Radari pilootprojekt Lääne-Virumaal

01.02.2003-31.12.2003

Ell Vahtramäe

Projektiga Radar luuakse kultuuriloolise infoga rikastatud digitaalne Eesti põhikaart. Kaardile koondatakse mitme valdkonna andmed, nii et seda saab kasutada kohalike, arheoloogia-, loodus- ja kultuurilooliste mälestiste ning nendega seotud ajaloo ja folkloori tundmaõppimiseks.

Radari toimkond: Tõnno Jonuks, Anne Kaaber, Mare Kalda, Andres Kuperjanov, Mare Kõiva, Pille Parder, Indrek Zolk, Ell Vahtramäe, aga fotograafide ja mõõdistajatena veel Ain Kalda, Jaan Kont, Ave Mets, Ago Pajur.

Veebruarist juuli alguseni sisestati Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist Lääne-Virumaa ajaloolist pärimust, Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest otsiti teateid kaardile kantavate objektide kohta. Objektide asukohti täpsustati mitme kohaliku koduloolase abiga. Juulist algasid välitööd kõikides endistes Lääne-Virumaa kihelkondades. Välitööde käigus fotografeeriti objekte, nende täpne asukoht määrati GPS-seadmega, vajadusel tehti täppisskeeme. Töö paremaks sujumiseks tehti koostööd omavalitsustega, mitmekülgset abi saadi kohalikelt muuseumidelt.

Nüüdseks on asutud kogutud infot digitaalsele kaardile kandma.

Kivi põllul Kivi