Küsitlusleht

Võõras ja oma kodus ja lähiümbruses

Tiiu Jaago

Inimese enesemääratluse üheks osaks on kokkukuuluvus mingi kohaga. Lapsepõlves on selleks oma ruumiks kodu ja selle abil määratakse muid ruume (maailma lõpp on seal metsa taga või hoopis maailm lõpeb seal, kus elab pingviinipoeg Lolo). Kogemustest ja koduümbrusest moodustub iga inimese oma maakaart, mille täidavad nii samm-sammult läbi astutud rajad kui ka lennukiga läbitud või raamatute abil läbitud vahemaad. Kuidas kujuneb nn oma maakaart ja kuhu ta on suunatud (itta, läände; loodusesse, linna ...). Järgnevad küsimused ei nõua otseseid vastuseid. Ootame jutustusi, mis peegeldavad Teie kogemust küsimustes esitatud teemadel. Palume lähtuda 1950. aastatest: milliste probleemidega Te puutusite kokku 1950. aastatel, kuidas Te neid kogemusi mäletate ja hindate. Sinna palume lisada murrangulisi kogemusi või muutusi hilisematest kümnenditest. Kindlasti on isiklik kogemus siinjuures parim teejuht.

Nimi:
Sugu:
Vanus:
Haridus:
Töökoht:

1. Kas kodutunde kujunemisel on olulisem osa siseruumidel või kodumaja ümbrusel? Millised erinevused tulevad esile maal ja linnas? Kust algab kodumajale lähenedes oma territoorium?

2. Proovige kirjeldada suhtelist kaugust ja lähedust. Näiteks, teades, et geograafiliselt on Helsingi küll lähemal kui Moskva, oli ehk Moskva ikkagi isiklikul (kogemuslikul) maakaardil selgemate piirjoontega kui Helsingi, sest Moskvas sai käidud, sealt tuli direktiive jms. Millised geograafilised paigad kuuluvad Teie isiklikule maakaardile. Millal ja mis asjaoludel nad sinna ilmusid? Kas kaugel maailmas toimuv ja kosmosesse lennudki muutusid Teie jaoks olulisemaks kui lähiümbruses toimuv? Millise tasakaalu saavutas Teie jaoks globaalne (kauge ja/või vahetult mitte kogetav) ning kohalik.

3. Mis jäi Teie kogemuslikule ehk kohalikule maakaardile (töökoht, kino, kool, pood...) ja mis suurema ulatusega või ka ettekujutuste maakaardile (varasemad kodukohad, Siber, Lääs ...)?

4. Kas mõni varem kodune paik muutus pärast sõda, ulatuslikku sisserännet vm põhjusel võõraks? Või vastupidi, omasemaks?

5. Kas välised tegurid mõjutavad oma ruumi tunde teket (heakord, haljastus). Millised tingimused peavad olema Teie jaoks täidetud, et ruum/ümbrus tunduks kodusena.

6. Kirjeldage, millised linnad, tänavad, külad jne, kuhu olete sattunud, on eriliselt kodused ja millised on olnud vastuvõetamatud. Miks?

7. Kuidas Te suhtusite tööle suunamisse? Milline oli Teie ettekujutus kohast, kuhu pidite tööle ja elama minema? Kas tegelikkus vastas ettekujutustele?

8. Kui Te olete kolinud ühest kohast teise, kuidas Te kohanesite uue ümbrusega? Kas see oli meeldiv või ebameeldiv kogemus?

9. Juhul, kui Te kolisite maalt linna, kui teravalt Te tundsite maa ja linna vahelist erinevust? Milles need erinevused seisnesid? Kas/kuidas jätkus suhe maaga?

10. Kas/Mida räägitakse naabritest? Kas/mida räägitakse naabritega?

11. Kuidas Teid on võõras kohas vastu võetud?

12. Millised ehitised Teile meeldisid 1950ndail? (Kuidas suhtusite vanadesse hoonetesse, kas neis oli hea elada ja/või töötada, kuidas võtsite vastu uusehitisi?) Kas võite iseloomustada muutusi suhtumistes 1960, 1970, 1980 ja 1990?

13. Kas kodutunne seostub mingite esemete, taimede, lõhnade, värvide vms meelelisega? Millised seigad nende tunnetega seostuvad.

14. Milline mööbel Teile meeldis? Miks? Kas Teil õnnestus hankida see?

15. Millised muutused toimusid Teie isiklikus geograafias kooli, ajakirjanduse, raadio, TV mõjul? Kas Te olete eemaldunud loodusest tehnikaajastu mõjul? (Kas Te "vaatate kella" päikese järgi taevas, ennustate ilma loodusmärkide järgi või kuulate seda raadiost... Kui, siis millal ja mida eelistate? Kas loodusvaatluste juures meenub Teile midagi oma lapsepõlvest: vanaema tegi nii, rääkis nii...)

16. Mis oli oluline koduste pühade tähistamisel? (Näiteks: mis tegi jõuludest jõulud ja sünnipäevast sünnipäeva. Kas/millal loobuti jõuludest nääride kasuks. Kuidas mõisteti nääride sisu.)

Iga teema puhul võiksite võrrelda 1950. aastatel kogetut eelnevalt või järgnevalt kogetuga, milline osakaal on 1950.aastatel kogetul Teie elus.