FO välitööd 2019Bulgaaria: Kloostrid kui traditsioonide sõlmpunktid

Püha Mina klooster Obradovtsis, 10. november

Klooster ehitati 1942–1945. Suur populaarsus saabus 1989. aastal ja selle järel. Klooster asub Sofia lähedal, populaarsus on seotud Püha Mina imetegeva ikooniga.

Bulgaria: Monasteries as nodes of traditions 2019

Obradovtsi Monastery of St Mina

The idea to build it came up originally in 1927; its construction took place only as late as 1942–1945, though. In post-1989 years the monastery gained great popularity, mostly because of the miracle-working icon of St Mina.

Püha Mina Obradovtsi klooster Obradovtsi Monastery of St Mina

Püha Mina (285-309 A.D.), õigeusu kirik mälestab St. Mina 11. novembril.

Püha Mina on patroon kõigile, kes on midagi kaotanud, naistele, kes palvetavad tema eest oma majapidamise ja laste tervise nimel. orbude ja kodutute patroon. Rahvaluulepärimuses usutakse, et see paneb tänapäeval alguse mitmele päevale mitmesugustest ebauskidest, mis on seotud haiguste ja kurjade vaimude vältimisega.

Püha Mina arvatakse olevat huntide isand. See pühaku päev tähistab nn huntide pidustuste keskpaika, mis tähistab “kõige pikemate ööde päevi”. Ainus Bulgaaria klooster, mis kannab St. Mina nime asub Sofia linna lähedal. Arvatakse, et vanas kloostris oli 40 kabelit. Ristisõdade ajal klooster lõhuti.

St Mina (285-309 A.D.) The Orthodox Church commemorates St. Mina on 11 November.

St Mina is the patron of everyone who has lost something, of women who pray to him for the health of their household and their children. a patron of orphans and the homeless. In folklore tradition, it is believed that today sets the beginning of several days of various superstitions related to avoiding illnesses and evil spirits.

St Mina is believed to be the lord of wolves. This saint’s day marks the middle of the so-called Wolves’ celebrations, which mark the beginning of the “days of the longest nights”. The only Bulgarian monastery named after St. Mina is found not far from the City of Sofia. It is believed that the old monastery had as many as 40 chapels. During the crusades the monastery was reduced to rubble.

Püha Mina Obradovtsi klooster Obradovtsi Monastery of St Mina


Kokalyane klooster Plana mäe jalamil, Kokalyane küla lähedal

The Kokalyane Monastery at the foot of Plana Mountain, near the village of Kokalyane

Kokalyane Püha Miikaeli klooster Kokalyane Monastery of St Michael

Klooster on seotud paljude legendidega. Legendi kohaselt viisid Ottomani vallutajad läbi kristlaste massimõrva, nii et koht oli kaetud inimluudega (kokali), sellest ka kohanimi Kokalyane. Püha Miikaeli klooster kuulub Athose mäe kompleks, ka ajalugu on folkloorsetest lugudest rikas.

The monastery is connected with many legends and folklore. A legend says that the Ottoman conquerors did a huge massacre of Christians here and the spot was covered with human bones /kokali in Bulgarian, hence the name Kokalyane/. The St. Michael Monastery was a part of the Sofia Mount Athos complex and his story is full of legends.

Kokalyane Püha Miikaeli klooster Kokalyane Monastery of St Michael

Kloostris säilitati hinnalisi raamatuid. Märkimisväärne Kokalyane käsikiri loodi 16. sajandil, rullraamatut alustati 1654. aastal ja seal on kirjas andmed kõigi palverändurite ja tehtud annetuste kohta. Nn Kokalyane'i palve kirjutati siin 1579. aastal.

Precious books were preserved at the Kokalyane Monastery too. The remarkable Kokalyane Compilation was created here in the 16th century. Half of it is in the form of a beadroll, started as of 1654, containing data on all prigrims and their donations to the temple. The so-called Kokalyane Gospel was written here in 1579.Intervjuud koomikutega perehuumori teemal
London ja Canterbury (Ühendkuningriik), Anastasiya Fiadotava

Interviews with comedians about their family humour
London ja Canterbury (UK), Anastasiya Fiadotava

Canterbury Comedians, from web

Intervjueerisin professionaalseid ja amatöörkoomikuid: minu intervjueeritute seas olid nii stand-up koomikud, komöödiakirjanik kui ka karikaturist. Küsisin neilt huumori rolli kohta peresuhtluses, huumorivormide ja -teemade kohta, mida nad kasutavad oma pereringis. Eriti huvitasid mind nende perehuumori ja avaliku huumori esinemiste ristumised.

I interviewed professional and amateur comedians: among my interviewees were stand-up comedians, a comedy writer and a cartoonist. I asked them about the role of humour in their family communication, forms and topics of humour that they use in their family circle. I was especially interested in the intersections between their family humour and their public performances of humour.Elav religioon ja selle praktikad
30.01-7. 02, Nepaal, Kathmandu piirkond, Mare Kõiva

Vernacular religion and practices
Nepal, Kathmandu valley, Mare Kõiva

Jook/Drink Hommik/Morning
Ketramine/Spinning Sinepiõli/Mustard oil


Kaamataguste udmurtide muusikaline folkloor/Udmurt musical folklore
Vjazovka küla, Tatõšlõ rajoon, Baškortostan/Vyazovka village, Tatyshly district, Bashkortostan, Nikolay Anisimov

Tänapäevane udmurdi sanditamine/Udmurt today’s masquerade traditions
Bagraš-Bigra küla, Malaja Purga rajoon/Bagras-Bigra village, Malaya Purga district, Udmurtia, Nikolay Anisimov

Udmurdi folkansambel „Utšõ nõl“ („Ööbiku tütar“). 13. juuni/Udmurt folk ensemble “Utshy nyl’” (The nightingale’s daughter), June13th 2019.

Sandid. 15. jaanuar/Masquerade. January, 15th 2020

Tänapäevased udmurdi külapeod/Today’s Udmurt village celebrations
Nikolay Anisimov

Dubrovski küla, Kijasovo rajoon/Dubrovski village, Kiyasovo district, Udmurtia.

Külaliste vastuvõtmine peol, mis oli pühendatud külapäevale ja Bespalova tänava aastapäevale. 23. juuni 2019./Welcoming of guests at the party dedicated to the „day of the village“ and the anniversary of the Bespalova street. June 23rd 2019.

Starõj Varjaš küla, Janaul rajoon, Baškortostan/Staryy Varyash village, Yanaul district, Bashkortostan.

Külaliste vastuvõtmine külapäeval. 15. juuni 2019./Welcoming of guests on the „day of the village“. June 15 2019.

Kaamataguste udmurtide mälestamiskombed/Commemorations of the dead by the Eastern Udmurt.
Nikolay Anisimov

Urazgildõ küla, Tatõšlõ rajoon, Baškortostan/Urazgyldy village, Tatyshly district, Bashkortostan.

Kevadmälestamine külakalmistul. 7. mai/Spring commemorations of the dead at the village graveyard. May 7th 2019.

Petropavlovka küla, Tatõšlõ rajoon, Baškortostan/Petropavlovka village, Tatyshly district, Bashkortostan.

Surnutele sööki ja joogi mälestamisohverdamine. 7. mai/Commemorative offering of food and drinks for the dead. May 7th 2019.Ristigrafiti tehislikes koobastes
Lõuna-Island, Seljaland ja Vestmannaeyjar'i saar. Tõnno Jonuks

Cross-graffiti in artifial caves
South-Iceland, Seljaland ja Vestmannaeyjar island. Tõnno Jonuks

2018-2019 toimusid Bangori Ülikooli (UK) teadlase Kristján Ahronsoni juhtimisel uuringud Lõuna-Islandil, Seljalandis ja Vestmannaeyjar'i saarel. Uuriti saare asustamise aegseid loodusolusid ning dokumenteeriti ilmselt samuti asustuse algusaegadesse kuuluvat ristigrafitit tehislikes koobastes ja Vestmannaeyjar'i avatud kaljupinnal.

Archaeological research (2018-2019) was leaded by Kristján Ahronson (Bangor University, UK).Veebimeediat kaevandades

Dopinguteemaline huumor kultuuride dialoogis
Piret Voolaidi meemikogu

Digging in webmedia

Doping Humour in Cultural Dialogue
Memes collected by Piret Voolaid

2012. aastal aset leidnud Lance Armstrongi ja 2019. aasta veebruaris Seefeldis põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel lahvatanud Aadrilaskmise juhtumitega seotud meemikorpus. Aastatel 2012–2019 nii inglis- kui ka eestikeelsetest sotsiaalmeediapostitustest ja huumorilehtedelt kogutud spordimeemid. Materjal sisaldab nii teksti- kui ka pildiandmeid ning koosneb kahest juhtumipõhisest andmekogumist koos asjakohaste metaandmetega. Lance Armstrongiga seotud meemid (kokku 200 üksust) on peamiselt inglise keeles ja Veerpalu/Tammjärve meemid (kokku 60 üksust) on peamiselt eesti keeles. Andmeid säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadusarhiivis EFITA.
Uurimuse „Tabust saab kommunikatsioon: dopinguteemaline huumor kultuuride dialoogis“ (Laineste & Voolaid 2020, Mäetagused 77) allikmaterjalina kogutud dopingumeemid.

The collecting of humorous memes created in response to doping scandals by comparing two corpora comprising two international doping cases (Lance Armstrong in 2012 and cross-country skiers in February 2019). The doping memes were collected between 2012 and 2019 from both English- and Estonian-language social media and “humour hubs”. The database comprises of two separate datasets with relevant metadata (posting date, location, sender, etc.): Lance Armstrong memes (primarily in English), in total 200 items, and Veerpalu/Tammjärv memes (primarily in Estonian), in total 60 items. The data is stored at EFITA (the Research Archives of the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum), a folklore database held by the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum.