FO välitööd 2005

Projekti "Radar" välitööd algasid juulis endistes Lääne-Virumaa kihelkondades. Välitööde käigus fotografeeriti objekte, nende täpne asukoht määrati GPS-seadmega, vajadusel tehti täppisskeeme. Töö paremaks sujumiseks tehti koostööd omavalitsustega, mitmekülgset abi saadi kohalikelt muuseumidelt. Fotograafide ja mõõdistajatena abistasid P. Kalda, J. Kont, A. Mets, A. Pajur.

Valiküritustest jäädvustati:

10. Maaema messi ja valikut selle kahepäevasest konverentsist, ravivahendeid ja tervendamisseansse, näitusi jm filmis Laes Vesik koos M. Kõivaga.

Jüripäeva Värskas ja päätnitsapäeva Obinitsas filmis Anne Kaaber; Vana Päntri lahkumispidu filmis Kaarel Jõgi; Võru 9. folkloorifestivali 10.-13. Juulini ja pillimeeste võistumängimist filmisid P. Parder ja Laes Vesik; SF 2001 kokkutulekul Estcon käisid Maris Kuperjanov ja Liisa Vesik Astronoomiahuviliste 8. Üle-Eesti kokkutulekut 8.-12. augustini filmis Andres Kuperjanov. Hansapäevi Tartus, Visby ja Gotlandi tavasid, maskeerimistavasid ja kombestikku Iirimaal jäädvustasid Andres Kuperjanov, Liisa Vesik, Mare Kõiva. ERA välitöödel Ambla kihelkonnas osales folkloristika osakonna esindajana Reet Hiiemäe.

Arheoloogilised uuringud toimusid Rakvere Ordulinnuses, Kiltsi mõisas Lääne-Virumaal, Rakvere linnas, Viru-Kabalas (T. Jonuks).

Välitööd teiste rahvaste juures:

Juulikuus toimusid korralised välitööd läänemeresoome aladel, Vadja- ja Ingerimaal (M. Arukask). Seekordsete välitööde sihiks oli jäädvustada vadjalust eredate isiksuste kaudu.

Märtsikuus toimus ekspeditsioon metsaneenetsite juurde, kust toodi kaasa lindistusi ja filmimaterjali (K. Mägi).

Juulis augustis toimusid välitööd Sahha Vabariigis, jäädvustati kombestikku (A. Ventsel).

Ulatuslikke välitöid tehti küberruumis.