Küsitlusleht

Hirmud

Hirm on tunne, mis pole kellelegi võõras. Mitmed hirmud on olnud inimese saatjaks läbi aegade. Erinevate hirmude kummutamine (näiteks avastus, et haiguse põhjustab bakter, mitte haigusvaim ega jumala viha) toob endaga kaasa muutusi inimeste mentaliteedis, kuid ometi on meie maailmataju ka edaspidi suures osas määratud hirmudest lähtuvalt; toimub vaid rõhuasetuste muutumine, uute kombinatsioonide moodustumine pärimuses. Iga ajastu, religioon ja ühiskonnakord toovad lisaks lahendustele kaasa omad küsimused ja hirmud, millele ühiskond peab ise enda jaoks seletuse leidma. Käesoleva küsitluskava eesmärgiks on välja selgitada, millised hirmud on eestlasi saatnud 20. sajandi teisel poolel, millised muutused on hirmutunnetuses toimunud riigikorra vahetumisega, teaduse ja tehnika arenguga, individuaalse teadlikkuse suurenemisega.

Oodatud on nii isiklikud läbielamused kui ka meeldejäävad lood, mida olete kuulnud teistelt inimestelt hirmude kohta. Allpool on mõned toetavad küsimused, mis ehk meenutamist hõlbustavad. Vastajale pole seatud mingeid piiravaid ettekirjutusi - küsimustele, millega seoses ei meenu midagi märkimisväärset, ei tarvitse vastata; samas on tervitatav, kui peatute Teile millegi poolest lähedastel teemadel pikemalt. Kui mõni Teile oluline teema on välja jäänud, siis võiks selle ise juurde lisada. Hea oleks, kui suudate täpsemalt määratleda, millise ajastuga mingi hirm rohkem seostus.

* Keda või mida kardeti Teie lähikonnas pärast sõda? Verevõtjaid? Metsavendi? KGBd? Missuguseid jutte nende kohta räägiti? Kas ja mil moel puudutas see hirm Teid?

* Sõjateema inimestevahelistes vestlustes. Mida mäletate neist lugudest?

* Millest ei räägitud, mis teemasid välditi?

* Millised hirmud seostusid järgnevate kümnenditega? Kas oli kuulujutte ameeriklaste sissetungist Nõukogude Liitu? Aatompommidest? Aatomisõja juhuslikust vallapuhkemisest? Spioonidest? Kas need hirmud puudutasid Teid isiklikult?

* Kas räägiti lugusid kahtlastest majadest? Kohtadest, kus on ohtlik viibida?

* Millised hirmud olid seotud lapseeaga? Kas täiskasvanud hirmutasid millegagi? Vorstivabrikutega? Venelastega? Mustlastega?

* Kas kuulsite-rääkisite lapsena õudusjutte? Näiteks kägistavatest kardinatest või punasest käest? Kas kartsite nende juttude tegelasi ka hiljem?

* Kas oli hirmutavaid unenägusid? Kas oli ettekuulutavaid unenägusid? Isiklikke kogemusi?

* Mida kartsite pimedas? Üksi toas olles? Üksi õue minnes? Üksi metsas olles?

* Milliseid hirmutavaid jutte räägiti seoses varemetega? Surnuaedadega? Kummitustega? Kuradiga?

* Millise välimusega / milliselt käituvad inimesed on tekitanud hirmu? Joodikud? Maffia? Filmides nähtud tegelased? Mida on räägitud vampiiridest? Poltergeistidest?

* Kas on olnud filme, mille sisust tingitud hirmud on kestnud pikema aja vältel? Millal neid nägite? Millised mõttepildid hakkasid hiljem mälus korduma?

* Mida on räägitud UFO-dest? Mida nende juures kardetakse? Kas vägivaldset käitumist? Röövimist? Kloonimist? Kas see hirm on Teid puudutanud?

* Milliseid jutte olete kuulnud maailmalõpu saabumisest? Kas see hirm on Teid puudutanud?

* Milliseid jutte on räägitud haiguste, nt aidsi tahtlikust levitamisest? Milliseid lugusid olete kuulnud antraksist? Kas on olnud hirmutavaid hoiatuslugusid Islami ekstremistidest? Sellest et nad võiksid ohustada Eestit?

* Milliseid hirmutavaid jutte olete kuulnud hääletamisest? Kas on Teid seganud hääletamisel mingi hirm? Kas on ette tulnud, et kartsite ilmaasjata / põhjusega? Mida on üldiselt räägitud ohtudest reisimisel? Milliste maade ja rahvustega need hirmud seostuvad (nt Türgi, kaukaaslased)?

* Mis on aidanud hirmudest üle saada? Palvetamine? Kaitseingel? Talismanid? Mõni isik?

Reet Hiiemäe 2002