Sissevaateid 2002. aasta välitöödesse

Välitöödel osalesid R. Hiiemäe, L. Joon, T. Jonuks, M. Kalda, A. ja M. Kuperjanov, M. Kõiva, A. Lintrop, L. Peep, I. Zolk, L. ja S. Vesik. Intervjuusid meediumite ja usuliidritega aitasid läbi viia Tartu Ülikooli üliõpilased.

Jätkati vaatlusaluste ürituste jäädvustamist (Viljandi pärimusmuusika festival Viljandi Folk, L. Vesik, M. Kõiva; BBSummer (igasuvine arvuti- ja telekommunikatsioonihuviliste mitmepäevane kokkutulek), M. Kuperjanov; SF 2001 (ulmehuviliste ühing ja selle virtuaalsed väljundid), L. Vesik, M. Kuperjanov; astronoomiahuviliste kokkutulekud A. Kuperjanov, M. Kõiva). Filmiti ja pildistati rituaale ja koolipühi (munadepüha lasteaias, koolifolkloor, V. Villandi, E.-K. Kärblane, S. Vesik). Jätkati spontaanse jutustamise ja rühmafolkloori jälgimist, jälgiti uute liidrite tekkimist huvialarühmas; koguti Hiiumaal kohalikku folkloori ja jäädvustati usundiga seotud paiku (M. Kõiva, A. Kuperjanov).

Jätkusid arheoloogilised välitööd-uuringud Kiltsi mõisas Lääne-Virumaal (T. Jonuks), mis algasid 2001. aastal eeluuringutega ja selle põhjal valminud artikliga). 2002. aastal järgnes tööde põhietapp, mille jooksul kummutati mitmed eeluuringutes püstitatud hüpoteesid ja koostati rekonstruktsioon Kiltsi keskaegse vasall-linnuse ulatuse ning kavatise kohta. Samuti selgitati välja neli arenguetappi ajavahemikus 1500–1950. Selle kohta on koostamisel artikkel kogumikule “Arheoloogilised välitööd Eestis”. Lisaks toimusid välitööd Rakvere Vallimäe loodebastionil (mai 2002) ja Rakvere vanalinnas (suvel 2002).

Koostöös Edinburgh’i Ülikooli arheoloogia osakonnaga osaleti arheoloogilistel uuringutel Islandil, Seljalandis (T. Jonuks, august).

Toimus pilootkäik Simuna kihelkonna aladele (I. Zolk, A. Kuperjanov, M. Kõiva, E. Lepik), kus testiti GPSi ja digikaameraga kultuurilooliste ja folkloorimälestusmärkide jäädvustamise võimalusi ja andmete sidumist digitaalse kaardiga.

10. juunist 9. juulini toimusid A. Lintropi ja Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika osakonna töötajate ekspeditsioonid Tatarstani Vabariigi Agrõzi rajooni Varklet-Bodja külla ja Udmurdi Vabariigi Krasnogorskoje rajooni. Jäädvustatud on 7,5 tundi digitaalvideot ja umbes sama palju helisalvestusi.

29. juunist 5. juulini toimus M. Arukase ekspeditsioon (koos E.-H. Västriku ja T. Raudalaisega) Vadjamaale – Jõgõperrä, Liivtšüllä ja Luuditsasse ning Kolpinosse Leningradi oblastis Venemaal. Peamiselt keskenduti vadjalase T. Prokopenko isikule ja tema vadja tutvusringkonnale.

Veel pildistati ja otsiti mitmeid muistendipaiku (M. Kalda, A. Kalda, A. Kuperjanov), kirjutati oma jõulumälestusi nõukogude-teemalise kogumiku tarbeks (K. Salve), tehti eraviisilisi välitöid Tartu linnas (R. Hiiemäe).

Arvukalt koguti materjali virtuaalsetest kogukondadest. E-kursuse käigus laekus teave eestikeelse kõrgharidusega kultuuritöötajate kogukonna kohta, nende stereotüüpidest ja uskumustest.

Osalusvaatluse ja uurimiseksperimendi korras osales M. Kalda kahel geopeituse aareteotsimisel: 10. veebruaril ja 21. aprillil (“Aastapäeva-aare” ja “Tipu aare”). Mängus rakendatakse internetti kui tänapäeva meediumi – andmed mängu alustamiseks ja reeglid saab sealt, sinna loovad osavõtjad oma reportaažid. Samuti on jälgitud geopeituse koduleheküljel toimuvat.

Digitaliseeritud on 199 slaidi vanade udmurdi-ekspeditsioonide (1980, 1986, 1987, 1988) materjalist (A. Lintrop), jätkati ekspeditsioonifotode digitaliseerimist ja sellele indeksi koostamist (A. Kuperjanov), korraldati digivideosid ja minidiske (M. Võsoberg, K. Moppel, M. Lintrop).

Oma videoloengute kogu (koos nimestikega *link) annetas Ingvar Villido (‘link). See koosneb 100 videokassetist ja on sellisena esimene suur videoformaadis isikuarhiiv.

Mare Kõiva