Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Muhumaa laule ja lugusid (Mis on jäänud jälgedesse II)

MLL.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISBN: 978-9949-586-15-8

Välja antud: 2016

Koostanud Ingrid Rüütel
Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel ja Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel ja Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul ja Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
544 lk, pehme köide

Raamat tutvustab muhulaste lauluvara 20. sajandi alguses. Regilauludest olid säilinud peamiselt hällilaulud, aga ka mõned meestelaulud. Uuemas, lõppriimilises rahvalaulus oli meestelaul valdav. Oma lugude jutustamine lauldes oli Muhu külades meeste kogukonna traditsiooniliseks kommunikatsioonivormiks. Külalauludes põimusid isiklikud eluseigad ja külasündmused, ajalugu ja sotsiaalsed probleemid. Populaarsed olid ka sõduri- ja meremehelaulud, ringmängu- ja tantsulaulud, ballaadid ja armastuslaulud – ja neid laulsid ka naised. Laule täiendavad jutustused ja fotod laulude autoritest ja prototüüpidest, uskumustest ja kommetest, pillimängust ja tantsimisest.

Väljaannet täiendab CD „Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9).

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: