Saateks

Väljaandesse “Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse” on koondatud valik Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis talletatud Muhumaa lauludest, tantsudest ja laulumängudest. Need on jäädvustanud Ingrid Rüütel koos kolleegidega aastatel 1974–1994. Helisalvestused annavad ülevaate muhulaste 20. sajandi alguse lauluvarast. Salvestused on tehtud Kirjandusmuuseumi rahvaluule-ekspeditsioonidel Muhu saarel 1974. ja 1975. a. Filmid pärinevad aastatest 1975, 1984 ja 1994. 1975. a ekspeditsioonil filmiti Suuremõisa külas laulumänge, 1984. a jäädvustati koos Tallinnfilmi võttegrupiga Muhu laule ja laulumänge, 1994. a. koos Eesti Televisiooni võttegrupiga muhulaste esinemist Kihnu päevadel.

Veebiväljaande aluseks on 2015. aasta väljaanne "Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse", mis koosneb CD-st, DVD-st ja tekstivihikust.

2015. a ilmunud “Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse”, koostaja Ingrid Rüütel.

CD-l ja DVD-l leiduvate laulude sõnad ja viisid on avaldatud raamatus "Muhumaa laule ja lugusid", mis annab põhjalikuma ülevaate muhulaste 20. sajandi alguse lauluvarast ja tutvustab lähemalt mitmeid laulikuid, laulmisolukordi jm.

Ingrid Rüütli koostatud raamat “Muhumaa laule ja lugusid”, ilmunud 2016. a.

Veebiväljaanne ühendab plaadikogumiku ja raamatu materjali. Plaadikogumikus ilmunud laulude salvestustele on lisatud raamatus avaldatud laulutekstid ja viiside noodistused. Laulude ja laulumängude esitajate iseloomustamiseks on kasutatud tsitaate raamatu sissejuhatusest.

Väljaande ülevaadete osast leiab Ingrid Rüütli saatesõna ning heli- ja filmisalvestuste kirjelduse 2015. aasta väljaandest “Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse”. Järgneb väljaande esitajate tutvustus. Esitajaid on võimalik leida nimede järgi (tähestiku järjekorras) ja külade järgi. Mõni esitaja võib olla märgitud mitme küla all, sest tema elukoht ja päritolukoht ei kattu. Esitaja lehel on tema foto ja teda tutvustavad lõigud raamatust “Muhumaa laule ja lugusid”. Järgneb esitajalt salvestatud palade nimekiri või filmi pealkiri, kus teda näha võib. Lehekülje lõpus on andmed esitaja eluaastate või salvestamisaegse vanuse ja elukoha, samuti kogujate ja kogumisaja kohta.

Laulude ja filmide järjestus vastab 2015. aasta plaadikogumikule. Laule on võimalik otsida ka tähestiku järjekorras algusridade või pealkirjade järgi. Iga laulu lehel on ära toodud esitaja nimi ja elukoht koos salvestamisaastaga, helisalvestus, noot ja sõnad, vahel ka esitaja kommentaar. Mõne laulu sõnu on täiendatud raamatus “Muhumaa laule ja lugusid” ilmunud tervikteksti põhjal, need osad, mis siinsetelt salvestustelt puuduvad, on kursiivis. Lisatud on laulu sisu lühike kokkuvõte. Murdesõnade seletused leiab lauluteksti alt. Lehekülje lõpus on täpsemad andmed esitaja ja salvestamise kohta, samuti viide originaalsalvestuse asukohale Eesti Rahvaluule Arhiivis. Allikaviite lõpust nurksulgudest leiab pala järjekorranumbri raamatus “Muhumaa laule ja lugusid”. Nootides näitavad esituse detaile lisamärgid.

Filmi lehel on kirjas filmis esinejate nimed ja elukoht (kui need on teada) koos salvestamisaastaga. Lisatud on filmi sisu lühike kokkuvõte. Lehekülje lõpus on viide originaalsalvestuste asukohtadele Eesti Rahvaluule Arhiivis ja teistes arhiivides. Lisaks tervikfilmile on võimalik eraldi vaadata ka üksikuid laule, laulumänge ja tantse. Iga pala on välja toodud eraldi lehel, koos noodi ja sõnadega.

Suur tänu kõigile pühendunud pärimusekogujatele, kes on osalenud väljaande alusmaterjali jäädvustamisel. Oleme südamest tänulikud tänasele Muhu kogukonnale – neile, kes lahkelt on lubanud enda või oma sugulaste pärandit avaldada, samuti paljudele muhulastele, kes aitasid kontrollida ja täpsustada esitajate andmeid: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür, Viia Väli. Täname kõiki väljaande toetajaid, eriti ansamblit Trad.Attack!, kelle toetus on andnud tõuke Saaremaa ja Muhumaa plaadikogumike internetti jõudmiseks. Lõpuks sügav kummardus kõigile Muhumaa laulikutele, pillimeestele, vanade tantsude ja mängude tundjatele, kes läbi aegade on lahkelt jaganud oma teadmisi Muhumaa rikkast omanäolisest kultuurist.

26.06.2018
Ingrid Rüütel
Janika Oras
Kadi Sarv

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif