Kui mina alles üsna väike olin

Raissa Noot

Viira k (1975)

Kui mina alles üsna väike olin,
jutustas mul ella emake:
:,: elu ilmas pole mänguasi,
tugev olema piab, lapsuke. :,:

Sündisin mina väiksel Muhu saarel,
mille pind nii kehv ja kivine,
:,: rahvast elamas siin nõnda palju,
maa ei leiba anna kõigile. :,:

Sellepärast mehed aerud võtvad,
kala püidma tõtvad merele,
:,: naised aga põllutüöle lähvad,
vanad, lapsed kaitseks kodule. :,:

Meie tütarlaste vaev on manner
kasutanud juba vanal a’al,
:,: meie nuori mehi kauged rannad
võlunud on juba nuorel eal. :,:

Mõnel armsaks saanud ilmakaared,
teise õnn on viinud kaugele,
:,: kus on suured kullakaevandused,
paljud jõudnud jõuka järjele. :,:

Aga kodusaar neil mieles püsib,
armsa neiu nägus silmepaar,
:,: mõnigi neist vargsi pisart pühib,
kui need mõlemad tal mienuvad. :,:

Kõikjal saadavad neid kodutuuled,
kodu arm neil kõrvu sosistab,
:,: palvetavad vaikselt tema uuled,
kui nad oma lastel mõtlevad. :,:

Ja kui ilmast ükskord päris koju
igavest nad lähvad puhkama,
armsa kodusaare mustas mullas
igaüks neist tahaks puhata,
kodusaare musta mulla põues
igaüks neist tahaks puhata.

Ümber saare vaikne merekohin
puhub üle maa ja metsade,
:,: tuul, mis koju kannab vaikseid ohkeid,
puhub põhjast, lõunast, idaraalt. :,:

Kui ma väike olin, rääkis ema, et elus peab tugev olema. Sündisin väiksel Muhu saarel, mille pind on kehv ja kivine. Siin elab nii palju rahvast, et maa ei anna kõigile leiba. Mehed käivad kalal, naised põllutööl, tüdrukud käivad mandril tööl ja noori mehi võluvad kauged rannad. Aga kodusaar püsib kõigil meeles. Eemalviibijaid saadavad kodutuuled, mis kannavad koju nende vaikseid ohkeid. Ükskord tahavad kõik puhata armsa kodusaare mustas mullas.

Raissa Noot, 1906–1987, Viira k. Salvestasid I. Rüütel ja O. Kiis 1975. RKM, Mgn II 2692 k [193].

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif