Oh poisid, jätke kurvastus

Villem Saarik, Bärni Tuulik, August Vokk, Mihkel Alt, Vassili Väli, Vassili Oidekivi jt

Laheküla, Suuremõisa k, Liiva k, Kantsi k (1974)

[A. Vokk võtab vahel 2. rea oktav madalamalt.]

:,: Oh poisid, (aga) jätke kurvastus, :,:
:,: meid Jumal jälle aedan Muhus. :,:

:,: Küll raske oli väljas sui, :,:
:,: mis mitu korda räägit sai. :,:

:,: Küll jõulud oma rõõmuga :,:
:,: kõik saavad ära tasuma. :,:

:,: Mõni (aga) meie seltsimies :,:
:,: võib-olla audas ingamas. :,:

:,: Ja teine kodus rõõmu sies :,:
:,: teeb nalja noore naise ies. :,:

:,: Aga, mis need vaesed teevad, :,:
:,: kes meist allid kuued saavad. :,:

:,: Lähvad (aga) ära võera linna, :,:
:,: meite rõõm ei kuuldu sinna. :,:

:,: Küll me (aga) siis kasarmutuppa :,:
:,: annaksime õllekapa. :,:

:,: Südamest ma üiaks tere, :,:
:,: sõbrad jätke kurbtus, mure. :,:

:,: Meie jaoks on peretaadid :,:
:,: üles lasknud õllevaadid. :,:

:,: Kui näeb papa poiste liiki, :,:
:,: juba katsub vaadivikki. :,:

:,:Kui nad (aga) lauldes jõudvad tuppa, :,:
:,: taat toob laia valge kapa. :,:

:,: Annab (aga) poiste kätte selle :,:
:,: ja toob lüpsikuga jälle. :,:

:,: Vähemast ei maksa tuua, :,:
:,: poiste liik saa muidu juua. :,:

:,: Siis saab aega mõne sõna :,:
:,: tönkidega rääki täna. :,:

:,: Sest mind üitaks jõulutöngiks, :,:
:,: põhud põrandal meil pingiks. :,:

:,: Küsib (aga) poiste külareisu, :,:
:,: muldist Muhu pähkikasu. :,:

:,: Kas ka neiud olnud elded, :,:
:,: täitnud poiste pähkipalved. :,:

:,: Mullu sui meil oli asu, :,:
:,: Muhus kena pähkikasu. :,:

:,: Sest et mina leidsin vahest :,:
:,: kotid kui’mas odrarehes. :,:

:,: Poisid ei tee juttu muidu, :,:
:,: kas on teie neiud kodu? :,:

:,: Aga vastust kuulda pole, :,:
:,: papa köhib selle peale. :,:

:,: Vanaeit, eks mine vaata, :,:
:,: tütred kambrist tuppa saada. :,:

:,: Ei siis poistel polnud aega :,:
:,: eite lasta jahti seega. :,:

:,: Tasakesi rääkvad seda, :,:
:,: kellel kõige julgem süda :,:

:,: tüdrukute jutul minna, :,:
:,: viletsale nad ei anna. :,:

:,: Sai läbi (aga) räägit pähkijutt :,:
:,: ja tunnistatud öine patt. :,:

:,: Vaat neiu aga oli enne eina :,:
:,: õmmeln kotil vaheseina. :,:

:,: Einaajal teine taas, (siis) :,:
:,: sai korjatud juba pähkid täis. :,:

:,: Tal oli aga sellest tarkust küll, :,:
:,: kaks kotti pähkid jõulu a’al. :,:

:,: Vaat (aga) nende ead ei ole poisid :,:
:,: pisikesed jõngermatsid. :,:

:,: (Eks) nie või taskus kanda neid, :,:
:,: kes seljas kandvad tiibasid. :,:

:,: Ja mõni (aga) pehme lõuatäis, :,:
:,: võib-olla valge rõngasuss. :,:

:,: Siis pähki(ga) kott, suu õmmeldud, :,:
:,: sai laodast tuppa tassitud. :,:

:,: Ja seda kanda aitas poiss, :,:
:,: kes pähkit peale a’amas käis. :,:
(var. kes tütrukute jutul käis.)

:,: (Aga) kui see suu sai lahti lõigat, :,:
:,: kiirusega välja jägat. :,:

:,: Kel siis aega taskuid otsi, :,:
:,: muud kui lase mõeta mütsi. :,:

:,:Tänu (aga) nii kui rahesadu :,:
:,: lendas andjal kõrvu kaudu. :,:

:,: Nõnda siis see neiu mõetis, :,:
:,: teise käega teisest võttis. :,:

:,: Kui sai selle poisi kohta, :,:
:,: kes käis võeraks lauba õhta, :,:

:,: siis tal palge tõusis puna, :,:
:,: kiirelt tuksuma lõi rinna. :,:

:,: Segas ära neiu mõtte, :,:
:,: vahesein lõi kotil ette. :,:

:,: Käsi oli juhtun teise taasi, :,:
:,: andis väime’l tiivulisi. :,:

:,: Ja pärast (aga) üks va poisinui :,:
:,: seal nurgas sieme pähkid sai. :,:

:,: Ei tea kas see poiss selle ia :,:
:,: peaks neiul ära tasuma? :,:

:,: Kui poisid (aga) välja läksivad, :,:
:,: üksteisel pähkid paksivad. :,:

:,: Ja need tiibadega linnud, :,:
:,: mis ta oma peigmel annud. :,:

:,: See neid külavahel näitnud, :,:
:,: sigadele ette eitnud. :,:

:,: Sead (aga) ka neid tahtnud pole, :,:
:,: uhkusega astun üle, :,:

:,: oma ninad kõrgel kannud, :,:
:,: alletanud aisu tunnud. :,:

:,: Kes parandaks küll selle viel, :,:
:,: et iaks saaks jälle poisi miel. :,:

:,: Et mul paremaid on anda, :,:
:,: las nad tühjad maksa inda. :,:

:,: Ehk saan kodust tuobi suola, :,:
:,: siis neid külaeit ei keela. :,:

:,: Suol oli sel ajal kallis kraam, :,:
:,: tal sada kuldnat maksis aam. :,:

Poisid meenutavad oma suvist teenistust mandril ja sõjaväeteenistusse läinud kaaslasi. Edasi räägitakse jõuluajast, kui talust tallu käies saadakse tüdrukutelt kingiks pähkleid. Üks neiu oli kaval, õmbles pähklikotile vaheseina: ühte poolde pani head pähklid oma peigmehe jaoks, teise aga vanu pähkleid muudele noormeestele andmiseks. Õnnetuseks ajas ta aga pooled segi ja andis peiule halvaks läinud pähkleid, mida see solvunult sigade ette heitis. Ka sead ei tahtnud neid süüa.

Villem Saarik, 1909–1978, Laheküla; Bärni Tuulik, 1914–1980, Suuremõisa k; August Vokk, 1913–1994, Liiva k, pärit Suuremõisa k; Mihkel Alt, 1905–1980, Liiva k; Vassili Väli, 1906–1995, Kantsi k; Vassili Oidekivi, 1905–1982, Liiva k, pärit Kantsi k jt. Salvestasid I. Rüütel, O. Kõiva, K. Salve ja O. Kiis Suuremõisa külas 1974. RKM, Mgn I 1 e [100].

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif