Küsitlusleht

FÄNNIKULTUUR JA SPORDIFOLKLOOR
KÜSITLUSKAVA SPORDIFÄNNILE

Piret Voolaid Eesti Kirjandusmuuseum Vanemuise 42, 51003 Tartu Telefon: 7377 742, 5648 0734 E-post: piret@folklore.ee

Lugupeetud spordifänn!

Olen Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, kelle viimaste aastate üheks uurimishuviks on muuhulgas spordiga seotud folkloor. Minu sel teemal ilmunud sissejuhatavat artiklit Jaanuar, veerpalu, märts, aprill, mae ... Pilk spordimaailma läbi folklooriprisma (Mäetagused 21, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, lk 193-221) võib lugeda Internetist: http://www.folklore.ee/tagused/nr21/spordifolkloor.pdf.

Käesoleva küsitluse eesmärk on koguda tänapäeval suurimat meediahuvi äratava ala - spordi - folkloori. Lihtsamalt öeldes on eesmärk koguda spordifolkloori, mille kõige aktiivsem rühm on spordifännid, kes koondununa ametlikult registreeritud mittetulundusühingutesse, fänniklubidesse, on viimastel aastatel Eesti spordimaastikul oluliseks saanud. Alljärgneva küsimustiku põhjal laekuvate vastuste põhjal püütakse selgitada välja, milline on fänniliikumise ja fännipärimuse koht ühiskondlikus kultuuripildis tervikuna.

Spordil on tänapäeva inimese elus oluline osa, mistõttu spordimaailm ja sporditeema on esindatud kõigis klassikalistes folklooriliikides (lauludes, vanasõnades/kõnekäändudes, juttudes, mõistatustes, kombestikus jne) ja lisaks on tekkinud arvukalt uusigi. Ja vastupidi, sportlastel, treeneritel ja spordihuvilistel on oma spetsiifiline rühmafolkloor. See on tinglikult spordi vaimne, emotsionaalne, kultuuriline realisatsioon, mis alles ootab lähemat uurimist.

Vastuse vormistamisest

Vastata võib vabas vormis, s.t kirjutada üles kõik nii, nagu meelde tuleb. Kena on, kui Teil endal meenub veel midagi, mida allpool ei ole osatud küsida, ning kirjutate valitud teemal võimalikult detailselt. Küsimustele, millele Te ei soovi vastata, võite jätta vastamata. Lisage võimaluse korral fotosid, audio- ja videolindistusi spordivõistlustelt, Teie fänniklubi ühisüritustest jm).

Küsitluslehed võite täita siinsamas Internetis http://www.folklore.ee/rl/fo/valitoo/kystl4.php, kuid võite need kirjutada ka koolivihikusse või A4-formaadis paberile, jättes lehe vasakust äärest 3 cm köitmise tarvis vabaks. Materjali võib edastada ka e-postiga, arvutikettal, lindistustena, videona (saadame tühja lindi või koopia vastu).

Vastused säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis (asukohaga Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus) ja neid kasutatakse uurimistööks. Soovi korral võite jääda anonüümseks, kuid lisage siiski õige vanus, sugu ja elukoht ja kontaktaadress. Vastused saatke aadressil: Piret Voolaid, EKM FO, Vanemuise 42, 51003 Tartu. Telefon: 7377 742, 5648 0734 E-post: piret@folklore.ee

Vastamine sellele küsitluskavale nõuab üksjagu aega, seetõttu on põhjalikumate vastuste eest Kirjandusmuuseumi poolt välja pandud auhinnad.

1. Üldist

Nimi:
E-mail:
Sugu:
Vanus:
Elukoht (linn, küla):

1. Millis(t)e spordiala(de) ja millis(t)e sportlas(t)e / võistkonna fänniks Te ennast peate? Palun põhjendage oma eelistusi.

2. Kas kuulute ametlikult mõnesse fänniklubisse? Kui jah, siis millisesse, mis ajast ja miks? (Kui kuulute mitme sportlase või võistkonna fännide hulka, siis märkige kõik fänniklubid.)

3. Kui kuulute ametlikult mõnesse fänniklubisse, kirjeldage palun, kuidas saite fänniklubi liikmeks? (Äkki olite ise fänniklubi loomise initsiaatoreid? Kas fänniklubisse astumine oli / on keerukas? Kas fänniklubi liikmeks saamiseks tuleb soovijal täita kindlad tingimused, kui jah, siis millised? Kuidas uute liikmete vastuvõtt fänniklubisse aset leiab, kas uued võetakse kiiresti vanade poolt omaks?)

4. Palun kirjeldage põhjuseid, miks olete fänn?

5. Mis on Teie meelest fänniks olemise sõnum nii Teile isiklikult kui ka laiemale üldsusele?

6. Kus ja millises vormis avaldub Teie fännija-roll kõige enam? (Kas näiteks spordivõistlustel või on ka muid vorme (tööl, kodus), mil avaldub Teie olemus just fännina)?

7. Kui sageli fännid omavahel kohtuvad ja suhtlevad?

8. Kui suurt rolli mängib omavahelisel suhtlusel internet ja sealsed foorumid? Kas Teie fännitaval sportlasel/võistkonnal on olemas oma veebileht. Kui on, siis mis on Teie arvates selle eesmärk?

9. Kas oskate ennustada, mis saab Teie fänniklubist siis, kui Teie fännitav sportlane / võistkond lõpetab tegevspordi?

2. Ühine siduv pärimus

1. Milliseid laule koos teiste fännidega laulate? Palun kirjeldage, miks just neid? Kas Teie fänniklubil on olemas laul, mida enda omaks peate?

2. Milliseid loosungeid ja ergutushüüdeid kasutate võistlustel oma lemmiksportlase tiivustamisel? Kuidas need loosungid sünnivad?

3. Millised spordiga seotud killud, paroolid, ütlused ja väljendid on Teie fänniklubis liikvel, millal neid kasutate?

4. Millised tuntud lood, jutud, anekdoodid on Teie fänniklubis fännitava sportlase või spordi kohta laiemalt (nt dopingu kasutamise kohta) liikvel?

5. Millist fänniatribuutikat ja kus kasutate oma klubikaaslastega enim, milline on Teie arvates selle roll ja sõnum?

3. Suhtumine konkurentidesse

1. Palun kirjeldage oma isiklikku ja oma fänniklubi suhtumist (kas negatiivset või positiivset) Teie lemmiksportlase/lemmikvõistkonna konkurentidesse?

2. Kas Teie suhtumine konkurenti väljendub ka avalikult võistluspaigas ja tribüünidel? Mil viisil ja milles see väljendub?

3. Milliste fänniklubidega nii Eestis kui ka välismaal suhtleb Teie fänniklubi (kas suhtlemises eksisteerib sõbralikku või vaenulikku konkurentsi)?

4. Suhtumine ausa mängu reeglite vastu eksimisse

1. Milline on Teie suhtumine ja milliselt käitute, kui Teie lemmiksportlane eksib reeglite vastu?

2. Kas Teie fänniklubil on ausa mängu reeglite suhtes oma ühine seisukoht?

3. Milline on Teie suhtumine dopingu ja muude keelatud võtete kasutamisse? Kas dopingu kasutamine on Teie meelest tänapäeva spordis probleem?

4. Kas reegleid rikkunud sportlast tuleks Teie arvates karistada? Kui jah, siis mil viisil?

Suur tänu vastamast!