FO välitööd 2004

Seoses uurimisprojektidega jätkusid valikvastustega ja avatud intervjuud Tartu teadlaskonna (füüsikud, ajaloolased) ja loomeinimeste (kirjanikud, kunstnikud) hulgas. Üle-eestiliselt küsitleti samuti kindlate rühmituste liikmeid (rahvakunstimeistrite koondisega UKU seotud isikud, meediumid) lumepallivalimiga ning tänapäeva (meedia)legendide vahendajaid. Koguti ca 45 tundi ainest, millest on litereeritud või nimestikuga varustatud 12 tundi ainest (M. Võsoberg, E. Vahtramäe, M. Kõiva, Tartu Ülikooli üliõpilased).

Multikultuuriliste ja -konfessionaalsete nähtuste jälgimiseks küsitleti jätkuvalt läänemeresoome (vadja, ingeri, vepsa) aladel.

Internetist koguti: Postimehe naljaleheküljelt 60 piltmõistatust (P. Voolaid), meediumite ja rahvakalendri tähistamisega seotud tekste ja fotosid (M. Kõiva), lühivorme (K. Salve), jäädvustati foorumit lontu.ee ja pisiloomade veebilehti (L. Vesik), nime- ja nimekaimupärimust (E. Vahtramäe).

Tehti osalusvaatlusi geopeitusemängu juures Läänemaal, Tartu linnas, Põlvamaal (M. Kalda).

Arheoloogilised inspektsioonid toimusid Lääne- ja Ida-Virumaal, Võrumaal, kaevamised Rebala Lastekangrute kivikirstkalmel, Paluküla Hiiemäe kiviaial, Kunda Hiiemäe I kivikalmel, Durrington Wallil (Inglismaal - T. Jonuks), Järvamaal (P. Lätti).

Litereeriti rootsieestlaste intervjuud (M. Villandi), jätkati välitööde fotode digitaliseerimist (aastad 2004, 1999); loodi neist tagavarakoopiad ja indeksid (A. Kuperjanov).