

2017- 2023 Sloveenia Etnoloogia Instituut, Sloveenia TA juures

Etnobtaanika alane koostöölepe 2015-2019 Itaalia L’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, edaspidi UNISG)

Ungari TA Etnoloogia InstituudigaMitteformaalsed koostöövõrgustikud

Osakonna töötajate eestvõtmisel on rajatud mitteformaalsed koostöövõrgustikud

HOLY GROVES

MEDICA

Tihe koostöö toimub ajakirjade "Mäetagused ja "Folklore. Electronic Journal of Folklore" toimetuskolleegiumite liikmetega.Erialaühenduste töörühmad

SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) töögrupid:

ISFNR (International Society for Folk Narrative Research) töörühmad:

FF FellowsArhiiv

Koostööd tehti veel EUROPHRAS´i (Europäische Gesellschaft für Phraseologie/European Society of Phraseology/Société Européenne de Phraséologie) ja selle projektiga WIDESPREAD IDIOMS IN EUROPE AND BEYOND. A CROSS-LINGUISTIC AND CROSS-CULTURAL RESEARCH PROJECT

Eesti-Bulgaaria koostööprojekt Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity 2018-2020

Eesti-Bulgaaria koostööprojekt FOLKLORE AND DYNAMICS OF IDENTITIES IN UNITED EUROPE – THE CASE OF BULGARIA AND ESTONIA 2009-2011

Eesti-Ungari projekt URALIC MYTHOLOGIES

Eesti-Venemaa (Kunstkamera) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN ESTONIAN AND SLAVIC CULTURAL HERITAGE

Eesti-Leedu TRADITIONS AND INNOVATIONS IN ESTONIAN AND BALTIC CULTURAL HERITAGE

INTERCONTINENTAL DIALOGUE ON PHRASEOLOGY PROJECT (IDP projekt) RESEARCH ON PHRASEOLOGY IN EUROPE AND ASIA: FOCAL ISSUES IN PHRASEOLOGICAL STUDIES

International project during the years 2013−2016 "Proverbial expressions in newspapers. Comparative study in Slovenia, Estonia and Finland"

Herausgabe eines Sammelbandes mit neueren Aufsätzen deutschsprachiger Volkskundler und Historiker auf Estnisch

EKM Fo , EFI  
Pilt Andres Kuperjanov
© 'mare 2010