Wind and heaven spirits

English
Making a whirlwind

My Dad made the whirlwind move so that he went to the crossroads and blew into a bottle and spoke words into the wind and a strong whirlwind was soon up to twirl leaves and trash.
 

Eesti
Tuulispasa tegemisest

Minu isa panni tuulispasa nõnda liikuma, et läks tiilahkme pääle ja puhus pudeli sisse ja rääkis sõnu tuulesse ja varsti olli kange tuulispask väljas, mis lehti ja pragi üles keerutas. 

Peeter Veide, u 80 a. Häädemeeste. Koguja Anni Kalmuk 1956. RKM II 52, 187 (3). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.