Tavira

Rahvusvaheline Parömioloogia AssotsiatsioonRahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni aastaraamatutes 2008.-2021. aastani ilmunud artiklite bibliograafia:
SOARES, RUI & LAUHAKANGAS, OUTI (EDS). INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM ON PROVERBS, ACTAS ICP07–ICP19 PROCEEDINGS. TAVIRA: AIP–IAP, published 2008–2021

Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology, AIP-IAP) vanasõnakollokviumid Taviras

Iga-aastaseid parömioloogia-uurijate kogunemisi on Lõuna-Portugali väikelinnas Taviras peetud alates 2007. aastast, esimesel kollokviumil asutati vanasõnahuvilisi ühendav assotsiat­sioon AIP-IAP (Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology), mille mootoriks on olnud algusest peale Tavira kohalik vanasõna-aktivist Rui J. B. Soares. Kollokviumide põhikorraldaja suur töö on lasunud peale Rui Soarese ka Outi Lauhakangase õlul Soomest.

Eriala ühe tippfoorumi eesmärgid on mitmekesised - luua laia erialavõrgustiku kaudu kultuuridevahelist dia­loogi, soodustada ulatuslikku parömioloogia-alast koostööd, arutleda vanasõnauurimise uute suundade üle praegusel tehnoloogilise kommunikatsiooni ajastul, tutvustada ja teadvustada kaasaegseid parömioloogia käsitlusviise, avardada vanasõnade õpetami­se ja omandamise strateegiaid hariduses, tugevdada põlvkondadevahelisi sidemeid ja motiveerida noori hoidma kultuurilist järjepidevust.

Assotsiatsioonil on tava igaks kollokviumiks anda välja aastaraamatuna ilmuv artiklikogumik eelmisel aastal peetud ettekannete põhjal.

Assotsiatsiooni ja kõigi seni toimunud kollokviumide kohta leiab infot veebiaadressil http://www.colloquium-proverbs.org/icp/en

Foto: Liisa Granbom-Herranen