Oh sa armas aeg nüid aga (Sepa maja)

Villem Saarik, Bärni Tuulik, August Vokk, Mihkel Alt, Vassili Väli, Vassili Oidekivi jt

Laheküla, Suuremõisa k, Liiva k, Kantsi k (1974)

[Laulavad tugevate rõhkudega, vahel rõhulisi silpe veidi pikendades, markeerivad rõhulisi silpe ka jalaga (pöiaga) vastu maad lüües. Tonaalsus tõuseb.]

:,: Oh sa armas aeg nüid aga, :,:
:,: Sepal teevad uie maja. :,:

:,: Tuad ja kambrid ühtemuodi, :,:
:,: undament sai pandud luodi. :,:

:,: Nad ei uoli tüöst ei vaevast, :,:
:,: võtvad plaani Nua laevast. :,:

:,: Teevad maja nelja laega, :,:
:,: sest ete Mihklil mitu poega. :,:

:,: Kustav linnas merikuolis :,:
:,: maja plaani valmis maalis. :,:

:,: Sest et vana majarusa, :,:
:,: sie ei passi, rääkis isa. :,:

:,: Kutsus kokku omad pojad, :,:
:,: ütles: siis, kui ilmad suojad, :,:

:,: ehitame uie maja, :,:
:,: palkisid meil piale saja. :,:

:,: Ma teil enne räägin ette, :,:
:,: kuulge, kuidas on muo mõte. :,:

:,: Katusse mie teeme kõrge, :,:
:,: et ei laseks läbi märga. :,:

:,: Lampis katus, sie ei aita :,:
:,: muidu tiha, aega viita. :,:

:,: Uhkest mie ta valmis teeme, :,:
:,: neli korstant piale a’ame. :,:

:,: (Mie) põle kua nii lollid mehed,
:,: ehk külle maja palgid vähed. :,:

:,: Kuulge, mis mul miele tuli: :,:
:,: igast palgist saame neli. :,:

:,: Võtku, mis ta võtab aega, :,:
:,: tõmbame nad läbi saega. :,:

:,: Teeme maja neljakordse, :,:
:,: Juku sie läheb kosja Purtse. :,:

:,: Sander võtab omast vallast, :,:
:,: Aadu käppab saksa tõllast :,:

:,: omal uhke tore pruudi, :,:
:,: kaptene võtab linnast juudi. :,:

:,: Elada siis võevad pojad, :,:
:,: kõigil uhked elumajad. :,:

:,: Nad ei elama siis passi, :,:
:,: Juku saab alumise klassi. :,:

:,: Sandri tuba põle kõrge, :,:
:,: see one umbes Juku järges. :,:

:,: Nõnda kordamüöda juba :,:
:,: tuleb poja Aadu tuba. :,:

:,: Kõige ülemise korra :,:
:,: omale saab kaptenärra. :,:

:,: (Meil) põle laudu kua nii napilt,
:,: õuest üles teeme trepid. :,:

:,: Siis one minu lapsed juonis, :,:
:,: igaüks neist oma uones. :,:

:,: (Aga) pagan, mul viel teisi lapsi :,:
:,: a’an kua nende asjad topsi. :,:

:,: Tütred viin ma Riiga kuoli, :,:
:,: riidemuodi õmblussaali. :,:

:,: Selle piale olen julge: :,:
:,: teevad riided, passib selga. :,:

:,: Sie tieb mulle muret vahel, :,:
:,: suavad liiga noorelt mehel. :,:

:,: Nad põle nõnda sandi näoga, :,:
:,: kaasaraha annan peoga, :,:

:,: teisel annan teise saja, :,:
:,: ühel annan pargi, aja. :,:

:,: Siis one minu lapsed tuonis :,:
:,: igaüks neist oma uones. :,:

:,: Siis mie ise targa nõuga :,:
:,: elame va küljeluuga, :,:

:,: armastus meil järjest põleb, :,:
:,: lapsi ikka juure tuleb. :,:

:,: Viimaks Rõõda käest ma küsin: :,:
:,: kas on neid nüid terve tosin? :,:

:,: Vastuseks ta annab mulle: :,:
:,: teeme ühe juure jälle! :,:

Laul mehest, kes ehitas “nelja laega” maja. Igale pojale oli ette nähtud oma korrus. Ülemine saab kapteniks õppivale pojale, kes võtab linnast juudi naiseks. Teine poeg saab naise “saksa tõllast”, teised lepivad Muhu tüdrukute ja alumiste korrustega. Tütred lubab mees panna Riiga kooli, kus nad õpivad õmblejateks ja saavad noorelt mehele. Kõigile lubatakse heldelt kaasavara. Laul lõpeb humoorika abieluidülliga.

Villem Saarik, 1909–1978, Laheküla; Bärni Tuulik, 1914–1980, Suuremõisa k; August Vokk, 1913–1994, Liiva k, pärit Suuremõisa k; Mihkel Alt, 1905–1980, Liiva k; Vassili Väli, 1906–1995, Kantsi k; Vassili Oidekivi, 1905–1982, Liiva k, pärit Kantsi k jt. Salvestasid I. Rüütel, O. Kõiva, K. Salve ja O. Kiis Suuremõisa külas 1974. RKM, Mgn I 1 c [46].

Väljaanne

Esitajad

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto “Kuivastu sadam 20. saj alguses. Vasakul aurulaev General Suvortsev, paremal Muhu uisk”. 1910–1919, Saaremaa Muuseum, SM F 3761:1514 F.

Väljaandes on avaldatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Rahvusarhiivi filmiarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi materjale.

Täname abi eest andmete täpsustamisel: Mihkel Jürisson, Martin Kivisoo, Meelis ja Marti Mereäär, Muhu Pärandikool, Helmut Noot, Airi Nõmm, Leena Peegel, Ago Rullingo, Irena Tarvis, Heiske Tuul, Tiiu Tuust, Kadri Tüür ja Viia Väli.

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-77-6

Veebiväljaande alus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9. Tartu 2015

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetanud Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Keeletoimetajad Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Kujundanud Krista Saare
Trükk Kruul
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016

Toimetanud Asta Niinemets
Viisid noodistanud Janika Oras, Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon
Viisid toimetanud Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstid litereerinud Erna Tampere, Riina Rehe, Alviine Schmuul, Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetanud Alviine Schmuul
Resümee tõlkinud Inna Feldbach
Küljendanud ja kujundanud Krista Saare
Trükk Greif