Bärni Tuulik (Toomu Bärni)

Bärni Tuulik (Toomu Bärni). Foto E. Kivaste 1974. ERA, Foto 10808.

Muhu kogumismatkade oluliseks eesmärgiks oligi salvestada kohalikku külalaulu ja koguda nende kohta andmeid. Hea juhus oli meile kätte mänginud võimaluse salvestada vanu meestelaule üsna ehedas olukorras, kus koos laulis grupp mehi, kellest enamus oli ka varem koos laulnud ja kellel oli palju ühist repertuaari. /---/ Tõsi, sõnade meenutamiseks kasutati ka käsikirjalisi laulikuid. Põhilised laulude teadjad ja eestvedajad /---/ olid Villem Saarik, Bärni Tuulik, August Vokk, Vassili Väli, Mihkel Alt ja Vassili Oidekivi. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 28)

Üheks kõige saagirohkemaks paigaks osutus tänavu Suuremõisa küla. Sealt olid pärit kolm laulumeest – Bärni Tuulik, Villem Saarik ja August Vokk. /---/ Siia võib lisada, et samu mehi salvestasime ka stereofooniliselt. Need lindistused panid aluse Eesti Rahvaluule Arhiivi stereofooniliste salvestiste seeriale RKM, Mgn I. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 19)

Suuremõisa ja Kantsi mehi saigi hiljem eraldi lindistada. /---/ Toomu Bärni ja Voka Kusti pidid vahetevahel kurku puhtaks köhima, kuid hääl kippus sellegipoolest krõbisema. Mõlemad olid ka suitsumehed ja Mõisa Villemil oligi põhjust öelda: “Mis te siis suitsetate! Mina ei suitseta ja pole häälel ka häda.” Lindistamine oli Toomu Bärni kenas kodus, mis on ümbritsetud suurtest õuepuudest ja mille all algab juba laialeheline mets või õigemini puisniit. (“Kogumisolukordadest ja -eesmärkidest”, Rüütel 2016: 22–23)

Uuemates, enamasti mujalt pärit viisides, mis olid ehitatud põhiastmete kolmkõladele, võib kuulda taotluslikku kahe-kolmehäälsust: Bärni Tuulik improviseeris teist häält (enamasti tertsis), August Vokk dubleeris põhihäält oktav madalamalt. Seegi polnud laulu kestel ühetaoline ja järjekindel. Normi polnud, saatehääli liideti ja improviseeriti vabalt. Näiteks kogu Eestis populaarses valsilaulus “Maritsa jõe kaldal” dubleerib Villem Saariku esitatud põhihäält oktaav kõrgemalt tema abikaasa Juula ning August Vokk oktav madalamalt, Bärni Tuulik saadab põhihäält peamiselt tertsis. Nii kujuneb omapärane neljahäälne laul. (“Meestelaulude muusikast ja esitusstiilist”, Rüütel 2016: 102)

Laulud:

Filmid:

Bärni Tuulik, 1914–1980, Suuremõisa k. Salvestasid I. Rüütel, O. Kõiva, K. Salve ja O. Kiis Suuremõisa külas 1974; I. Rüütel, E. Tampere, V. Ojanurme, O. Kiis 1975.

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif