Songs of Siberian Estonians

II 06 Russian accordion: Cracovienne

Eharles Abner (1993)

ERA, DAT 9 (22) < Tomski obl, Pervomaiski raj, Liliengofi k – A. Lintrop, K. Peebo 1993 < Eharles Abner, snd 1937.

Articles

Audio

Songs

Verkhnii Suetuk
Verkhnyaia Bulanka
Ryzhkovo
Kovalevo
Berezovka, Liliengofka
Yuryevka
Oravka, Nikolayevka
Zolotaya Niva
Estonka, Lileyka
Tsvetnopolye

Video

Songs and dances

Verkhnii Suetuk
Verkhnyaia Bulanka
Ryzhkovo
Kovalevo
Berezovka
Liliengofka
Koidula
Oravka
Zolotaya Niva
Lileyka
Tsvetnopolye