Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Rõuge pärimus

Sellelt lehelt saad valida Võrumaa tüüpilisima ja Eesti ühe suurema kihelkonna tekstide hulgast endale huvipakkuvaid teateid.

Praegu on andmebaasis 12069 erinevat Rõuge teksti.

Vaata kihelkondade kaarti.

Vaata ka Rõuge kihelkonna tutvustust koguteoses Võrumaa.

Rõuge kihelkonnast kogutud ajalooline pärimus Eesti kultuuriloolisest Arhiivist:
Linda Vilmre Tartus 1927, Nursi, Kasaritsa, Saaluse ja Pindi vald
Evald Blumfeldt aastal 1927, Haanja, V-Laitma, Krabi, Rogosi ja Rõuge vald
Jaan Gutves 23.04.1900, Rõuge kihelkonna Haanja valla Sika talu. Vastused "Oleviku" majandusgeograahvia küsimustele

Linke Rõuge kohta:
Rõuge valla lehekülg Rõuge Põhikool http://www.matk.ee/tegevus/Yritused/Kiidi/rouge.htm
http://hot.ee/rauge/
http://www.rk.ee/symb/rouge.html
http://www.diaso.ee/fotod/vaated/louna_eesti/01.html - kaunid loodusfotod

Rahvaluule tekste genereerib teile vastavate temaatiliste linkide alt andmebaas. Lisaks on paljud rahvaluuletekstid leitavad liigikesksete andmebaaside kaudu, milleni teid juhatatakse samuti linkide kaudu.

Lisainformatsiooni leiad veel usundiliste tekstide andmebaasist Rehepapp

Muinasjutud
Vanad jutud ja müütiline ajalugu
Regilaulud ja lastelaulud
Uued laulud
Ringmängud
Mängulaulud
Mängud
Muusika
Salmik
Tantsud ja tantsulaulud
Rahvakalender
Ilmaraamat
Rahvaastronoomia
Taimetark ja meditsiini käsiraamat
Loitsud ehk nõidussõnad
Targad, nõiad, prohvetid
Unenäod
Loodushäälendid
Naljad
Keel
Mõistatused
Vanasõnad
Kõnekäänud ja ütlused
Kogujad
Laulikud-jutustajad
Loodus ja metsloomad
Tarkusi koduloomadest ja põllupidamisest
Jutte endistest aegadest
Kombed ja tavad