Vassili Väli (Padaeite Vassel)

Kiisa Vassel (Vassili Oidekivi) ja Padaeite Vassel (Vassili Väli) laulmas Muhu meestelaule, Kantsi k. Foto I. Rüütel 1975. ERA, Foto 11151.

Muhu kogumismatkade oluliseks eesmärgiks oligi salvestada kohalikku külalaulu ja koguda nende kohta andmeid. Hea juhus oli meile kätte mänginud võimaluse salvestada vanu meestelaule üsna ehedas olukorras, kus koos laulis grupp mehi, kellest enamus oli ka varem koos laulnud ja kellel oli palju ühist repertuaari. /---/ Tõsi, sõnade meenutamiseks kasutati ka käsikirjalisi laulikuid. Põhilised laulude teadjad ja eestvedajad /---/ olid Villem Saarik, Bärni Tuulik, August Vokk, Vassili Väli, Mihkel Alt ja Vassili Oidekivi. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 28)

Vana meestelaulu stiili esindasid kõige puhtamalt kaks Vasselit – Oidekivi ja Väli ehk perenimede järgi Kiisa Vassel ja Padaeite Vassel. /---/ Nad on kasvanud Kantsi külas, kus Padaeite elab praegugi, kuid Kiisa Vassel on ehitanud maja Liivale. Nende lauludki on ehtsad meestelaulud, sama ehtne on esitus. Ajuti võis täheldada tõelist eestütlemist ja järgilaulmist. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 21–22)

Omapärase tämbri ja huvitava repertuaariga laulja Vassili Väli (Padaeite Vassel) laulis ka regivärsilise laulu “Must naine”, viisi rütmiliselt ja meloodiliselt varieerides, säilitades loomulikud sõnarõhud. Kaks Kantsiküla Vasselit – Padaeite ja Kiisa Vassel (Vassili Väli ja Vassili Oidekivi) laulsid “Musta naist” jm laule duetina. Viimane liitus tihti alles poole värsi pealt või selle lõpus ning kordas seda poolkõnelises maneeris. Meeste regiviisides esines varieerumisi, mis moodustasid heterofoonseid põikumisi nagu riimilistes rühmalauludeski. (“Meestelaulude muusikast ja esitusstiilist”, Rüütel 2016: 101)

1984. aastal avanes juhus käia Muhus koos Tallinnfilmi võttegrupiga, et teha väike ringvaatefilm Muhu lauludest ja laulumängudest /---/. Minu eesmärgiks oli jäädvustada meestelaule ja laulumänge hea tehnikaga ja monteerida need kokku heliga. Paraku selgus kohapeal, et kümnest laulumehest, kes kümme aastat tagasi koos laulsid, oli elus veel vaid kaks – August Vokk ja Vassili Väli. Kuid nendega liitus veel paar laulumeest ja nii jäädvustasime mõned laulud, millest filmis on kolm. /---/ Helisalvestatud intervjuudes leidub mh huvitavaid andmeid meeste tantsude kohta. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 27)

Laulud:

Filmid:

Vassili Väli, 1906–1995, Kantsi k. Salvestasid I. Rüütel, O. Kõiva, K. Salve ja O. Kiis Suuremõisa külas 1974; I. Rüütel, M. Soosaar, H. Eller ja H. Aasaru 1984.

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif