FO välitööd 2007

Aasta suurprojekt „Üle-eestiline koolipärimuse kogumise võistlus 2007“ (http://www.folklore.ee/kp) kestis 1. märtsist kuni 10. maini 2007. aastal. Suuremahulise kogumisaktsiooni eesmärk oli jäädvustada meie koolilaste maailm tänapäeval kujul, teiselt poolt sooviti rakendada noori eesti pärimuse ja kultuuri teadvustamisel ning fikseerimisel. Kogumisaktsioon oli jätk 1992. aastal Soomes ja Eestis aset leidnud koolipärimuse kogumise võistlusele. Avatud vastustega küsitlusele vastas seekord umbkaudu 2800 õpilast 71 koolist neljas vanuserühmas 4.-12. klassini. Materjali koguti kuue põhiteema kohta. Eesti Rahvaluule Arhiivile anti üle peaaegu 17 800 lehekülge noortepärimust. Pilootprojekti materjale analüüsiti jaanuariseminaril, kogumistöö kohta ilmus mitmeid kirjutisi P. Voolaiu jt sulest (Children and Youth Lore: Innovations and Traditions in Contemporary Society; Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel (P. Voolaid); Koolipärimus Eestis - viisteist aastat hiljem (P. Voolaid; A. Tuisk; A. Tupits).

Välitööd Bulgaarias. 17.-26. augustini 2007 viibisid Eesti Kirjandusmuuseumi ja Bulgaaria Folkloori Instituudi vahelise kolmeaastase koostööprojekti ”Traditions and innovations in Estonian and Bulgarian Culture” raames Bulgaarias Andres Kuperjanov ja Mare Kõiva. Intervjueeriti ja jäädvustati linnakultuuri ilminguid ja kloostreid.