FO välitööd 2018Bulgaaria: Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid

Krastova Gora, 14. september

Bulgaria: Monasteries as nodes of traditions

Krastova Gora (Кръстова гора) september 14.
Ristipäeva ööl Night at the Day of the Cross
Ristipäeva ööl

Krastova Gora (Ristimets) paikneb Rodope mägedes. Vanade legendide järgi on siin peidus tükike ristist, millel Jeesus suri. Väidetavalt on sellel kohal ravivõimed.

Night at the Day of the Cross

Krastova gora (Forest of The Cross). According to ancient legends, this place holds a piece of the Cross, on which Christ has been crucified. The legends tells about the healing powers of this place.

Bachkovo klooster

Bachkovo monastery

Bachkovo klooster on Rila kloostri kõrval teine oluline rahvusidentiteedi esindaja. Klooster on asutatud 1083. aastal bütsantsi hariduse levitamiseks.

Bachkovo monastery, archaically the Petritsoni Monastery or Monastery of the Mother of God Petritzonitissa is a major Eastern Orthodox monastery in Southern Bulgaria, founded in 1083 by Prince Gregory Pakourianos.Rumeenia: Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid

Püha Nectariuse päev, Radu-Voda klooster

Romania: Monasteries as nodes of traditions

St Nectarios day at Radu Voda Monastery.

Radu Voda klooster Bukarest Manastirea Radu Voda Bucuresti

Radu Voda kloostri ühe kaitsepühaku päev oli 9ndal novembril. Väidetavalt on tuhandeid teateid inimestelt, kes selle pühaku abil paranenud.

Radu Voda Monastery in Bucharest celebrated one of its protector saints, the Holy Hierarch Nectarios of Aegina 9th November 2018. There are thousands of testimonials from people who recovered from illnesses by the intercession of Saint Nectarios.

Radu Voda klooster Bukarest Radu Voda Monastery Bucharest


Ristigrafiti tehislikes koobastes
Lõuna-Island, Seljaland ja Vestmannaeyjar'i saar. Tõnno Jonuks

Cross-graffiti in artifial caves
South-Iceland, Seljaland ja Vestmannaeyjar island. Tõnno Jonuks

2018. toimusid Bangori Ülikooli (UK) teadlase Kristján Ahronsoni juhtimisel uuringud Lõuna-Islandil, Seljalandis ja Vestmannaeyjar'i saarel. Uuriti saare asustamise aegseid loodusolusid ning dokumenteeriti ilmselt samuti asustuse algusaegadesse kuuluvat ristigrafitit tehislikes koobastes ja Vestmannaeyjar'i avatud kaljupinnal.

Archaeological research was leaded by Kristján Ahronson (Bangor University, UK).Polotski lähedased pühapaigad
Tõnno Jonuks

Sacred Places (close to Polotsk)
Tõnno Jonuks

2018 olime koos TÜ vanemteaduri Atko Remmeliga Polotski ümbruses dokumenteerimas sealseid pühapaiku ja kaasaegseid ohvreid.

Documentation of Sacred Places and contemporary offerings near Polotsk (Belorussia) with senior scholar Atko Remmel from Tartu University.Peipsi äärsed asualad
koos Elena Boganevaga (Valgevene TA, Minsk)

Habitation on the shore of the Peipsi lake
with Elena Boganeva (Belorussian AS, Minsk)Koolipärimus 2018
Reet Hiiemäe, Karl Jaago, Mare Kõiva, Anne Ostrak

School-lore 2018
Reet Hiiemäe, Karl Jaago, Mare Kõiva, Anne Ostrak

24. veebruarist kuni 24. maini toimus Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvõttel õpilaspärimuse kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“. Aktsioonile eelnes sissejuhatav kogumine detsembris 2017. Osalesid 4.–12. klassi õpilased ja samas vanusekategoorias kutsekooliõpilased üle kogu Eesti. Kokku laekus 3717 vastuseankeeti, mis sisaldasid mitmekülgset materjali õpilaste vaba aja veetmise, lemmikloomade, hirmude, uskumuste, mängude ja huumori kohta. Lähem info: http://www.folklore.ee/kp/2017_18/index.html

From February 24 to May 24 2018, department of folkloristics of Estonian Literary Museum carried out the school-lore collecting campaign "School-lore 2018". The campaign was preceded by a pilot collecting phase in December 2017. Youth (4th-12th grade and vocational schools) from all over Estonia took place. The campaign resulted in 3717 filled-in questionnaires, including accounts about pets, fears, beliefs, games and humor as well as illustrative material (mainly memes).War play - Celebrating Igazo front
8.–23. 09. Ljubljana, Slovenia, Mare Kõiva.

Triglavi, Kobaridi ja Tolmini seltsid ning muuseumid taaslavastasid pühapäeval Esimese maailmasõja ühe traagilisema sündmuse - Kobaridi lahingu Austria-Ungari ja Itaalia vahel. Ilm oli vististi sama hull kui sada aastat tagasi: sadu, pilved roomasid mägede vahelt kohale.

The role play, the 12th battle of the Isonzo Front, Soča, particularly stands out. The fans of military history know it as the most successful push of the First World War. The Battle of Kobarid / Caporetto took place 100 years ago. Local museums and societies replayed the event on Sunday. It was rainy and foggy as 100 yrs ago.Udmurdi matusekombed/Udmurt burial customs
Nikolay Anisimov

Udmurdi talgud/Udmurt common work

Karamas-Pelga küla, Kijasovo rajoon, Udmurtia. Matus. 26. juuli 2018/Karamas-Pelga village, Kiyasovo district, Udmurtia. Burial, July, 26th 2018.

Urazgildõ küla, Tatõšlõ rajoon, Baškortostan. Hanetapmise talgud. 9. august 2018./Urazgyldy village, Tatyshly district, Bashkortostan. Common goose-slaughtering.Eesti Välisministeeriumi koostöö arendamise projekt 2016-2018 (69-2016-A)

Valgevene partnerite ülevaade.

Cooperation project of Estonian Foreign Ministery 2016-2018 (69-2016-A)

Overview by Belarussian partners.

Научные стажировки фольклористов Национальной Академии Наук Беларуси в Литературном музее Эстонской Академии Наук 2016-2018 гг. Тарту
   .PDF