Udmurtia

Mütoloogilised tegelased läänemeresoome (eesti) ja permi (udmurdi) traditsioonide näitel: ajalugu ja tänapäev

1. 01. 2016 – 31.12. 2019. Projektijuht: Mare Kõiva    Projekti täitjad: Tatjana G. Vladõkina, Galina A. Gluhhova, Tatjana G. Panina, Aleksei A. Arzamazov (Udmurdi Vabariik, VF, Iževsk, Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut, Venemaa TA Uraali osakond); Tatjana G. Goleva, Aleksander V. Chernykh, (Perm, Permikomi Keele, Ajaloo ja Traditsioonilise Kultuuri instituut);
Eesti poole täitjad: Tõnno Jonuks, Reet Hiiemäe, Andres Kuperjanov, Mare Kalda, Eda Kalmre jt

Projekti eesmärk on valmistada ette kollektiivne monograafia eesti ja udmurdi mütoloogia ja mütoloogiliste olendite näitel ning koostada selle juurde tekstivalimik. Võimalusel korraldatakse võrdleva mütoloogia teemal konverents Tartus ja spetsiaalne sümpoosion Iževskis. Monograafias kasutatakse rahvaluule erinevates liikides väljenduvaid mütoloogilise süsteemi väljendusi ja maailmapildi arhailisi võtmeelemente. Tänapäeval toimivad mütoloogilised kujutelmad on arenenud uues kultuurisituatsioonis, mis erineb traditsioonilisest diskursist, huvitav on mütoloogiliste tekstide potentsiaal, neis sisalduvate usundinähtuste kestmine ja uue mõtte omandamine tänases ühiskonnas.Ühismonograafia avab mütoloogiate mitmetasandilise kujunemise protsessi ja struktuuri.

Projektiga seondub Tatjana Minnijahmetova projekt 2017-2019 "Udmurdi folkloor Eesti kogudes". Projekti juht Piret Voolaid Täitja Tatjana Minnijahmetova. Teadusliku väljaande „Udmurdi etnograafiat ja rahvaluulet Eestis leiduvatest (ja T. Minnijahmetova) kogudest“ käsikirja koostamine ja ettevalmistamine. Projekt kogub, digiteerib ja esitab andmed Eesti arhiivides leiduvate udmurdi käsikirjade kohta, koos litereeringutega.