ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    pehme Peedule, jahe Jaanile, toores Toomale
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Pehme Peedule, jahe Jaanile, toores Toomale - igale ühele oma.
levikuala:
    Hel, Jõgeveste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0