Mul viimne laev oli inglisboks

Villem Saarik, Bärni Tuulik, August Vokk

Laheküla, Suuremõisa k, Liiva k (1974)

:,: Mul viimne laev oli inglisboks :,:
:,: ja Tallinnas sial mahamaks. :,:

:,: Läbi (aga) mitme konsulaadi :,:
:,: paberid mul klaariks saadi. :,:

:,: Siis oli tarvis teha liiku, :,:
:,: läksine Merimeeste Liitu. :,:

:,: Ukse iest kolm, neli jardi :,:
:,: aalasin1 puhvetipuordi. :,:

:,: Mul sinna sihtis kliiverpoom2, :,:
:,: kus leti taga liikus daam. :,:

:,: Ma sinna otsad kinni lõin, :,:
:,: nii ligi aalasin, kui sain. :,:

:,: (Ja) siis sial seisin, auru tõstsin, :,:
:,: kuus või seitse topkad ostsin. :,:

:,: Vaatsin kõrtsu tuba ringi, :,:
:,: mõtlesin, ei ole mängi. :,:

:,: Sial lõin inglisnaela lauda, :,:
:,: tasku jäi viel puolteist puuda. :,:

:,: Ma ütlesin, mul stepi taim3, :,:
:,: üö läbi purjetada võin. :,:

:,: Kas Liitus on teist jänkimiest, :,:
:,: kes juua võib perliinerit4. :,:

:,: Las tulla lugu tuljakid :,:
:,: ja veini, rummi, konjakid. :,:

:,: Kus on teil peitus päeva a’al :,:
:,: sie Norra punker persunaal5. :,:

:,: Praalida ei passi üksi, :,:
:,: tooge mul paar väsind litsi. :,:

:,: Kõik nied Olgad, Villemiined, :,:
:,: ma tien nendest balleriined. :,:

:,: Siis juoksivad kõik uoberid :,:
:,: ja lasid jalga luoderid :,:

:,: tuoma muusekandikuori, :,:
:,: lõbulapsi terve vuori. :,:

:,: Aga mul polnd aega uota, :,:
:,: raadiod ma tahtsin saata. :,:

:,: Et ma täna läbi linna :,:
:,: täies purjes tahan minna. :,:

:,: Aga vaevalt uksest välja sain, :,:
:,: kui jalust lengerdama lõin. :,:

:,: Kõik taarus-vaarus silma ies :,:
:,: kui käula6 suures Atlandis. :,:

:,: Siis nägin nurgal punast poid, :,:
:,: kus sies müüs lehti vanaeit. :,:

:,: Peilisin sial kursi vesti7, :,:
:,: tõstsin lootsi lipu masti. :,:

:,: Siis vast sattusin orgaani, :,:
näitsin rahval uut orgaani8.

:,: Nied lugemata avariid :,:
:,: must Narva maanteel maha jäid. :,:

:,: (Ja) minnes üle Vene turu, :,:
:,: jalgu jäi mul kurgikäru. :,:

:,: Siis ma kartsin, et ei põrka :,:
:,: vastu pritsimaja nurka. :,:

:,: Viru väravas mind uotsid :,:
:,: litsid mõtlesid ja luotsid. :,:

:,: Need raha aisu tunda said, :,:
:,: mul järel juoksivad kui aid. :,:

:,: Sial paksu rahvamurru sies, :,:
:,: ma poutisin9 kaks vendert10 iest. :,:

:,: Mõtlen, sõidan õige lusti, :,:
:,: väntan sisse Harju masti. :,:

:,: Aga järsku sierasin poort sip11:,:
:,: lippurmasti lendas ädalipp, :,:

:,: liiga täis oli pumpand tengi12, :,:
:,: pakpoort jalg lõi sisse vingi13, :,:

:,: juhtus viel see õnnetus :,:
:,: mul ahtri sõitis omnibuss :,:

:,: (ja) viskas vastu majamüüri, :,:
:,: mis mul tagant lõhkus tüüri. :,:

:,: Siis kõik mu uhke takellast14:,:
:,: oli vana turul kaelas maas :,:

:,: (Vat) käpuli ma vaatsin kaarti, :,:
:,: et olin unustand varvaarti15. :,:

:,: Politsei mind tõstis püsti :,:
:,: niikui mõlkind aavaristi16..:,:

:,: Tahtis võtta mind puksieri, :,:
:,: kiskus Vene puole vüöri. :,:

:,: Aga siis mul viha kerkis, :,:
:,: seisin poksi valmis arkis. :,:

:,: Russika ma kiersin rulli, :,:
:,: silmad tagurpidi jõlli. :,:

:,: (Ma) ütlesin, lase varvast, redu17, :,:
:,: muidu annan sul torpeedu. :,:

:,: Siis värisesid politseid :,:
:,: ja rahvas risti ette lõid. :,:

:,: Silmasin sial ühte litsi, :,:
:,: kes ei löönud kartma üksi. :,:

:,: (Ma) ütlesin, tule lootsiks Lilli, :,:
:,: vii mind dokki18 Iesli talli19. :,:

