FO välitööd 2020Tänapäeva usund

Tansaania. 2018. ja 2020. aasta märts, Reet Hiiemäe

Contemporary beliefs

Tanzania. March 2018 and 2020, Reet Hiiemäe

2020. aastal vaadeldi keskklassi usundilisi kujutelmi, nendes väljenduvaid sümbiootilisi väljundeid, samuti Euroopaga seotud "tõotatud maa" narratiive (Dar es Salaam, Zanzibar). Mõlemal korral uuriti katoliku kiriku ja kohaliku usundilise alusbaasi vastastikmõjusid, nt tervendamispraktikaid (Mikumi ja Arusha piirkond).

In 2020, the focus was on middle class contemporary religious beliefs and their symbiotic outputs, and the "promised land" narratives related to Europe (Dar es Salaam, Zanzibar). In both years, interaction of local layers of spirituality and Catholicism were studied, e.g. healing practices (areas of Mikumi and Arusha).Ohvriannid kaasajal

Tõnno Jonuks

Contemporary offerings

Alates 2014 on toimunud pühapaikade valikuline dokumenteerimine üle Eesti eesmärgiga uurida pühapaikadesse jäetavaid ande. Põhiliste uurimisküsimustena vaadatakse pühapaikade kasutuse dünaamilisust, kasutajaskonna variatiivsust ning andide seotustkaasaegsete paganluse vooludega
Uuringu esialgsed tulemused võrdlusena Soome pühapaikadega on ilmunud Folklores (http://folklore.ee/folklore/vol75/jonuks_aikas.pdf) ja kaasaegsete andide dokumenteerimist jätkatakse järgnevatelgi aastatelKriimani küla ajalugu ja pärimus
Võnnu khk. Eda Kalmre

Kriimani village: Lore and local history
Võnnu parish. Eda Kalmre

Kriimani mõisa töölised 1930.aastate lõpus mõisa aias. Foto Eda Kalmre albumist. Külanaised ja lapsed 1964. aastal mõisa ees. Foto Milla Tegova albumist.
Hea mäletaja ja jutustaja Aime Ammer oma kodus Ahjal 2019. Foto Eda Kalmre. 15-aastased pillimehed Uudo, Vello ja Jaan 1962-1963 Miinamõisa talli ees. Vello Juhansoni foto.
Pavel Mänt'i pulmad Kriimani mõisas 1960. aastate alguses. Foto Milla Tegova albumist.

Mitme aasta vältel on salvestatud praeguste ja ka siit mujale lahkunud inimeste lugusid ja mälestusi ning kogutud külaelu ja traditsioone kajastavaid ajaloolisi fotosid 1940.- 1990. aastate Kriimani külaelust.

Kraavikaevajad Miinamõisa soos 1930. aastatel. Foto perekond Heimo albumist.