FO välitööd 2008

Välitööd Sõrves 26.-29. augustini 2008. aastal

Varasemad Sõrve poolsaarele toimunud folkloristide välitööd (2001. ja 2002. aasta suvel) jätsid mitmeid lõpetamata otsi, s.t käimata kohti ja kontakte ning tegelikult kinnistasid allakirjutanu huvi selle paiga, pärimuse ja inimeste vastu. 2008. aasta kogumismatk toimus tänu Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetusele, seda juhtis Eda Kalmre, osalesid Külli ja Mart Trummal.
Eda Kalmre ja Helle Timm Anseküla surnuaial. Foto Külli Trummal Sõrve säärel. Foto Külli Trummal

Välitööde käigus tehti mitmeid osalusvaatlusi ja jäädvustati Sõrve elus viimasel kuuel aastal toimunud muutusi ja arenguid. Intervjuude tegemisel lähtuti mitte ainult folkloristlikust vaid ka sotsiaalantropoloogilisest vaatenurgast, intervjueerides nii kohalikke kui ka hiljuti Sõrve elama asunud inimesi, samuti erinevate generatsioonide ja elualade inimesi. Küsitleti näiteks Eldur Seegelit, Lindmetsa külast pärit kohalikku kodu-uurijat, kelle koostatud Sõrve külade ajalugu ja pärimust ning tänapäeva tutvustavad raamatukesed kujundavad nii kohalike kui ka mujalt Sõrve asunud inimeste teadmisi Sõrve ajaloost ja pärimusest. Jäädvustati Sõrve hiljuti kodu loonud välismaalasi Gert ja Raija Hirschi Karuste külast, ettevõtjat Mihkel Undrest Türju külast ning surnuaiavaht Helle Timmi Imara külast jne.
Militaarne nurgake Sõrve lähiajaloost Laadla poe juures. Foto Mart Trummal Laulavad Raija ja Gert Hirsch Karuste külast. Foto Mart Trummal

Välitööde tulemusena on rahvaluule arhiivile üle antud Sõrvest kogutud 114 vana foto digikoopiat, tehtud 94 uut digifotot, 10 tundi helisalvestisi, 45 min videoülesvõtteid ja 8 lehekülge Eda Kalmre asjakohaste märkmete ja kogumispäevikuga.

Eda Kalmre

Vt ka valik Eda Kalmre Sõrve kogumismatkade ja kogutud materjali baasil peetud ettekandeid:Rila

Välitööd Bulgaarias. 3.-19. oktoobrini 2007 viibisid Eesti Kirjandusmuuseumi ja Bulgaaria Folkloori Instituudi vahelise kolmeaastase koostööprojekti ”Traditions and innovations in Estonian and Bulgarian Culture” raames Bulgaarias Andres Kuperjanov ja Mare Kõiva. Toimus projekti konverents. Jäädvustati Rila Ivaniga seotud sündmusi ja Rila kloostrit. Vaata pilte.