:,: (Ma) lasen järel vaata viad, :,:
:,: ja täna joome viel, kas tiad. :,:

:,: Kui litsid kuulda said, et ma :,:
:,: üks jänki mahamaksuga, :,:

:,: olin Iesli talli trepis just :,:
:,: ja taskus inglisnaela last. :,:

Siis juoksivad kõik uobrid ringi,
siis nad juoksivad mul ringi,
:,: seadsin neid kui pulmarongi. :,:

:,: Kõige suurem jäi pukseeriks, :,:
:,: ise olin komandöriks. :,:

:,: Siis kärkisin, nord-west on kurss :,:
:,: ja korraga käis kõigile: marss!. :,:

:,: Siis läbi (aga) linna liikus salk,
:,: sie prostitutsiooni polk. :,:

:,: Neid oli nuori, vanu, kõiki, :,:
:,: mustlase ja juudi tüüpi. :,:

:,: Viisin nied kõik troppis sisse, :,:
:,: niikui maskis näitusmesse. :,:

:,: Sial läks laiali see vägi, :,:
:,: terve linna kuri tõbi. :,:

:,: Siis ehmatas kõik Metropol, :,:
:,: ja rahvas tungis ukse puol. :,:

:,: Lõin letile viis poundi20, plärts, :,:
:,: mis maksab Iesli talli kõrts. :,:

:,: Nied võiksid välja minna kõik, :,:
:,: kus ristiinimeste paik. :,:

:,: Aga siis ma tahan korra :,:
:,: täna teha viel komorra. :,:

:,: Nii palju naelu taskus mul, :,:
:,: võin uksed kinni lüüa küll. :,:

:,: Nüüd olgu viina siin kui merd, :,:
:,: üks ia päev meil kõigil kord. :,:

:,: Siis algas pummelung, mis viel :,:
:,: pole nähtud viimse päeva iel. :,:
[---]

1 haalama – laeva käsitsi ümber paigutama, köit või trossi pidi vedama; aalama puhvetipoordi – siin: laeva puhveti külge vedama.
2 kliiverpoom – peel (mast) pukspriidi (alt kliiverpoomi toetava palgi või terastoru) pikendamiseks; kasutusel eespurjede ettepoole väljaviimiseks; eraldi pukspriidi ja kliiverpoomi asemel 1870. aastaist kasutatav ühispeel.
3 EFA, Kolk 12, 36 (1193): “plenti taim”, inglise keeles “plenty time” – palju aega.
4 Berliner – saksa nisuõlu, vahel maitsestatud siirupiga.
5 EFA, Kolk 12, 36 (1193): “hoorapunkri personal”.
6 käil(a) – laeva vöör
7 kursi vesti – suuna läände
8 EFA, Kolk 12, 37 (1193): nut ungaani; teises variandis Morgaani. Tõenäoliselt viide piraat Henry Morganile (u 1635–1688), legendaarne piraat, Briti koloniaalvalduste laiendaja ja koloniaalvõimu kindlustaja. Sattus Kariibi piraatide hulka, hiljem tõstis Inglismaa kuningas ta rüütliseisusse, määras Jamaica asekuberneriks ning tegi talle ülesandeks Kariibi piraatide hävitamise, millega ta elu lõpuni tegeleski. (Mereleksikon, lk 277–278. Temast on ilmunud rida romaane ja tehtud telefilme (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgan#literature).)
9 poutima – vetel sõitma
10 vender – pehmendus, mida kasutakse laeva ja kai või kahe laeva vahel.
11 Segane rida. Variandis: “järsku kieris vindpoortsip” – ilmselt mõeldud windport ship, s.t tuul puhus laeva (või siis mehe) poordist ehk küljelt. EFA, Kolk 12, 37 (1193): Aga järsku keerasin “port ship”.
12 tengid – osa mastisüsteemist (purjed olid liiga tuult täis või oli liiga palju purjesid üleval)
13 Vasak jalg lõi sisse vindi ehk keeras alt ära.
14 takelast – taglas (vene k takelaš), peelestik (taglase puitosa) ning selle ja purjede seadmiseks vajalikud trossid. EFA, Kolk 12, 37 (1193): tagelmast.
15 faarvaater – laevatee
16 aavaristi – EFA, Kolk 12, 37 (1193): hauaristi
17 redu – redutaja (sõimusõna)
18 dokk – rajatis laevade remondiks
19 Eesli tall – restoran Tallinnas
20 poundi – inglise naela

Meremehe vaimukas jutustus oma seiklustest Tallinna tänavatel, kõrtsides ja lõbumajas pärast vabanemist Inglise laevalt, kus ta oli teeninud hea palga. Ülekantud tähenduses kasutatud merenduse terminid lisavad laulule erilist huumorit, mis on täiesti mõistetav vaid meremeestele endile.

Villem Saarik, 1909–1978, Laheküla; Bärni Tuulik, 1914–1980, Suuremõisa k; August Vokk, 1913–1994, Liiva k, pärit Suuremõisa k. Salvestasid I. Rüütel ja O. Kiis 1974. RKM, Mgn I 5 h [83].

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif