FO välitööd 2015Rituaalne aasta

Bolgar.

Ritual Year

Bolgar
Uus kompleks/New Complex Khaani mausoleum ja minarett/Khans mausoleum and manara
Kuldhordi provintsipealinn/Capital of province within the Golden Horde

Rituaalse aasta konverentsi raames toimunud välitööd: bolgarite mälestised. Seda linna peetakse Volga bulgaarlaste esmaseks pealinnaks. Nõukogude perioodil ei olnud võimalik palverännak Mekasse, mistõttu sealsed muhameedlased korraldasid palverännakuid Bolgarisse.

Suurim koraan/Biggest Quran

Fieldworks connected with Ritual Year conference: monuments of bolghars. The medieval city was probably the capital of Volga Bulgaria from as early as the 8th century. During the Soviet period, Bolgar was a center of a local Islamic movement known as The Little Hajj: Muslims from Tatarstan and other parts of the Soviet Union could not participate in the hajj to Mecca, so they travelled instead to Bolgar.

Rituaalne aasta

Kaasan.

Ritual Year

Kazan

Kaasan (Tatarstani Vabariik, Venemaa): Rituaalse aasta konverentsi raames toimunud välitööd: linnakultuur.

Fieldworks connected with Ritual Year conference. Fieldwork in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia): urban culture.Community art, City scapes, wooden idols

Jekaterinburg, Venemaa

Community art, City scapes, wooden idols

Ekaterinburg, Russia

Korralised välitööd Bulgaarias

Vratsa
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

Annual fieldwork in Bulgaria

Vratsa
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

Vratsa

Vratsata

Sgorigrad

Vratsast on leitud suurim Traakia aare. Rooma ja Bulgaaria esimese impeeriumi ajal oli Vratsa strateegiliselt oluline. Juuni algul on Vratsas Botevi päevad.

Hristo Botev

History of Vratsa is connected with the largest Thracian treasures. Botev Days are held annually in the city, culminating in the rally-dawn on June 1, held at Hristo Botev Square, as well as the national worship on June 2 at Mount Okolchitsa.

Vidin

Vidin

Linnavärv/Town Gate

Baba Vida

Kesklinn/City center

Vidin on Doonau jõesadam, Serbia ja Rumeenia piiril. Algselt keldi asula, hiljem Rooma kindluslinn. Baba Vida kindlust ehitati 10st 14nda sajandini.

Doonau/Danube

Vidin is a river port town, close to the borders with Romania and Serbia, as well as town of the Metropolitan of Vidin (since 870). It is an old Celtic settlement, later Roman fortified town. The Baba Vida fortress, was built in the period from the 10th to the 14th century, and has a famous history until today.Maa päev Roomas

Earth day in Rome

Vt ka http://www.folklore.ee/rl/fo/loeng/maapev.mp4Etnobotaanika

Ethnobotany

Etnobotaanika välitööd Kosovos (8.-18.01.), Rumeenias ja Ukrainas (Bukovina; 18.–29. 05), Saaremaal (5.–21. 06).

Ethnobotanical fieldwork in Kosovo (January 8-18), Romania and Ukraine (Bukovina; May 18-29), Saaremaa (June 5-21).