ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu juudi täi habemes
süntaktiline struktuur:
    peasõnata sekundaartarind
näited:
    Oli mulle piriparas justkui va juudi täi.
levikuala:
    < Juu, Junnküla
    Juu, Junnküla
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0